Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biztonsági protokollok

  A tantárgy angol neve: Security Protocols

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM132 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Buttyán Levente

   

  egy. docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - kriptográfiai alapismeretek

  - hálózati alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód       Cím

  VITMM214       Hálózat- és szolgáltatásbiztonság

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy (i) megismertesse a hallgatókkal a modern vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő, a hálózati kommunikáció biztonságával kapcsolatos problémákat, (ii) bemutassa a biztonsági problémák megoldására használt korszerű hálózatbiztonsági protokollok elveit és gyakorlati megvalósításait, és (iii) az ismertetett protokollok részletes analízisén keresztül betekintést nyújtson a hálózatbiztonsági protokollok tervezési kérdéseibe.

  8. A tantárgy részletes tematikája Alapfogalmak bevezetése

   

  sebezhetőség, támadás, aktív és passzív támadás fogalma; fő biztonsági szolgáltatások (hitelesítés, integritásvédelem, bizalmasság, letagadhatatlanság); kriptográfiai algoritmusok emlékeztetője; szemléltető példák a gyakorlatból;

   

  Kulcscsere protokollok

   

  kulcscsere protokollok célja, fajtái, jellemző tulajdonságai; támadó modell; szimmetrikus és aszimmetrikus kulcsú kulcsszállító protokollok; kulcsmegegyezés protokollok; csoportkulcs menedzsment; jelszó alapú kulcscsere; kulcscsere protokoll szabványok; kulcscsere protokoll tervezési elvek és módszerek;

   

  Biztonsági protokollok vezetékes hálózatokban

   

  hálózati rétegben megvalósított biztonság (IPSec); szállítási rétegben megvalósított biztonság (SSL/TLS); alkalmazási rétegben megvalósított biztonság (SSH, PGP); a protokollok bemutatása és analízise;

   

  Biztonsági protokollok vezeték nélküli hálózatokban

   

  vezeték nélküli hálózatok jellemzői a biztonság szempontjából (mobilitás, többesszórás, korlátozott kapacitású eszközök); Mobil IP biztonsága; WiFi biztonsági protokollok (WEP, WPA, WPA2); cellás mobil rendszerek biztonsága (GSM és UMTS); Bluetooth biztonsági protokoll bemutatása és analízise;

   

  Biztonsági protokollok szenzorhálózatokban

   

  a szenzorhálózatok speciális jellemzői (energiafogyasztás, erősen korlátozott képességek); biztonsági protokollok (TinySec, MiniSec, SPINS, stb.); broadcast hitelesítés TESLA-val; kulcskiosztás; féregjárat detektálása; biztonságos útvonalválasztás; hálózaton belüli feldolgozást (in-network processing) támogató biztonsági protokollok; biztonságos aggregátor-választó protokollok; biztonságos lokalizáció és óraszinkronizáció;

   

  Biztonsági protokollok ad hoc hálózatokban

   

  példák ad hoc hálózatokra (mesh-hálózatok, gépjármű-hálózatok); kulcscsere módszerek; hitelesítési problémák; biztonságos kommunikáció; biztonságos útvonalválasztás; kapcsolódó szabványok, pl. IEEE 802.11s és P1609.2.

  A gyakorlatok az előadáson ismertetett protokollok, protokollrészletek kisebb csoportokban végzett analíziséből állnak

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db házi feladat
  Az aláírás megszerzésének feltétele: a házi feladat legalább elégséges (2)
  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  A vizsgajegy kiszámításának módja: 0.25*HF + 0.75*V a legközelebbi egészre kerekítve, ahol HF és V rendre a házi feladatra és a vizsgára kapott jegy, és V legalább elégséges (2)

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz 16(2): A házi feladatok különeljárási díj megfizetése mellett, a pótlási idõszak utolsó előtti napján 10 óráig adhatók le késedelmesen.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Buttyán L és Vajda I, Kriptográfia és alkalmazásai, TypoTeX kiadó, 2004.
  • L Buttyan and J-P Hubaux, Security and Cooperation in Wireless Networks, Cambridge University Press, 2007. (on-line: secowinet.epfl.ch)
  • G Schaefer, Security in Fixed and Wireless Networks, Wiley, 2004.
  • J Edney and W A Arbaugh, Real 802.11 Security: WiFi Protected Access and 802.11i, Addison-Wesley, 2003.
  • J Lopez and Z-H Zhou (eds), Wireless Sensor Network Security, IOS Press, 2008.
  • és az oktató által az órákon ajánlott olvasmányok
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 0
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Buttyán Levente

   

  egy. docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék