Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbiztonság

  A tantárgy angol neve: Information Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus szak, MSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIM102 1 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Bencsáth Boldizsár

  tud.mts.

  HIT

  Dr. Buttyán Levente

  docens

  HIT

  Dr. Vajda István

  egy.tan.

  HIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű informatikai rendszerek és hálózatok által tárolt, kezelt illetve továbbított adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetést adjon azokba az elvekbe és módszerekbe, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Átfogó ismeretet nyújt a tárgy, amelynek keretében mind a kriptográfiai, mind a számítógépes és hálózati biztonságtechnológia, mind pedig biztonságmenedzsment alapelvekbe és módszerekbe bevezetést kap a hallgató.  

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Kriptográfiai alapok:

   

  Kriptográfiai primitívek:

  - rejtjelezés alapfogalmai; szimmetrikus és nyilvános kulcsú rejtjelezés

  - rejtjelező algoritmusok: tökéletes rejtjelező (one time pad), helyettesítéses-permutációs rejtjelező, RSA; támadási példák  

  - standard blokk rejtjelezési módok: típusai, alkalmazási helyei, előnyök és hátrányok

  - kriptográfiai hash függvény: biztonsági kritériumok, iterációs hash függvény, DM kiegészítés, példák

   

  Kriptográfiai protokollok:  

  - Partnerazonosítás protokollok: jelszó, challenge and response elv

  - Integritásvédelem protokollok: MAC, kulcsolt hash

  - Digitális aláírás

  - Kulcscsere protokollok: osztályozás, protokoll példák, kulcstanusítvány, nyilvános kulcsú infrastruktúra

   

  Protokoll alkalmazások:

  - Internet biztonsági protokollok: SSL/TLS, IPSec, Kerberos

  - Elektronikus fizetés: csoportosítás, példaprotokoll  

   

   

   

  Számítógépes és hálózati biztonságtechnológia és alapelvek:

   

  Hozzáférésvédelem: alapelvek; alanyok, tárgyak, jogosultságok, szerepek;

  hozzáférésvedelmi modellek (DAC, MAC, RBAC), mintapéldák

   

  Behatolásvédelem:

  - helye: hoszt, hálózat

  - módszere: lenyomat alapú-, anomália detekció

  - csapdák

   

  Tűzfalak: szűrőszabályok, csomagszűrő tűzfalak, alkalmazási szintű tűzfalak, kapcsolatállapot kezelés tűzfalakban, vállalati szintű tűzfalas védekezési alapelvek

   

  DoS támadások Interneten: sávszélesség elfoglalás, kapacitás túlterhelés, szoftver hibák

   

  Rosszindulatú kódok Interneten :

  - vírusok, férgek, támadó hálózatok

  - védekezés rosszindulatú kódok ellen, „trusted platformok”

  - támadók azonosítása, védelmi szervezetek, sérülékenységi adatbázisok

   

  Programkód biztonság: implementációs hibák, memóriakezelési hibák (puffer túlcsordulás, formátumlánc, memóriafoglalás és felszabadítás), versenyhelyzet hibák

   

  Biztonságmenedzsment: fizikai biztonság, szervezeti biztonság (kockázatfelméres, kockázatanalízis), jogi és etikai elvek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:
  3 kis zárthelyi és 1 nagy zárthelyi.
  A jegybe a kis zárthelyik közül a kettő legjobb 20-20%-kal, a nagy  zárthelyi 60%-kal számít bele.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy zárthelyi szorgalmi időszakban egy alkalommal, pótlási   időszakban szintén egy alkalommal pótolható.
  Kis zárthelyi nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyire felkészítő feladatmegoldások ideje alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Buttyán L., Vajda I.: Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2005

  Stallings W., Brown L.: Computer Security, Prentice Hall, 2008

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra45
  Félévközi készülés órákra25
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Bencsáth Boldizsár

  tud.mts.

  HIT

  Dr. Buttyán Levente

  docens

  HIT

  Dr. Vajda István

  egy.tan.

  HIT