Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Practical Applications of Space Exploration

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV94   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Ferencz Csaba

   

  egyetemi magántanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Erhardt Zoltánné dr. Ferncz Orsolya

   

  tudományos főmunkatárs

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Elektromágneses terek, Elektronfizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9294") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9294 Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrkutatás módszereivel és gyakorlati alkalmazásaival, valamint az ezekben meglévő mérnöki feladatokkal
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét:

   

  Az űrkutatás története. Történeti visszatekintés a Kozmosz vizsgálatára és a rakétahajtásra; anomáliák. Az űrkutatás gazdasági és társadalmi szerepe. Az űrkorszak elmúlt 50 éve. Az első mesterséges holdak, az emberes űrrepülések, a Holdra szállás, a Naprendszer és a világegyetem kutatása. Az űrkutatási alkalmazásai, a belőlük kifejlődött újítások.

   

  2. hét:

   

  A hordozórakéták típusai. A rakéta meghatározása és mozgása. A rakétahajtómű működésének alapjai. A különféle rakétahajtóművek. Különféle rakéták és felépítésük. A rakétamozgás fizikai alapjai. A legfontosabb mechanikai egyenletek. A hajtóművek energiaigénye, a rakéták tömegének változása a mozgás során.

  3. hét:

   

  Űrrendszerek. Kutató rendszerek. Szolgáltató rendszerek. Felmerülő problémák. A kutatási célú mesterséges holdak, az űrfizikai kutatások területei. A Holdon végzett kutatási tevékenység, a Nap kutatása, az üstökösök vizsgálata, a csillagászati célú műholdak, a bolygókutatás szakterületei. A szolgáltatást nyújtó űreszközök, a meteorológiai, távközlési helymeghatározási rendszerek.

  4. hét:

   

  Űreszközök. Alapelvek. Az űrbe juttatott mesterséges rendszerek típusai, űrhajók, ember vezette űrjárművek, mesterséges égitestek (műholdak), mesterséges bolygóknak, űrszondák, űrhajók, űrállomások és űrrepülőgépek. Az űreszközökön létrehozott mérőrendszerek, a mérési eredmények továbbítására használt eszközök, adatátviteli rendszerek.

  5. hét:

   

  Fedélzeti műszerek közvetlen (in situ) mérésekhez. A kozmikus környezet vizsgálata. Az űreszköz helye tulajdonságainak kihasználása. A Föld plazmakörnyezetének kutatása, űridőjárás, hatása a földi életre és a műholdak működésére. A napszél szerkezetének vizsgálata. A magnetoszférára és az ionoszférára viselkedése, a mágneses viharok megfigyelése.

  6. hét:

   

  Átmeneti méréstípusok. Gravitációs tér mérések. Magnetométerek. Anyagtudományi kísérletek, speciális vizsgálatok (biotechnológiai, űr-orvostudományi). Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazásai (egészségvédelem, orvostudomány, mezőgazdaság, mindennapi életünk kényelmesebbé tétele, egyéb példák).

  7. hét:

   

  Az elektromágneses hullámok terjedésén alapuló mérések és alkalmazásaik áttekintése. A terjedő elektromágneses hullám. Az elektromágneses teljes spektrum. Mérésfelosztás hullámjellemző szerint. Faraday rotáció. Hullámterjedés inhomogén közegben, az ionoszféra hatása a rádióhullámok terjedésére.

  8. hét:

   

  Űrtávközlés. Az űrhírközlés fajtái. A műholdas távközlési út tervezése alapjai. A távközlési mesterséges holdak feladatai. A működés tipikus frekvenciatartományai. Televíziós és rádiós műsorszórás, távközlési műholdak (telefon, Internet, stb.), műholdas globális mobil rendszerek, keresés és mentés műholdak használatával.

  9. hét:

   

  Helymeghatározás. A kozmikus helymeghatározás módjai. A Doppler-effektus és helymeghatározási alkalmazása. Globális műholdas navigációs rendszerek. A rendszer működésének alapelve, a szükséges „látható” műholdak száma, a földi követő- és vezérlőállomások funkciói. Tipikus alkalmazások (felszínen mozgó és légi járművek követése, honvédelmi, földmérési, mezőgazdasági feladatok megoldása, tudományos kutatás. Az idő pontos meghatározása.

  10. hét:

   

  Távérzékelés. Távérzékelési típusok és módszerek. Távérzékelési alapösszefüggések. Távérzékelési modell példák. A Földön felszínén bekövetkezett változások megfigyelése. A mérési adatok felhasználása a gazdasági döntéshozatalban. A felszínfajták azonosítása, az ipari és környezeti fejlesztésekkel kapcsolatos tervezés, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, a területrendezés segítése. Katasztrófavédelemi alkalmazások.

  11. hét:

   

  Meteorológiai alkalmazások. A rövid (néhány órás) időtávú előrejelzések. Az Egyenlítő fölött keringő geostacionárius műholdak szerepe. A műholdakon elhelyezett érzékelők az egyes jellegzetes légköri képződmények azonosításában. A légkör vízgőztartalmának, a csapadék valószínűségének, a felhőzet magasságának, a zivatarfelhők kifejlődésének és leépülésének megfigyelése. Infravörös tartományban végzett mérések.

  12. hét:

   

  Légkörfizikai vizsgálatok. A földi légkör fizika törvényei, a folyamatokat leíró egyenletek bonyolultsága. A gyakorlatban alkalmazott empirikus és numerikus módszerek az előrejelzések pontosságának a növelésére. A mérések típusai, optikai és rádiós mérések. A tengerfelszínre bocsátott mikrohullámok visszaverődési tulajdonságok.

  13. hét:

   

  A klímaváltozás jelenségeinek, hatásainak kutatása. A földi klíma alakulása, és ebben az emberi tevékenység feltételezett hatása. Bolygónk átlaghőmérsékletének a növekedése. Az üvegházhatást okozó gázok hatásának elemzése. A klímaváltozást leíró modellekés azok hitelesítése. A légköri hőmérséklet változásának a trendje az 1979 és 2005 között végzett műholdas mérések alapján.

  14. hét:

   

  Globális változások. A légkör legalsó rétegének melegedése, a sztratoszféra lehűlése. A jég- és hótakaró fokozódó olvadása. Az ózonlyuk monitorozása és az ózonlyuk hatásai. Hipotézisek és az azokkal kapcsolatos viták. Trópusi ciklonok kialakulásának és útvonalának követése, előrejelzése. A globális válság természete. Kitekintés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db kis ZH. A félév lezárásához legalább elégséges eredmény szükséges.

  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

   

  c. Elővizsga: -

   

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási időszakban (ez ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete, BSc-n és MSc-n a pótlási hét) különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom (1) dr. Ferencz Csaba: Elektromágneses hullámok terjedése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

   

  (2) Nagy Ernő: Az űrkutatás eredményei. Gondolat Kiadó, Budapest 1964.

   

  (3) H. Mielke: A rakétatechnika alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1964.

   

  (4) Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó - Zrínyi Katonai Könyvkiadó, Budapest 1981
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Ferencz Csaba

   

  egyetemi magántanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  Erhardt Zoltánné dr. Ferncz Orsolya

   

  tudományos főmunkatárs

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék