Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kriptográfia és alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Cryptography and Its Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM133 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója Dr. Vajda István
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAV30" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAV30", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy

  (i) megismertesse a hallgatókkal az algoritmikus adatbiztonság építőelemeinek (primitívek) elméletileg biztonságos sémáit (ii) bemutassa ezen építőelemek gyakorlati konstrukcióit, és

  (iii) megismertesse ezen építőelemek tipikus alkalmazási területeit. Az alkalmazások a biztonsági protokollok és általános adatbiztonsági problémák területéről kerülnek ki.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások programja:

  a) Alapok a számelmélet és algoritmuselmélet területéről

  b) Szimmetrikus kulcsú rejtjelezés

  biztonságos rejtjelezés, biztonságos rejtjelező sémák

  Gyakorlati szimmetrikus kulcsú rejtjelezés: helyettesítéses-permutációs rejtjelezők (DES, AES), algebrai zártság és többszörös rejtjelezés, blokk-rejtjelezési módok és tulajdonságaik; kriptoanalízis módszerek bevezető

  c) Nyilvános kulcsú rejtjelezés

  biztonságos rejtjelezés, biztonságos rejtjelező sémák

  Gyakorlati nyilvános kulcsú konstrukciók: RSA, ElGamal, elliptikus görbe kriptográfia (ECC)

  d) Kriptográfiai hash függvények

     biztonsági követelmények, születésnapi paradoxon, iteratív hash függvény, konstrukciós

     módszerek; támadások és elemzésük e) Üzenethitelesítő kódok

  biztonságos kommunikáció és üzenetintegritás, biztonságos üzenethitelesítő sémák

  Gyakorlati üzenethitelesítés: CBC-MAC, hash függvényre épülő MAC függvények; támadások és elemzésük

  f) Digitális aláírás

  biztonságos digitális aláírás, biztonságos aláíró sémák

  Gyakorlati digitális aláírás konstrukciók: támadások osztályozása, RSA alapú konstrukciók, DSS

  g) Alkalmazások

  Kriptográfiai technikák és protokoll építőelemek, biztonsági protokoll alkalmazások

  Általános adatbiztonsági alkalmazások

  Nem-kriptográfiai adatbiztonsági módszerek

   

  A gyakorlatok programja:

  A fent részletezett tematikához tartozó tervezési és analízis feladatok kidolgozása és gyakoroltatása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és gyakorlat

   

  10. Követelmények

  a. Szorgalmi időszakban: 1 NZH, amelynek legalább elégségesre történő megírása az aláírás feltétele

  b. Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőség és a pótlási időszakban egy pótlási lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyit megelőző gyakorló órán.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Buttyán L. - Vajda I. Kriptográfia és alkalmazásai Typotex 2005.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Vajda István egyetemi tanár