Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Stúdióakusztika és a hangfelvétel muvészete

  A tantárgy angol neve: The Art of Studioacoustics and Recording

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV73   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ujházy László

  hangkultúra tanszakvezető tanár

  Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola

  Borsiné Arató Éva

  okl.vill.mérn., üv.

  Arató Akusztika Kft.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít fizika, matematika, középszintű zenei ismeretek, általános elkötelezettség a művészetek irányában
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9173") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Ajánlott előtanulmányok: Mérnöki akusztika, Akusztikai méréstechnika

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9173 Stúdióakusztika és a hangfelvétel művészete

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a hangfelvételtechnika akusztikai- és technikai-művészi határterületi kérdéseit. Ennek megfelelően a tematikában központi szerepet kapnak a teremakusztikai kérdések, ezeken belül is elsősorban a hangfelvételkészítés (stúdiók) és a megítélés (technikai helyiségek) akusztikai problémái. Emellett a hangfelvételeket - mint művészi-technikai produktumokat - egységesen ismerteti, feltárva a felvétel készítésének, esztétikai sajátságainak, a gépi hangkultúra kifejezési lehetőségeinek kérdéseit. Ennek egyik fontos eszközeként a hallgatókkal közösen végzünk hangfelvétel elemzéseket. A tárgy hallgatása mindazok számára ajánlott, akik hangmérnökként, vagy más munkakörben, stúdiókban, színházakban stb. kívánnak elhelyezkedni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: A hangkultúra története a kezdetektől a modern digitális eszközök megjelenéséig.

  2. hét: A két- és többcsatornás térhatású technika műszaki- és esztétikai lehetőségei és korlátai

  3. hét: A próza a hangszórókban: a hang- és dokumentumjátékok készítése, esztétikája.

  4. hét: A zene a hangszórókban: a különböző zenei műfajok kifejezési lehetőségei, készítésének módja, esztétikája.

  5. hét: A kép-kisérőhang: a hang- és a kép egyeztetése, készítési módok, a kép-kisérőhang esztétikája, különös tekintettel a zenei és drámai produkciókra.

  6. hét: Hangfelvétel elemzések a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola hangkultúra tanszakának Oktatóstúdiójában.

  6. hét: Teremakusztikai alapismeretek. A teret befolyásoló paraméterek, különböző akusztikai terek jellemzői.

  7. hét: Kis- és nagyméretű termek akusztikájának közös és eltérő jellemzői.

  8. hét: Stúdiók és technikai helyiségek zajszintjére és hanggátlására vonatkozó műszaki akusztikai követelmények.

  9. hét: Térelválasztó szerkezetek hanggátlási jellemzői és alkalmazási lehetőségei hangstúdiókban

  10. hét: Különböző célú stúdiók akusztikai paramétereinek optimális beállítása

  11. hét: A technikai helyiségek akusztikai tervezése: alapzaj, utózengési idő, hanggátlás-követelmények a szomszédos helyiségek és a feljátszó helyiség felé.

  12. hét: Stúdiókban alkalmazható hangelnyelő anyagok választéka, tulajdonságaik, akusztikai és egyéb paramétereik

  13. hét: Stúdiók tervezésére és kivitelezésére vonatkozó esettanulmányok ismertetése

  14. hét: Tanulmányi látogatás egy nagy hangfelvételi stúdióban.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadások, szakmai látogatás.

  Az előadások helye: az akusztikai órák a BME-n. A hangfelvételtechnikai, esztétikai kérdések tárgyalása a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Oktatóstudiójában (Bp. XIV., Colombus utca 11.)
  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Előtanulmányok: a 4. és 5. pontban megadott témakörök ismerete, a felsorolt tantárgyak látogatása. A foglalkozások 60%-án kötelező a részvétel.

  Egy félévben egy nagy ZH a 12. héten és írásbeli (otthon elkészítendő) technikai művészeti recenzió (kritika, esszé, stb.) készítése egy adott hangfelvételről vagy videoműsorról a 13. hétre.

  A félév teljesítésének feltétele: a nagy ZH és az otthoni írásbeli feladat elégséges átlaga. A nem elégséges átlag a TVSZ előírásai szerint javítható.

  1. A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek A ZH pótlása a TVSZ előírásai szerint lehetséges
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal megbeszélt időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tarnóczi Tamás: Teremakusztika I-II. Akadémiai Kiadó 1986.

  Tarnóczi Tamás: Zenei akusztika Zeneműkiadó 1982.

  Christopher Gilford: Acoustics for radio and television studios. Peter Porogrinus Ltd. 1972.

  Don Dawis, Carolin Davis: Sound System Engineering. Howard W.Sons & Co. 1989.

  Jürgen Meyer: Akustik und musikalische Aufführungspraxis. Frankfurt, 1972.

  Ujházy László: A hangfelvétel művészete, egyetemi jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ujházy László

  hangkultúra tanszakvezető tanár

  Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola

  Borsiné Arató Éva

  okl.vill.mérn., üv.

  Arató Akusztika Kft.