Dokumentumszerkesztés

A tantárgy angol neve: Document Preparation

Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak
Mérnök informatikus szak
Gazdaságinformatikus szak
Szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIJV47   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
4. A tantárgy előadója Gódor Győző tudományos segédmunkatárs    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Jakó Zoltán tudományos segédmunkatárs    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Izsó Tamás tudományos segédmunkatárs   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Schulcz Róbert    tudományos segédmunkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Szandi Lajos tanszéki mérnök    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Telek Miklós Dr. egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9147") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEVIHI9147 Dokumentumszerkesztés LaTeX és Word használatával

7. A tantárgy célkitűzése Betekintést adni a dokumentumszerkesztés művészetébe, hogy a hallgatók színvonalas, nyomdatechnikailag megfelelő munkákat készíthessenek. A kurzus végére a hallgatóknak képesnek kell lenniük kultúrált megjelenésű dokumentumok megírására az általuk választott szövegtördelő alkalmazásban.
8. A tantárgy részletes tematikája

A LATEX, a Word és az OpenOffice.org Writer összehasonlítása

 

1. Elérhetőség (milyen architektúrára, milyen operáció rendszerre, ár)

2. Hordozhatóság (hol szerkeszthető a fájl, fájlszerkezet, fájlméret)

3. WYSIWYG (mit is jelent ez pontosan?)

4. Táblázat és ábrafeliratok, fejezetcímek

5. Referenciák, hivatkozások (képletekre, táblázatokra, fejezetekre, oldalakra)

6. Oldalstruktúra (hova mit lehet írni, egy vs. kétoldalas dokumentum)

7. Dokumentum védelme (megnyithatóság, módosíthatóság, nyomtathatóság)

8. Helyesírás, nyelvtani hibák ellenőrzése, elválasztás

9. Szerkesztési sebesség (rövid és hosszú dokumentumok esetében)

Tipográfiai alapok (koncepciók)

LATEX alapok

 1. Szerkesztés vs. megjelenítés

2. Dokumentumosztályok (cikk, levél, könyv, fólia)

3. Ékezetes karakterek kezelése

4. Fejezetek, alfejezetek

5. Egyenletszerkesztés

6. Táblázatok szerkesztése

7. Ábrák beillesztése

8. Irodalomjegyzék

9. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra

10. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke

11. Indexkészítés

12. Dokumentum formázása template-k használatával

Word alapok

 1. Betű méretezése, típusának állítása

2. Vastagított, dőlt, aláhúzott, színes betűk (duplán aláhúzott, kiskapitális áthúzott stb. betű)

3. Bekezdés balra, jobbra, középre igazítása, beljebb kezdése

4. Ritkított vagy sűrített betű

5. Kép beillesztése

6. Szöveg hátterének módosítása

7. Térköz állítása

8. Felsorolás alkalmazása

9. Másfeles vagy dupla sortávolság

10. Speciális módon végzett keretezés (szegélyek)

11. Táblázatok

Képletek

12. Oldal beállításai

Helyesírás, elválasztás, nyelv

13. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke

14. Indexkészítés

Dokumentum formázása template-k használatával

OpenOffice.org Writer alapok

1. Fájlműveletek, fájlformátumok

2. Szövegterületek (előfej, előláb, margók, szövegtükör), oldalbeállítások

3. Stílusok, stílustár, betűtípusok, betű és háttérszínek

4. Bekezdések, tabulátorok, felsorolás és számozás

5. Ábrák, táblázatok beszúrása

6. Egyenletszerkesztés OpenOffice.org Math használatával

7. Helyesírás, elválasztás, nyelv

8. Jegyzékek (irodalomjegyzék, tartalomjegyzék, tárgymutató)

9. Hivatkozás ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra

10. Keretezés, szegélyek

11. Rajzolási lehetőségek

12. Dokumentum formázása template-k használatával


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlatok keretében

10. Követelmények A szorgalmi időszakban: Hiányozni csak a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített mennyiségű óráról lehet. Négy órát hiányozhatnak a hallgatók, ha munkaszüneti nap vagy oktatási szünet miatt egyetlen óra sem marad el a szorgalmi időszakban. Ha akár egyetlen óra is elmarad, akkor csak három óráról hiányozhatnak. A gyakorlati jegy megszerzésének további feltétele egy nagy házi feladat elkészítése, amely nagyságrendileg tíz oldalas terjedelmű. A félév során kis házi feladatok kerülnek kiosztásra, amelyek beadása kötelező. A kis házi feladatok legjobb 2/3-ának átlaga a félév végi jegybe 50%-os súlyozással számít bele. A maradék 50%-ot a nagy házi feladat eredménye adja.
A vizsgaidőszakban: -
11. Pótlási lehetőségek Az otthoni feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak utolsó előtti napjáig adható le késedelmesen. A kis házi feladatok nem pótolhatóak.
12. Konzultációs lehetőségek

Minden laborgyakorlat alkalmával illetve egyéni egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Virágvölgyi P., A tipográfia mestersége – számítógéppel, Tölgyfa Kiadó, 1996.
Wettl F., Mayer Gy., Sudár Cs., LATEX kezdőknek és haladóknak, Panem, 1998.
L. Lamport, LATEX A Document Preparation System, 2nd ed.,Addison-Wesley, 1994.
Váradi Zs., Irodai feladatok megoldása Wordben és Excelben, Műszaki Könyvkiadó, 1997.
Váradi Zs., Word praktikák, Műszaki Könyvkiadó, 1998.
Gero J., Reich G., Word 6, ComputerBooks, 1999.
Vida A., MagyarOffice 1.0 – I. Kötet, SYCA Kiadó, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Jeney Gábor Dr.    Tudományos munkatárs    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Schulcz Róbert    Ügyvezető igazgató MIK