Hálózati architektúrák

A tantárgy angol neve: Networking Architectures

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés

 

Újgenerációs hálózatok szakirány

 

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

 

Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

 


 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM134 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
4. A tantárgy előadója
Jakab Tivadar

 

tanársegéd

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

dr. Zsóka Zoltán

 

adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Távközlő hálózatok

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a

következő tantárgyat: VITMM130 Hálózati és szolgáltatási architektúrák

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az újgenerációs hálózatokban alkalmazható hálózati architektúrákkal kapcsolatos (i) problémákat és (ii) megoldásokat, valamint az (iii) együttműködési vonatkozásokat (gyártmányok, technológiák, hálózatok). A tárgy további célkitűzése, hogy a hallgatóknak megismertesse az általános hálózatspecifikálási, hálózatépítő és üzemeltető alapelveket, valamint a tipikus és meghatározó NGN alkalmazások architekturális vonatkozásaival.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Bevezetés: a tárgy motivációi, célja, tartalma, követelmények, általános hálózati kép, a kommunikációs hálózatok üzleti, szolgáltatási, technológiai trendjei.

2. Hálózatok tipikus felépítése, szegmentálása: otthoni hálózat, előfizetői hálózat, aggregációs hálózat, nagyvárosi és helyközi gerinchálózat tipikus felépítése, funkciói, technológiái.

 

3. Az újgenerációs hálózati koncepció: motivációk, hajtóerők, célkitűzések, általános hálózati architektúra, meghatározó funkcionális és architekturális követelmények.

 

4. Szolgáltatási architektúrák: alapfogalmak, általános felépítés, a szolgáltatási környezet főbb funkcionális elemei, a szolgáltatási környezet technológiai és hálózati vonatkozásai;

 

5. Több technológiai rétegből felépülő hálózati szerkezetek: az egyes rétegek szerepe, jellemzői, technológiái (PON, SDH, WDM, CET, IP, IP/MPLS);

 

6. Hibatűrő hálózati eszközök és hálózatok, hálózatvédelmi architektúrák: dedikált és osztott tartalékokra alapozott védelmi megoldások, többrétegű hálózatok védelmi vonatkozásai, védelmi architektúrák technológiai megvalósításai (SDH, WDM, CET, IP, IP/MPLS);

 

7. QoS architektúrák: QoS alapfogalmak, általános modellek, többrétegű hálózatok QoS vonatkozásai, QoS IP-optikai technológiai architektúrában, végponttól végpontig garantált szolgáltatásminőség;

 

8. Hálózatüzemeltetés: hálózatmenedzsment funkciók és általános architekturális elvek, centralizált és elosztott menedzsment, a TMN felépítése, CET, IP, IP/MPLS és NG WDM hálózatok menedzselése;

 

9. Számlázás: Számlázási rendszerek funkciói, felépítése, a számlázás technológiai vonatkozásai,

 

10. Az alkalmazásfejlesztés és az alkalmazások üzemeltetésének architekturális vonatkozásai: Alkalmazások számára hozzáférhető hálózati szolgáltatások újgenerációs hálózatokban, az alkalmazásfejlesztés szoftverplatformjai, a hozzáférés szabványos megoldásai;

 

11. IP Multimedia Subsystem: az IMS funkcionális felépítése, működése, szolgáltatások, a kapcsolódó protokollok funkcionális áttekintése, alkalmazások, ajánlások, megvalósítások; számlázás IMS rendszerben.

 

12. Tipikus újgenerációs hálózati alkalmazások támogatásának architekturális vonatkozásai: IP alapú beszédszolgáltatás, IPTV, igény szerinti video, egységes üzenetkezelés, 3play támogatásának architekturális vonatkozásai.

 

 

A gyakorlatok az előadások anyagához kapcsolódó gyakorlati hálózati megoldásokat ismertető, értékelő és összehasonító esettanulmányokat dolgoznak fel.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat.

10. Követelmények a.         A szorgalmi időszakban négy kiszárthelyi dolgozatból legalább kettő eredményes megírása (legalább 50% -os eredmény). A kiszárthelyik eredménye a vizsgaeredménybe javító jelleggel beleszámít.

 

b.         A vizsgaidőszakban három részből álló írásbeli vizsga (belépő kérdések, tételek, egyszerű feladat) szóbeli javítási lehetőséggel.

 

Elővizsga a pótlási héten az aláírást pótlás nélkül megszerzők számára.

 

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ szerint, a kisZH „nem pótolható félévközi ellenőrzésnek” számít, és erre a szabály a következő: a nem pótolható ellenőrzések végeredményét az ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb kétharmada (lefelé kerekítve) alapján kell meghatározni. TVSZ 16.§(1).

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal történő előzetesen egyeztetett időpontokban, elsősorban a zárthelyikhez és vizsgákhoz kapcsolódóan.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadó által készített elektronikusan elérhető kibővített óravázlat, továbbá a témakörönként megjelölt angol nyelvű szakirodalom:

Networks Krzysztof Iniewski, Carl McCrosky, Daniel Minoli: Network Infrastructure and Architecture: Designing High-Availability Wiley 2008, ISBN 978-0-471-74906-6

Adrian Farrel, Igor Bryskin: GMPLS Architecture and Applications, Elsevier 2006, ISBN 978‑0‑12‑088422‑3

Virho Räisänen: Implementing Service Quality in IP Networks, Wiley 2003, ISBN 0-470-84793-X

 

Jean-Philippe Vasseur Mario Pickavet Piet Demeester: Network Recovery, Elsevier 2004, ISBN  012715051x

 

Bruce S. Davie, Adrian Farrel: MPLS: Next Steps, Elsevier 2008, ISBN 978-0-12-374400-5

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Jakab Tivadar

 

tanársegéd

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

dr. Zsóka Zoltán

 

adjunktus

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék