Adatbiztonság

A tantárgy angol neve: Information Security

Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus szak, MSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM102 1 3/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója

Bencsáth Boldizsár

tud.mts.

HIT

Dr. Buttyán Levente

docens

HIT

Dr. Vajda István

egy.tan.

HIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű informatikai rendszerek és hálózatok által tárolt, kezelt illetve továbbított adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetést adjon azokba az elvekbe és módszerekbe, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Átfogó ismeretet nyújt a tárgy, amelynek keretében mind a kriptográfiai, mind a számítógépes és hálózati biztonságtechnológia, mind pedig biztonságmenedzsment alapelvekbe és módszerekbe bevezetést kap a hallgató.  

8. A tantárgy részletes tematikája

Kriptográfiai alapok:

 

Kriptográfiai primitívek:

- rejtjelezés alapfogalmai; szimmetrikus és nyilvános kulcsú rejtjelezés

- rejtjelező algoritmusok: tökéletes rejtjelező (one time pad), helyettesítéses-permutációs rejtjelező, RSA; támadási példák  

- standard blokk rejtjelezési módok: típusai, alkalmazási helyei, előnyök és hátrányok

- kriptográfiai hash függvény: biztonsági kritériumok, iterációs hash függvény, DM kiegészítés, példák

 

Kriptográfiai protokollok:  

- Partnerazonosítás protokollok: jelszó, challenge and response elv

- Integritásvédelem protokollok: MAC, kulcsolt hash

- Digitális aláírás

- Kulcscsere protokollok: osztályozás, protokoll példák, kulcstanusítvány, nyilvános kulcsú infrastruktúra

 

Protokoll alkalmazások:

- Internet biztonsági protokollok: SSL/TLS, IPSec, Kerberos

- Elektronikus fizetés: csoportosítás, példaprotokoll  

 

 

 

Számítógépes és hálózati biztonságtechnológia és alapelvek:

 

Hozzáférésvédelem: alapelvek; alanyok, tárgyak, jogosultságok, szerepek;

hozzáférésvedelmi modellek (DAC, MAC, RBAC), mintapéldák

 

Behatolásvédelem:

- helye: hoszt, hálózat

- módszere: lenyomat alapú-, anomália detekció

- csapdák

 

Tűzfalak: szűrőszabályok, csomagszűrő tűzfalak, alkalmazási szintű tűzfalak, kapcsolatállapot kezelés tűzfalakban, vállalati szintű tűzfalas védekezési alapelvek

 

DoS támadások Interneten: sávszélesség elfoglalás, kapacitás túlterhelés, szoftver hibák

 

Rosszindulatú kódok Interneten :

- vírusok, férgek, támadó hálózatok

- védekezés rosszindulatú kódok ellen, „trusted platformok”

- támadók azonosítása, védelmi szervezetek, sérülékenységi adatbázisok

 

Programkód biztonság: implementációs hibák, memóriakezelési hibák (puffer túlcsordulás, formátumlánc, memóriafoglalás és felszabadítás), versenyhelyzet hibák

 

Biztonságmenedzsment: fizikai biztonság, szervezeti biztonság (kockázatfelméres, kockázatanalízis), jogi és etikai elvek

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
3 kis zárthelyi és 1 nagy zárthelyi.
A jegybe a kis zárthelyik közül a kettő legjobb 20-20%-kal, a nagy  zárthelyi 60%-kal számít bele.

11. Pótlási lehetőségek

A nagy zárthelyi szorgalmi időszakban egy alkalommal, pótlási   időszakban szintén egy alkalommal pótolható.
Kis zárthelyi nem pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Zárthelyire felkészítő feladatmegoldások ideje alatt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Buttyán L., Vajda I.: Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2005

Stallings W., Brown L.: Computer Security, Prentice Hall, 2008

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra45
Félévközi készülés órákra25
Felkészülés zárthelyire50
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Bencsáth Boldizsár

tud.mts.

HIT

Dr. Buttyán Levente

docens

HIT

Dr. Vajda István

egy.tan.

HIT