ISP hálózatok és üzemeltetésük

A tantárgy angol neve: ISP Networks and Operation

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIJV53   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Do Van Tien

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9053") )

VAGY

NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M7")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEVIHI9053 ISP hálózatok és üzemeltetésük

7. A tantárgy célkitűzése

Napjainkban az Internet az élet számos területén nélkülözhetetlen tényező. Az IP alapú szolgáltatások nyújtásában az ISP-k (Internet Service Provider) játszanak fontos szerepet.

A tárgy az ISP Internet szolgáltató hálózat által nyújtott szolgáltatások szempontjai felől közelítve mutatja be az ISP hálózatok megoldásait és üzemeltetését. A tárgy az elméleti hátér tárgyalásán túl röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

1. előadás: bevezetés, ISP-k kategorizálása, ISP kialakításának szempontjai, ISP szolgáltatásai

2. előadás: ISP kapcsolatok és üzleti modelljei

2. hét:

3. előadás: ISP erőforrásai, belső architektúrája és felépítése, építő-modulok

4. előadás: Üzleti modellek

3. hét:

5. előadás: Kapcsolók és routerek belső felépítése, megvalósításának szempontjai

1. gyakorlat: routerek és kapcsolók kezelése (bootolás, image betöltés)

4. hét:

6. előadás: Kapcsolók és routerek operációs rendszere, belső működése

2. gyakorlat: routerek és kapcsolók kezelése (hiba-keresés, üzemeltetési tippek)

5. hét:

7. előadás: ISP hálózatban alkalmazható címzés megvalósítása

8. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási alapjai (1)

6. hét:

9. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási alapjai (2)

10. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási megoldások (1)

7. hét:

11. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási megoldások (2)

12. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási megoldások (3)

8. hét:

13. előadás: peering és multihoming (1)

3. gyakorlat: forgalomirányítási gyakorlat (1) -- OSPF

9. hét:

14. előadás: peering és multihoming (2)

4. gyakorlat: forgalomirányítási gyakorlat (2) -- BGP

10. hét:

15. előadás: hozzáférési megoldások és azonosítások

5. gyakorlat: forgalomirányítási gyakorlat (3) -- BGP

 

11. hét:

16. előadás: azonosítás és számlázás

6. gyakorlat: ISP biztonsági megoldások gyakorlat

12. hét:

17. előadás: hálózatmenedzsment megoldások

18. előadás: biztonsági szempontok és megvalósítása az ISP környezetben

13. hét:

19. előadás: Campus hálózatok felépítése és tervezése

20. előadás: hoszting szolgáltatások és adatközpontok felépítése

14. hét:

21. előadás: ISP hálózatok működtetési követelményei, szempontjai

22. előadás: ISP hálózatok tervezése, összegzés
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 3 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

- az aláírás megszerzéséhez legalább 2 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

- a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

Elővizsga: az utolsó héten
11. Pótlási lehetőségek

- a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

- a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten

12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Do Van Tien

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék