Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projekt menedzsment

  A tantárgy angol neve: Project Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV95   0/4/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Prónay Gábor

  c. egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Egyes speciális témákban illetve az esettanulmányokban nyolc további elismert szakember nyújt segítséget

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, programozási és közgazdasági alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9295") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerkedjenek komplex (műszaki, pénzügyi, üzleti, jogi, marketing) ismereteket felhasználó, adott határidejű és költségvetésű, nagyméretű, összetett informatikai és távközlési rendszerek megvalósításának módszertanával, eszközrendszerével; találkozzanak hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkező projekt menedzserekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat; a megszerzett ismeretek birtokában, valamint képességeik ismeretében el tudják dönteni menedzseri munkára való alkalmasságukat.

  8. A tantárgy részletes tematikája (az általános áttekintés és bevezetés után a tematikában szereplő ismeretek oktatásának meghatározó szempontja a gyakorlati, alkalmazási vonatkozás, ezt a részletes tematikában külön nem hangsúlyozzuk):
  1hét:
  Projekt definíciók, jellemzők és fajták. Projekt igény. Funkcionális és projekt menedzsment. Projektek ellenőrzése. Távközlési és informatikai projektek specialitásai. Projektek folyamata (fázisok, szintek bemutatása). Menedzsment funkciók. Projekt menedzsment funkciója (rendszerismeret és rendszerelemzés, rendszerintegrálás).
  2hét:
  A projekt menedzsment szervezete (szervezeti formák, összehasonlító elemzésük), szervezési kérdések. A szervezet felépítés hatása a sikertényezőkre. A szervezeti hatékonyság dimenziói. Menedzsment irányzatok, szervezet és a vállalati kultúra kapcsolata. Kapcsolat a vállalat felső vezetésével, az információk áramlásának megtervezése.
  3hét:
  A projekt erőforrásai. Alapfogalmak. Hatékony pénzügyi erőforrás-felhasználás. A pénz időértéke. Költségek és beruházások elemzése. Üzleti elemzés adatkövetelményei. Költségfogalmak. Inputköltségek: tőke, munka, anyag, energia, stb. Outputköltségek. Költségek változási tendenciái. Beruházási projektek értékelés. Költségvetés készítés.
  4hét:
  Projektek előkészítése és tervezése. Projektek definiálásának, célok meghatározásának lépései. A projekt definiálás sémája. A projekt célrendszere (a vállalati és a projekt célrendszerének kapcsolata, a projekt célrendszer elemeinek illeszkedése, a projekt átfogó és részletes céljai).
  5hét:
  Döntéshozás-probléma megoldás (kategóriák, összetevők, résztvevők, megoldási módszerek, szempontok). Feladatok megfogalmazása, koncepció, tervezés.
  Projektterv elkészítésének menete. Rendszerszemlélet a projekttervezésben. A hatékony tervezés követelményei. Feladatlebontási struktúra (FLS) kialakítása.
  6hét:
  Erőforrás tervezés. Logikai kapcsolatok meghatározása (hálóterv elkészítése). Mérföldkövek rögzítése. A becslés (lépések a tervezésnél, megbízhatóság). Rövidítési módszerek. Projekt kommunikáció tervezése (szintek, formák, irányelvek, PR). Projektterv elfogadása.
  Projektek megvalósítása és lezárása.
  7hét:
  Minőségbiztosítás. Emberi erőforrás menedzsment. Ösztönzés menedzsment (motiváció). Teljesítményértékelés. Konfliktusok menedzselése. Hatékony csapatépítés. Csapat és egyén (célok, funkciók, érdekek). Csapatszellem fenntartása. Projekt menedzser kiválasztásának szempontjai.
  8hét:
  A különböző kultúrák hatása a projekt menedzsmentre.
  Az egyéni eredményesség korlátainak vizsgálata, értékelése. A korlátozó tényezők fejlesztésének módszerei (az "én" korlátok fejlesztése).
  Projekt kockázatok. Kockázat elemzés. Környezeti tényezők.
  9hét:
  Projekt kudarcok okai. Sikertelenség jelentése. Sikeres projektek és vállalatok titka. Projekt menedzsmentet támogató szoftverek típusai és azok gyakorlati alkalmazása. Példák a sikertelen projektekre (az okok elemzése, a tanulságok levonása). Példák a sikeres projektekre (a sikertényezők meghatározása, a tanulságok általánosítása).
  10hét:
  Komplex távközlési és informatikai rendszerek beszerzésével kapcsolatos alapismeretek: beszerzési eljárások (különös tekintettel a tenderezési eljárásokra), ajánlatkérések (tenderek) műszaki és kereskedelmi anyagainak kidolgozása, az ajánlatok kiértékelése, szerződések összeállítása.
  11hét:
  A projekt menedzsment jelentősége a beszerzésekben. Projekt menedzsment szempontok és feltételek érvényesítése a beszerzés előkészítése és szerződéskötés során: a projekt által megvalósítandó célkitűzések világos meghatározása, a vevő és a szállító/vállalkozó feladatainak elhatárolása, a projekt menedzsment szervezet felállítása, a vevő és a szállító/vállalkozó kommunikációs csatornái és probléma-megoldó fórumai illetve mechanizmusai.
  12hét:
  Az 1. tanuló esettanulmány megoldása. Megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában). Projekt menedzsment esettanulmányok (pl.: infokommunikációs szolgáltatások fejlesztése, informatikai támogató rendszerek létesítése, alkalmazás integráció, üzleti folyamat átszervezése).
  13hét:
  A 2. tanuló esettanulmány megoldása. Megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában). Projekt menedzsment esettanulmányok (pl.: banki szolgáltatások fejlesztése, pénzügyi támogató rendszerek létesítése, alkalmazás integráció, üzleti folyamat átszervezése).
  14hét:
  Megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában). Projekt menedzsment esettanulmányok (pl.: ipari tevékenység fejlesztése, termelői támogató rendszerek létesítése, alkalmazás integráció, üzleti folyamat átszervezése). 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) gyakorlat

  10. Követelmények

  Aláírás feltétele:

  • a gyakorlatok rendszeres, pontos látogatása.  a TVSZ 14. § 3. pontja szerint a gyakorlatokra vonatkozó része alapján hiányzás maximum két alkalommal, késés maximum két alkalommal,,
  • a félévközi szakmai munkában aktív részvétel
  • egy zárthelyi sikeres megírása

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga (kérdések a tananyagból).
  Elővizsga: hallgatói megbeszélés alapján van.

  11. Pótlási lehetőségek
  • pótZH a szorgalmi időszakban,
  • pót-pótZH a pótlási időszakban szerdán.
  12. Konzultációs lehetőségek Hallgatói megbeszélés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Aggteleky Béla, Bajna Miklós : Projekttervezés. Projektmenedzsment. KÖZDOK, Budapest, 1994.
  Menedzsment műszakiaknak. Szerkesztette dr. Kocsis József. Műszaki Könyvkiadó, 1993.
  Görög Mihály : Bevezetés a projekt menedzsmentbe. AULA kiadó, 1993.
  Tátrai Tibor : MS PROJECT. ComputerBooks, Budapest, 1996.
  Michael C. Thomsett : The Little Black Book of Project Management. AMACOM, 1990.
  S. Cooke, N. Slack : Making Management Decision. Prentice Hall, 1991.
  T. J. Peters, R.H. Watermann : A siker nyomában. KJK, 1986.
  Brealy/Myers : Modern vállalati pénzügyek. McGraw Hill, Budapest, 1992.
  R. H. Thayer : Software Engineering Project Management. IEEE Computer Society Press, 1988.
  J. Adair : Effective Teambuilding. Pan Books, 1986.
  B. Scott, S. Söderberg : Menedzselés mesterfokon. Novotrade, 1985.
  M. Woodcock, D. Francis : A felszabadult menedzser. Novotrade, 1988.
  Személyzeti, emberi erőforrás menedzsment. Szerkesztette : Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, Poór József. KJK, 1994.
  Csath Magdolna : Stratégiai vezetés - vállalkozás. KJK 1990
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra21
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés43
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Prónay Gábor

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék