Híradástechnikai jelfeldolgozás

A tantárgy angol neve: Signal Processing in Communication

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. július 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM159 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
4. A tantárgy előadója
Dr.Elek Kálmán

 

egyetemi adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Gaál József

 

egyetemi adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Levendovszky János

 

egyetemi tanár

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAV28" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAV28", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A híradástechnikai jelfeldolgozás két nagy alapmodellje:

  • Analóg jel átvitele digitális csatornán: kódolás, dekódolás.
  • Digitális jel átvitele analóg csatornán: modulálás, demodulálás.

A tárgy célja a nagybonyolultságú kodekekben és modemekben alkalmazandó összetett digitális jelfeldolgozási eljárások analíziséhez és tervezéséhez szükséges fogalmak, elméletek, és módszertanok ismertetése. különös tekintettel a korszerű implementációs technológiai lehetőségekre.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • A digitális jelfeldolgozás jel-, rendszer-, hálózat- és algoritmuselméleti alapjainak összefoglalása: idő-, frekvencia- és operátortartománybeli matematikai modellek, nevezetes osztályok, transzformációk, struktúrák. Véletlen jelmodellek.
  • Sebességkonverziós jelfeldolgozás: decimálás, interpolálás, alul- és túl-mintavételezés, szűrőbankok.
  • Jeldigitalizálás és rekonstrukció: illesztett, és optimalizált kvantálás; adaptív kvantálók, kódolók; memóriás, optimalizált, (differenciális-prediktív, részsávú, transzformációs) kódolók.
  • Digitális modulációs eljárások, architektúrák (FSK, BPSK, QPSK, QAM, kódolt modulációk, OFDM, szoftver rádió).
  • A digitális jelfeldolgozás alapfeladatai (specifikációk, méretezés, implementációk): digitális jelszintézis, szűrők, transzformációk (FFT, Hilbert), keverők, fázis detektorok, PLL, kiegyenlítők, adaptív szűrők, döntők, Viterbi dekóder.
  • Implementációs kitekintés: Szimuláció, DSP, FPGA
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:  az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakról jegyzet készítése, az otthonra ajánlott, ellenőrző kiskérdések kidolgozása.

          Az aláírás megszerzésének feltétele: a félévben elhangzott tananyag tematikájának ismerete, melyet a szorgalmi időszak végéig (saját vagy kollágáktól szerzett, írott vagy másolt) jegyzetek, példamegoldások bemutatásával lehet igazolni.

b.      A vizsgaidőszakban: kombinált vizsga, példamegoldó írásbeli részből és egy témakör szóbeli kifejtéséből áll.

c.      Elővizsga: nincs.

 

11. Pótlási lehetőségek

TVSz 16(2) alapján: A házi feladathoz hasonlóan különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig mutatható be késedelmesen.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultáció: felkészült érdeklődővel igény szerint, folyamatosan.

Korrepetálás, előadásismétlés: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadók által készített jegyzetek, segédletek: pdf, html, ppt a tanszéki web-en.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr.Elek Kálmán

 

egyetemi adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Gaál József

 

egyetemi adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék