Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati architektúrák

  A tantárgy angol neve: Networking Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

   

  Újgenerációs hálózatok szakirány

   

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

   

  Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

   


   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM134 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója
  Jakab Tivadar

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  dr. Zsóka Zoltán

   

  adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Távközlő hálózatok

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a

  következő tantárgyat: VITMM130 Hálózati és szolgáltatási architektúrák

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az újgenerációs hálózatokban alkalmazható hálózati architektúrákkal kapcsolatos (i) problémákat és (ii) megoldásokat, valamint az (iii) együttműködési vonatkozásokat (gyártmányok, technológiák, hálózatok). A tárgy további célkitűzése, hogy a hallgatóknak megismertesse az általános hálózatspecifikálási, hálózatépítő és üzemeltető alapelveket, valamint a tipikus és meghatározó NGN alkalmazások architekturális vonatkozásaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés: a tárgy motivációi, célja, tartalma, követelmények, általános hálózati kép, a kommunikációs hálózatok üzleti, szolgáltatási, technológiai trendjei.

  2. Hálózatok tipikus felépítése, szegmentálása: otthoni hálózat, előfizetői hálózat, aggregációs hálózat, nagyvárosi és helyközi gerinchálózat tipikus felépítése, funkciói, technológiái.

   

  3. Az újgenerációs hálózati koncepció: motivációk, hajtóerők, célkitűzések, általános hálózati architektúra, meghatározó funkcionális és architekturális követelmények.

   

  4. Szolgáltatási architektúrák: alapfogalmak, általános felépítés, a szolgáltatási környezet főbb funkcionális elemei, a szolgáltatási környezet technológiai és hálózati vonatkozásai;

   

  5. Több technológiai rétegből felépülő hálózati szerkezetek: az egyes rétegek szerepe, jellemzői, technológiái (PON, SDH, WDM, CET, IP, IP/MPLS);

   

  6. Hibatűrő hálózati eszközök és hálózatok, hálózatvédelmi architektúrák: dedikált és osztott tartalékokra alapozott védelmi megoldások, többrétegű hálózatok védelmi vonatkozásai, védelmi architektúrák technológiai megvalósításai (SDH, WDM, CET, IP, IP/MPLS);

   

  7. QoS architektúrák: QoS alapfogalmak, általános modellek, többrétegű hálózatok QoS vonatkozásai, QoS IP-optikai technológiai architektúrában, végponttól végpontig garantált szolgáltatásminőség;

   

  8. Hálózatüzemeltetés: hálózatmenedzsment funkciók és általános architekturális elvek, centralizált és elosztott menedzsment, a TMN felépítése, CET, IP, IP/MPLS és NG WDM hálózatok menedzselése;

   

  9. Számlázás: Számlázási rendszerek funkciói, felépítése, a számlázás technológiai vonatkozásai,

   

  10. Az alkalmazásfejlesztés és az alkalmazások üzemeltetésének architekturális vonatkozásai: Alkalmazások számára hozzáférhető hálózati szolgáltatások újgenerációs hálózatokban, az alkalmazásfejlesztés szoftverplatformjai, a hozzáférés szabványos megoldásai;

   

  11. IP Multimedia Subsystem: az IMS funkcionális felépítése, működése, szolgáltatások, a kapcsolódó protokollok funkcionális áttekintése, alkalmazások, ajánlások, megvalósítások; számlázás IMS rendszerben.

   

  12. Tipikus újgenerációs hálózati alkalmazások támogatásának architekturális vonatkozásai: IP alapú beszédszolgáltatás, IPTV, igény szerinti video, egységes üzenetkezelés, 3play támogatásának architekturális vonatkozásai.

   

   

  A gyakorlatok az előadások anyagához kapcsolódó gyakorlati hálózati megoldásokat ismertető, értékelő és összehasonító esettanulmányokat dolgoznak fel.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat.

  10. Követelmények a.         A szorgalmi időszakban négy kiszárthelyi dolgozatból legalább kettő eredményes megírása (legalább 50% -os eredmény). A kiszárthelyik eredménye a vizsgaeredménybe javító jelleggel beleszámít.

   

  b.         A vizsgaidőszakban három részből álló írásbeli vizsga (belépő kérdések, tételek, egyszerű feladat) szóbeli javítási lehetőséggel.

   

  Elővizsga a pótlási héten az aláírást pótlás nélkül megszerzők számára.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ szerint, a kisZH „nem pótolható félévközi ellenőrzésnek” számít, és erre a szabály a következő: a nem pótolható ellenőrzések végeredményét az ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb kétharmada (lefelé kerekítve) alapján kell meghatározni. TVSZ 16.§(1).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő előzetesen egyeztetett időpontokban, elsősorban a zárthelyikhez és vizsgákhoz kapcsolódóan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadó által készített elektronikusan elérhető kibővített óravázlat, továbbá a témakörönként megjelölt angol nyelvű szakirodalom:

  Networks Krzysztof Iniewski, Carl McCrosky, Daniel Minoli: Network Infrastructure and Architecture: Designing High-Availability Wiley 2008, ISBN 978-0-471-74906-6

  Adrian Farrel, Igor Bryskin: GMPLS Architecture and Applications, Elsevier 2006, ISBN 978‑0‑12‑088422‑3

  Virho Räisänen: Implementing Service Quality in IP Networks, Wiley 2003, ISBN 0-470-84793-X

   

  Jean-Philippe Vasseur Mario Pickavet Piet Demeester: Network Recovery, Elsevier 2004, ISBN  012715051x

   

  Bruce S. Davie, Adrian Farrel: MPLS: Next Steps, Elsevier 2008, ISBN 978-0-12-374400-5

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Jakab Tivadar

   

  tanársegéd

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  dr. Zsóka Zoltán

   

  adjunktus

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék