Stúdióakusztika és a hangfelvétel muvészete

A tantárgy angol neve: The Art of Studioacoustics and Recording

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mérnök informatikus szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIJV73   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ujházy László

hangkultúra tanszakvezető tanár

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola

Borsiné Arató Éva

okl.vill.mérn., üv.

Arató Akusztika Kft.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít fizika, matematika, középszintű zenei ismeretek, általános elkötelezettség a művészetek irányában
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9173") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Ajánlott előtanulmányok: Mérnöki akusztika, Akusztikai méréstechnika

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEVIHI9173 Stúdióakusztika és a hangfelvétel művészete

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a hangfelvételtechnika akusztikai- és technikai-művészi határterületi kérdéseit. Ennek megfelelően a tematikában központi szerepet kapnak a teremakusztikai kérdések, ezeken belül is elsősorban a hangfelvételkészítés (stúdiók) és a megítélés (technikai helyiségek) akusztikai problémái. Emellett a hangfelvételeket - mint művészi-technikai produktumokat - egységesen ismerteti, feltárva a felvétel készítésének, esztétikai sajátságainak, a gépi hangkultúra kifejezési lehetőségeinek kérdéseit. Ennek egyik fontos eszközeként a hallgatókkal közösen végzünk hangfelvétel elemzéseket. A tárgy hallgatása mindazok számára ajánlott, akik hangmérnökként, vagy más munkakörben, stúdiókban, színházakban stb. kívánnak elhelyezkedni.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: A hangkultúra története a kezdetektől a modern digitális eszközök megjelenéséig.

2. hét: A két- és többcsatornás térhatású technika műszaki- és esztétikai lehetőségei és korlátai

3. hét: A próza a hangszórókban: a hang- és dokumentumjátékok készítése, esztétikája.

4. hét: A zene a hangszórókban: a különböző zenei műfajok kifejezési lehetőségei, készítésének módja, esztétikája.

5. hét: A kép-kisérőhang: a hang- és a kép egyeztetése, készítési módok, a kép-kisérőhang esztétikája, különös tekintettel a zenei és drámai produkciókra.

6. hét: Hangfelvétel elemzések a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola hangkultúra tanszakának Oktatóstúdiójában.

6. hét: Teremakusztikai alapismeretek. A teret befolyásoló paraméterek, különböző akusztikai terek jellemzői.

7. hét: Kis- és nagyméretű termek akusztikájának közös és eltérő jellemzői.

8. hét: Stúdiók és technikai helyiségek zajszintjére és hanggátlására vonatkozó műszaki akusztikai követelmények.

9. hét: Térelválasztó szerkezetek hanggátlási jellemzői és alkalmazási lehetőségei hangstúdiókban

10. hét: Különböző célú stúdiók akusztikai paramétereinek optimális beállítása

11. hét: A technikai helyiségek akusztikai tervezése: alapzaj, utózengési idő, hanggátlás-követelmények a szomszédos helyiségek és a feljátszó helyiség felé.

12. hét: Stúdiókban alkalmazható hangelnyelő anyagok választéka, tulajdonságaik, akusztikai és egyéb paramétereik

13. hét: Stúdiók tervezésére és kivitelezésére vonatkozó esettanulmányok ismertetése

14. hét: Tanulmányi látogatás egy nagy hangfelvételi stúdióban.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadások, szakmai látogatás.

Az előadások helye: az akusztikai órák a BME-n. A hangfelvételtechnikai, esztétikai kérdések tárgyalása a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Oktatóstudiójában (Bp. XIV., Colombus utca 11.)
10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

Előtanulmányok: a 4. és 5. pontban megadott témakörök ismerete, a felsorolt tantárgyak látogatása. A foglalkozások 60%-án kötelező a részvétel.

Egy félévben egy nagy ZH a 12. héten és írásbeli (otthon elkészítendő) technikai művészeti recenzió (kritika, esszé, stb.) készítése egy adott hangfelvételről vagy videoműsorról a 13. hétre.

A félév teljesítésének feltétele: a nagy ZH és az otthoni írásbeli feladat elégséges átlaga. A nem elégséges átlag a TVSZ előírásai szerint javítható.

  1. A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga.

Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek A ZH pótlása a TVSZ előírásai szerint lehetséges
12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal megbeszélt időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tarnóczi Tamás: Teremakusztika I-II. Akadémiai Kiadó 1986.

Tarnóczi Tamás: Zenei akusztika Zeneműkiadó 1982.

Christopher Gilford: Acoustics for radio and television studios. Peter Porogrinus Ltd. 1972.

Don Dawis, Carolin Davis: Sound System Engineering. Howard W.Sons & Co. 1989.

Jürgen Meyer: Akustik und musikalische Aufführungspraxis. Frankfurt, 1972.

Ujházy László: A hangfelvétel művészete, egyetemi jegyzet

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ujházy László

hangkultúra tanszakvezető tanár

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola

Borsiné Arató Éva

okl.vill.mérn., üv.

Arató Akusztika Kft.