Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Híradástechnikai jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Signal Processing in Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Média-technológiák és -kommunikáció szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM159 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  4. A tantárgy előadója
  Dr.Elek Kálmán

   

  egyetemi adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Dr. Gaál József

   

  egyetemi adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Dr. Levendovszky János

   

  egyetemi tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAV28" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAV28", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A híradástechnikai jelfeldolgozás két nagy alapmodellje:

  • Analóg jel átvitele digitális csatornán: kódolás, dekódolás.
  • Digitális jel átvitele analóg csatornán: modulálás, demodulálás.

  A tárgy célja a nagybonyolultságú kodekekben és modemekben alkalmazandó összetett digitális jelfeldolgozási eljárások analíziséhez és tervezéséhez szükséges fogalmak, elméletek, és módszertanok ismertetése. különös tekintettel a korszerű implementációs technológiai lehetőségekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A digitális jelfeldolgozás jel-, rendszer-, hálózat- és algoritmuselméleti alapjainak összefoglalása: idő-, frekvencia- és operátortartománybeli matematikai modellek, nevezetes osztályok, transzformációk, struktúrák. Véletlen jelmodellek.
  • Sebességkonverziós jelfeldolgozás: decimálás, interpolálás, alul- és túl-mintavételezés, szűrőbankok.
  • Jeldigitalizálás és rekonstrukció: illesztett, és optimalizált kvantálás; adaptív kvantálók, kódolók; memóriás, optimalizált, (differenciális-prediktív, részsávú, transzformációs) kódolók.
  • Digitális modulációs eljárások, architektúrák (FSK, BPSK, QPSK, QAM, kódolt modulációk, OFDM, szoftver rádió).
  • A digitális jelfeldolgozás alapfeladatai (specifikációk, méretezés, implementációk): digitális jelszintézis, szűrők, transzformációk (FFT, Hilbert), keverők, fázis detektorok, PLL, kiegyenlítők, adaptív szűrők, döntők, Viterbi dekóder.
  • Implementációs kitekintés: Szimuláció, DSP, FPGA
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakról jegyzet készítése, az otthonra ajánlott, ellenőrző kiskérdések kidolgozása.

            Az aláírás megszerzésének feltétele: a félévben elhangzott tananyag tematikájának ismerete, melyet a szorgalmi időszak végéig (saját vagy kollágáktól szerzett, írott vagy másolt) jegyzetek, példamegoldások bemutatásával lehet igazolni.

  b.      A vizsgaidőszakban: kombinált vizsga, példamegoldó írásbeli részből és egy témakör szóbeli kifejtéséből áll.

  c.      Elővizsga: nincs.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz 16(2) alapján: A házi feladathoz hasonlóan különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig mutatható be késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultáció: felkészült érdeklődővel igény szerint, folyamatosan.

  Korrepetálás, előadásismétlés: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadók által készített jegyzetek, segédletek: pdf, html, ppt a tanszéki web-en.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr.Elek Kálmán

   

  egyetemi adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Dr. Gaál József

   

  egyetemi adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék