Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  ISP hálózatok és üzemeltetésük

  A tantárgy angol neve: ISP Networks and Operation

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV53   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9053") )

  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9053 ISP hálózatok és üzemeltetésük

  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkban az Internet az élet számos területén nélkülözhetetlen tényező. Az IP alapú szolgáltatások nyújtásában az ISP-k (Internet Service Provider) játszanak fontos szerepet.

  A tárgy az ISP Internet szolgáltató hálózat által nyújtott szolgáltatások szempontjai felől közelítve mutatja be az ISP hálózatok megoldásait és üzemeltetését. A tárgy az elméleti hátér tárgyalásán túl röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  1. előadás: bevezetés, ISP-k kategorizálása, ISP kialakításának szempontjai, ISP szolgáltatásai

  2. előadás: ISP kapcsolatok és üzleti modelljei

  2. hét:

  3. előadás: ISP erőforrásai, belső architektúrája és felépítése, építő-modulok

  4. előadás: Üzleti modellek

  3. hét:

  5. előadás: Kapcsolók és routerek belső felépítése, megvalósításának szempontjai

  1. gyakorlat: routerek és kapcsolók kezelése (bootolás, image betöltés)

  4. hét:

  6. előadás: Kapcsolók és routerek operációs rendszere, belső működése

  2. gyakorlat: routerek és kapcsolók kezelése (hiba-keresés, üzemeltetési tippek)

  5. hét:

  7. előadás: ISP hálózatban alkalmazható címzés megvalósítása

  8. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási alapjai (1)

  6. hét:

  9. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási alapjai (2)

  10. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási megoldások (1)

  7. hét:

  11. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási megoldások (2)

  12. előadás: ISP hálózatban alkalmazható forgalomirányítási megoldások (3)

  8. hét:

  13. előadás: peering és multihoming (1)

  3. gyakorlat: forgalomirányítási gyakorlat (1) -- OSPF

  9. hét:

  14. előadás: peering és multihoming (2)

  4. gyakorlat: forgalomirányítási gyakorlat (2) -- BGP

  10. hét:

  15. előadás: hozzáférési megoldások és azonosítások

  5. gyakorlat: forgalomirányítási gyakorlat (3) -- BGP

   

  11. hét:

  16. előadás: azonosítás és számlázás

  6. gyakorlat: ISP biztonsági megoldások gyakorlat

  12. hét:

  17. előadás: hálózatmenedzsment megoldások

  18. előadás: biztonsági szempontok és megvalósítása az ISP környezetben

  13. hét:

  19. előadás: Campus hálózatok felépítése és tervezése

  20. előadás: hoszting szolgáltatások és adatközpontok felépítése

  14. hét:

  21. előadás: ISP hálózatok működtetési követelményei, szempontjai

  22. előadás: ISP hálózatok tervezése, összegzés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 3 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 2 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  Elővizsga: az utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék