Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A fizika kultúrtörténete

  A tantárgy angol neve: Cultural History of Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak

   

  Mérnök informatikus szak

   

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV58   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Csurgay Árpádné

   

  c.docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Első két félévi Fizika, Matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9358") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban
  nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9358 A fizika kultúrtörténete
  7. A tantárgy célkitűzése

  A "két kultúra", a tudománytörténet (Kr.e. 600-1990), a természettudomány, a fizikai világkép területén a műveltségi kör tágítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés. A fizikatörténet kapcsolata mai életünkkel. Értékelés és periodizáció. A tudománytörténet elemei. A történelem dinamikája.

  2. hét

  Az antik örökség. A görögök adóssága. A tudomány kezdetei. Egyiptom és Mezopotámia.

  3. hét

  Összehangzó szép rend. Időbeli, térbeli és logikai kapcsolatok. Misztika és matematika: Püthagorasz. Platon a megismerésről és az ideákról.

  4. hét

  Az anyag és mozgás. Arisztotelész. Az arisztotelészi szintézis. Atomok és elemek. A földi mozgás: a peripatetikus dinamika. Az égi mozgás. Az arisztotelészi világkép. Az égi mozgások ptolemaioszi rendszere.

  5. hét

  Az antik tudományok csúcsteljesítményei. Arkhimédész. A kozmosz méretei. Geográfia. Geometria. Eszközök, technika.

  6. hét

  Az örökség sáfárai. Ezer és mérlege. Európa formát ölt. A technika forradalma.

  7. hét

  Kolostorok, egyetemek. Az antik örökség átmentése. A közvetlen csatorna. Bizánc. Az arab közvetítés.

  8. hét

  A hinduk és az arabok. A tízes számrendszer. Algebra - algoritmus. Az arab csúcsteljesítmény. Zsidó tudomány a középkorban.

  9. hét

  Nyugat magára talál. Fibonacci, a számolás művésze. Jordanus Nemorarius, a statikus. A leíró mozgástan: Nicole d’Oresme és a Merton College. A megreformált peripatetikus dinamika. Buridan impetuselmélete. Fizika az asztronómiában.

  10. hét

  Természetfilozófia a középkorban. A reneszánsz és a fizika. A világ 1600 körül. Vissza Platonhoz - új szellemben. A múltba néző forradalmár: Kopernikusz. Egy kompromisszum: Tycho de Brahe. A világ harmóniája: Kepler.

  11. hét

  Galilei. Az új filozófia: a kételyből módszer: Bacon, Descartes

  12. hét

  Descartesen túl, Newtonon innen.  Newton és a Principia.

  13. hét

  A klasszikus fizika kiteljesedése.

   14. hét

  A huszadik század fizikája.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév tizedik hetének végére egy 8-10 oldalas esszé megírása

   

  b. A vizsgaidőszakban: Beszélgetés az esszé témájából kiindulva.

   

  c.    Elővizsga: -

   

   

  11. Pótlási lehetőségek Az esszé pótlási időszakban különeljárási díj fejében pótolható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest 1986

   

  Jack Meadows: A tudomány csodálatos világa, Budapest 1992

   

  Bernal, J. D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat - Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1977

   

  Szabó Árpád., Kádár Zoltán: Antik természettudomány, Gondolat Kiadó, Budapest 1984

   

  Benedek István: A tudás útja, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1967

   

  Mátrainé Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika, Franklin Könyvkiadó N. V., Budapest 1950

   

  Jean Guitton: Isten és tudomány, Szent István Társulat, Budapest 1992

   

  Teller Ede: A fizika nagyszerű, mert egyszerű, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993

   

  Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében, Magvető Kiadó, Budapest 1969

   

  B.L. van der Waerden: Egy tudomány ébredése, Gondolat, Budapest 1977
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Házi feladat elkészítése16
  Vizsgafelkészülés16
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Csurgay Árpádné

   

  c.docens

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék