Mobil és vezetéknélküli hálózatkezelés Linux és *BSD operációs rendszerek alatt

A tantárgy angol neve: Mobile and Wireless Network Management in Linux and *BSD

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2011. augusztus 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mérnök Informatikus szak
Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIJV46   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szabó Sándor

Egyetemi tanársegéd

Híradástechnikai Tanszék

Schulcz Róbert

Tudományos segédmunkatárs

Híradástechnikai Tanszék

Kanizsai Zoltán

Ügyvivő szakértő

Híradástechnikai Tanszék

Huszák Árpád

óraadó

Híradástechnikai Tanszék

Dr. Jeney Gábor

Tudományos főmunkatárs

Híradástechnikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép hálózati alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9146") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEVIHI9146 Hálózatkezelés Linux és *BSD operációs rendszerek alatt

7. A tantárgy célkitűzése Megismertesse a hallgatókat a Linux és *BSD operációs rendszerek alatti hálózati konfigurációval, külön fókuszálva a mobil és vezeték nélküli kommunikációra. A tárgy tematikájában ezáltal a hálózati alapismeretek gyakorlatiasabb bemutatása szerepel, a szabványok lényegi elemeinek kihangsúlyozása, így a hallgatók a tárgy teljesítésével közelebb kerülhetnek a protokollok misztikus világához.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. ISO/OSI rétegstruktúra a gyakorlatban

Fizikai és adatkapcsolati réteg

Napjaink tipikus hálózati típusai (Ethernet, WLAN (IEEE 802.11x), GPRS/EDGE/HSPA, stb.)

2. A különböző hálózatokhoz kapcsolódó Interfészek Linux és *BSD rendszerek alatt (pl. eth0, wlan0, ppp0) és anomáliák (hso, stb.)

3. Hálózati csatoló konfigurálása (ifconfig), különös tekintettel a WiFi kártyák lehetőségeire (iwconfig).

A leggyakoribb (WEP, WPA-PSK) és egyéb azonosítási metódusok.

4. Autentikáció (CHAP és PAP protokollok)

PPP interfész beállítása, a modem konfigurálása

Áramkörkapcsolt (CS) mobil adathívás

5. GPRS/EDGE/HSPA csomagkapcsolt kapcsolat

Különbségek és azonosságok az ADSL/CATV kapcsolatokkal (Ethernet, PPPoE)

Hálózati réteg

6. TCP/IP protokoll, IP réteg (ifconfig és ip parancsok)

4-es verzió, IP címek, IP konfiguráció

     6-os verzió, IP címek, IP konfiguráció

7. DHCP működése és beállítása

stateless autoconfiguration IPv6-ban

DNS beállítások (az /etc/hosts, /etc/resolv.conf fájlok és a resolvconf alkalmazás)

8. Más hálózati protokollok (IPX/SPX) és konfiguráció (ipx, ipxripd)

Transzport réteg

Titkosítási lehetőségek az IP rétegben és felette (IPSec, SSL, TLS)

9. TCP, UDP, ICMP csomagok a szállítási rétegben

szabványos portok, és elnevezéseik, kapcsolódó alkalmazások

10. A TCP finomhangolása vezeték nélküli környezethez

inetd, xinetd, rlinetd használata és beállításai

11. A jövő transzport protokolljai (DCCP, SCTP) és hangolásuk

Alkalmazási réteg, szerver programok, alapvető beállítások, különös tekintettel a vezeték nélküli körülményekre

Webszerverek (Apache) és tipikus kiegészítők (PHP, MySQL)

SMTP levelezés (sendmail, qmail, postfix, exim stb.)

POP, IMAP működése és tipikus ügyintéző szoftverek (Courier, Cyrus, Dovecot, stb.)

Kapcsolat a Windows világgal (samba, swat), biztonsági kérdések (smb-nat)

Vezeték nélküli specialitások

12. Dinamikus DNS a mozgó hosztok IP cím <=> név összerendelésére

Biztonsági alapfogalmak, tipikus beállítási hibák

tűzfalak, tűzfal programok (ufw, stb.), node minek? Iptables és barátai.

Hálózati címkonverzió a mozgó hálózatok kiszolgálásához

NAT, IP masquerading működése és beállítása iptables-szel

13. Hálózati forgalom vizsgálata

Ethernet/WiFi keretek és IP csomagok figyelése (tcpdump, ethereal, wireshark, stb.)

IP cím hamisítás és IP szintű támadások (IPv4-ben és IPv6-ban)

14. Csomagszűrők használata, állapottartó csomagszűrők (iptables)

Kapupásztázás (portscan), ellenőrzés pásztázókkal (nmap, unicornscan) és védekezési módok (scanlogd, pkdump, psad, fwknop, fwsnort)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti egyszer két órás előadások keretében
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: két ZH teljesítése

A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga letétele

Elővizsga: nincs

 

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ szerint:

Szorgalmi időszakban két pótZH.

Pótlási héten: 1 pót-pót ZH

12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A. S. Tannenbaum, Számítógép hálózatok, Panem-Prentice-Hall, 1999.

F. Wilder, A Guide to the TCP/IP Protocol Suite, 2nd ed., Artech House, 1998.

D. J. Wright, Voice over Packet Networks, John Wiley & Sons, 2001.

http://www.ietf.org

http://www.linux.org

http://www.freebsd.org

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 28
Félévközi készülés órákra 12
Felkészülés zárthelyire 10
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés 10
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szabó Sándor

Egyetemi tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Schulcz Róbert

Tudományos segédmunkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Huszák Árpád

óraadó

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Kanizsai Zoltán

Ügyvivő szakértő

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Jeney Gábor

Tudományos főmunkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék