A fizika kultúrtörténete

A tantárgy angol neve: Cultural History of Physics

Adatlap utolsó módosítása: 2020. március 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak

 

Mérnök informatikus szak

 

Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIJV58   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

dr. Csurgay Árpádné

 

c.docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Első két félévi Fizika, Matematika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9358") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban
nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEVIHI9358 A fizika kultúrtörténete
7. A tantárgy célkitűzése

A "két kultúra", a tudománytörténet (Kr.e. 600-1990), a természettudomány, a fizikai világkép területén a műveltségi kör tágítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

Bevezetés. A fizikatörténet kapcsolata mai életünkkel. Értékelés és periodizáció. A tudománytörténet elemei. A történelem dinamikája.

2. hét

Az antik örökség. A görögök adóssága. A tudomány kezdetei. Egyiptom és Mezopotámia.

3. hét

Összehangzó szép rend. Időbeli, térbeli és logikai kapcsolatok. Misztika és matematika: Püthagorasz. Platon a megismerésről és az ideákról.

4. hét

Az anyag és mozgás. Arisztotelész. Az arisztotelészi szintézis. Atomok és elemek. A földi mozgás: a peripatetikus dinamika. Az égi mozgás. Az arisztotelészi világkép. Az égi mozgások ptolemaioszi rendszere.

5. hét

Az antik tudományok csúcsteljesítményei. Arkhimédész. A kozmosz méretei. Geográfia. Geometria. Eszközök, technika.

6. hét

Az örökség sáfárai. Ezer és mérlege. Európa formát ölt. A technika forradalma.

7. hét

Kolostorok, egyetemek. Az antik örökség átmentése. A közvetlen csatorna. Bizánc. Az arab közvetítés.

8. hét

A hinduk és az arabok. A tízes számrendszer. Algebra - algoritmus. Az arab csúcsteljesítmény. Zsidó tudomány a középkorban.

9. hét

Nyugat magára talál. Fibonacci, a számolás művésze. Jordanus Nemorarius, a statikus. A leíró mozgástan: Nicole d’Oresme és a Merton College. A megreformált peripatetikus dinamika. Buridan impetuselmélete. Fizika az asztronómiában.

10. hét

Természetfilozófia a középkorban. A reneszánsz és a fizika. A világ 1600 körül. Vissza Platonhoz - új szellemben. A múltba néző forradalmár: Kopernikusz. Egy kompromisszum: Tycho de Brahe. A világ harmóniája: Kepler.

11. hét

Galilei. Az új filozófia: a kételyből módszer: Bacon, Descartes

12. hét

Descartesen túl, Newtonon innen.  Newton és a Principia.

13. hét

A klasszikus fizika kiteljesedése.

 14. hét

A huszadik század fizikája.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás

 

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A félév tizedik hetének végére egy 8-10 oldalas esszé megírása

 

b. A vizsgaidőszakban: Beszélgetés az esszé témájából kiindulva.

 

c.    Elővizsga: -

 

 

11. Pótlási lehetőségek Az esszé pótlási időszakban különeljárási díj fejében pótolható.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest 1986

 

Jack Meadows: A tudomány csodálatos világa, Budapest 1992

 

Bernal, J. D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat - Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1977

 

Szabó Árpád., Kádár Zoltán: Antik természettudomány, Gondolat Kiadó, Budapest 1984

 

Benedek István: A tudás útja, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1967

 

Mátrainé Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika, Franklin Könyvkiadó N. V., Budapest 1950

 

Jean Guitton: Isten és tudomány, Szent István Társulat, Budapest 1992

 

Teller Ede: A fizika nagyszerű, mert egyszerű, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993

 

Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében, Magvető Kiadó, Budapest 1969

 

B.L. van der Waerden: Egy tudomány ébredése, Gondolat, Budapest 1977
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Házi feladat elkészítése16
Vizsgafelkészülés16
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

dr. Csurgay Árpádné

 

c.docens

 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék