Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Dokumentumszerkesztés

  A tantárgy angol neve: Document Preparation

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Gazdaságinformatikus szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV47   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója Gódor Győző tudományos segédmunkatárs    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Jakó Zoltán tudományos segédmunkatárs    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Izsó Tamás tudományos segédmunkatárs   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Schulcz Róbert    tudományos segédmunkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Szandi Lajos tanszéki mérnök    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Telek Miklós Dr. egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9147") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9147 Dokumentumszerkesztés LaTeX és Word használatával

  7. A tantárgy célkitűzése Betekintést adni a dokumentumszerkesztés művészetébe, hogy a hallgatók színvonalas, nyomdatechnikailag megfelelő munkákat készíthessenek. A kurzus végére a hallgatóknak képesnek kell lenniük kultúrált megjelenésű dokumentumok megírására az általuk választott szövegtördelő alkalmazásban.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A LATEX, a Word és az OpenOffice.org Writer összehasonlítása

   

  1. Elérhetőség (milyen architektúrára, milyen operáció rendszerre, ár)

  2. Hordozhatóság (hol szerkeszthető a fájl, fájlszerkezet, fájlméret)

  3. WYSIWYG (mit is jelent ez pontosan?)

  4. Táblázat és ábrafeliratok, fejezetcímek

  5. Referenciák, hivatkozások (képletekre, táblázatokra, fejezetekre, oldalakra)

  6. Oldalstruktúra (hova mit lehet írni, egy vs. kétoldalas dokumentum)

  7. Dokumentum védelme (megnyithatóság, módosíthatóság, nyomtathatóság)

  8. Helyesírás, nyelvtani hibák ellenőrzése, elválasztás

  9. Szerkesztési sebesség (rövid és hosszú dokumentumok esetében)

  Tipográfiai alapok (koncepciók)

  LATEX alapok

   1. Szerkesztés vs. megjelenítés

  2. Dokumentumosztályok (cikk, levél, könyv, fólia)

  3. Ékezetes karakterek kezelése

  4. Fejezetek, alfejezetek

  5. Egyenletszerkesztés

  6. Táblázatok szerkesztése

  7. Ábrák beillesztése

  8. Irodalomjegyzék

  9. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra

  10. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke

  11. Indexkészítés

  12. Dokumentum formázása template-k használatával

  Word alapok

   1. Betű méretezése, típusának állítása

  2. Vastagított, dőlt, aláhúzott, színes betűk (duplán aláhúzott, kiskapitális áthúzott stb. betű)

  3. Bekezdés balra, jobbra, középre igazítása, beljebb kezdése

  4. Ritkított vagy sűrített betű

  5. Kép beillesztése

  6. Szöveg hátterének módosítása

  7. Térköz állítása

  8. Felsorolás alkalmazása

  9. Másfeles vagy dupla sortávolság

  10. Speciális módon végzett keretezés (szegélyek)

  11. Táblázatok

  Képletek

  12. Oldal beállításai

  Helyesírás, elválasztás, nyelv

  13. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra

  Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke

  14. Indexkészítés

  Dokumentum formázása template-k használatával

  OpenOffice.org Writer alapok

  1. Fájlműveletek, fájlformátumok

  2. Szövegterületek (előfej, előláb, margók, szövegtükör), oldalbeállítások

  3. Stílusok, stílustár, betűtípusok, betű és háttérszínek

  4. Bekezdések, tabulátorok, felsorolás és számozás

  5. Ábrák, táblázatok beszúrása

  6. Egyenletszerkesztés OpenOffice.org Math használatával

  7. Helyesírás, elválasztás, nyelv

  8. Jegyzékek (irodalomjegyzék, tartalomjegyzék, tárgymutató)

  9. Hivatkozás ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra

  10. Keretezés, szegélyek

  11. Rajzolási lehetőségek

  12. Dokumentum formázása template-k használatával


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlatok keretében

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: Hiányozni csak a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített mennyiségű óráról lehet. Négy órát hiányozhatnak a hallgatók, ha munkaszüneti nap vagy oktatási szünet miatt egyetlen óra sem marad el a szorgalmi időszakban. Ha akár egyetlen óra is elmarad, akkor csak három óráról hiányozhatnak. A gyakorlati jegy megszerzésének további feltétele egy nagy házi feladat elkészítése, amely nagyságrendileg tíz oldalas terjedelmű. A félév során kis házi feladatok kerülnek kiosztásra, amelyek beadása kötelező. A kis házi feladatok legjobb 2/3-ának átlaga a félév végi jegybe 50%-os súlyozással számít bele. A maradék 50%-ot a nagy házi feladat eredménye adja.
  A vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek Az otthoni feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak utolsó előtti napjáig adható le késedelmesen. A kis házi feladatok nem pótolhatóak.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden laborgyakorlat alkalmával illetve egyéni egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Virágvölgyi P., A tipográfia mestersége – számítógéppel, Tölgyfa Kiadó, 1996.
  Wettl F., Mayer Gy., Sudár Cs., LATEX kezdőknek és haladóknak, Panem, 1998.
  L. Lamport, LATEX A Document Preparation System, 2nd ed.,Addison-Wesley, 1994.
  Váradi Zs., Irodai feladatok megoldása Wordben és Excelben, Műszaki Könyvkiadó, 1997.
  Váradi Zs., Word praktikák, Műszaki Könyvkiadó, 1998.
  Gero J., Reich G., Word 6, ComputerBooks, 1999.
  Vida A., MagyarOffice 1.0 – I. Kötet, SYCA Kiadó, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Jeney Gábor Dr.    Tudományos munkatárs    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Schulcz Róbert    Ügyvezető igazgató MIK