Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil és vezetéknélküli hálózatkezelés Linux és *BSD operációs rendszerek alatt

  A tantárgy angol neve: Mobile and Wireless Network Management in Linux and *BSD

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. augusztus 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök Informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV46   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Sándor

  Egyetemi tanársegéd

  Híradástechnikai Tanszék

  Schulcz Róbert

  Tudományos segédmunkatárs

  Híradástechnikai Tanszék

  Kanizsai Zoltán

  Ügyvivő szakértő

  Híradástechnikai Tanszék

  Huszák Árpád

  óraadó

  Híradástechnikai Tanszék

  Dr. Jeney Gábor

  Tudományos főmunkatárs

  Híradástechnikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózati alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9146") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9146 Hálózatkezelés Linux és *BSD operációs rendszerek alatt

  7. A tantárgy célkitűzése Megismertesse a hallgatókat a Linux és *BSD operációs rendszerek alatti hálózati konfigurációval, külön fókuszálva a mobil és vezeték nélküli kommunikációra. A tárgy tematikájában ezáltal a hálózati alapismeretek gyakorlatiasabb bemutatása szerepel, a szabványok lényegi elemeinek kihangsúlyozása, így a hallgatók a tárgy teljesítésével közelebb kerülhetnek a protokollok misztikus világához.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. ISO/OSI rétegstruktúra a gyakorlatban

  Fizikai és adatkapcsolati réteg

  Napjaink tipikus hálózati típusai (Ethernet, WLAN (IEEE 802.11x), GPRS/EDGE/HSPA, stb.)

  2. A különböző hálózatokhoz kapcsolódó Interfészek Linux és *BSD rendszerek alatt (pl. eth0, wlan0, ppp0) és anomáliák (hso, stb.)

  3. Hálózati csatoló konfigurálása (ifconfig), különös tekintettel a WiFi kártyák lehetőségeire (iwconfig).

  A leggyakoribb (WEP, WPA-PSK) és egyéb azonosítási metódusok.

  4. Autentikáció (CHAP és PAP protokollok)

  PPP interfész beállítása, a modem konfigurálása

  Áramkörkapcsolt (CS) mobil adathívás

  5. GPRS/EDGE/HSPA csomagkapcsolt kapcsolat

  Különbségek és azonosságok az ADSL/CATV kapcsolatokkal (Ethernet, PPPoE)

  Hálózati réteg

  6. TCP/IP protokoll, IP réteg (ifconfig és ip parancsok)

  4-es verzió, IP címek, IP konfiguráció

       6-os verzió, IP címek, IP konfiguráció

  7. DHCP működése és beállítása

  stateless autoconfiguration IPv6-ban

  DNS beállítások (az /etc/hosts, /etc/resolv.conf fájlok és a resolvconf alkalmazás)

  8. Más hálózati protokollok (IPX/SPX) és konfiguráció (ipx, ipxripd)

  Transzport réteg

  Titkosítási lehetőségek az IP rétegben és felette (IPSec, SSL, TLS)

  9. TCP, UDP, ICMP csomagok a szállítási rétegben

  szabványos portok, és elnevezéseik, kapcsolódó alkalmazások

  10. A TCP finomhangolása vezeték nélküli környezethez

  inetd, xinetd, rlinetd használata és beállításai

  11. A jövő transzport protokolljai (DCCP, SCTP) és hangolásuk

  Alkalmazási réteg, szerver programok, alapvető beállítások, különös tekintettel a vezeték nélküli körülményekre

  Webszerverek (Apache) és tipikus kiegészítők (PHP, MySQL)

  SMTP levelezés (sendmail, qmail, postfix, exim stb.)

  POP, IMAP működése és tipikus ügyintéző szoftverek (Courier, Cyrus, Dovecot, stb.)

  Kapcsolat a Windows világgal (samba, swat), biztonsági kérdések (smb-nat)

  Vezeték nélküli specialitások

  12. Dinamikus DNS a mozgó hosztok IP cím <=> név összerendelésére

  Biztonsági alapfogalmak, tipikus beállítási hibák

  tűzfalak, tűzfal programok (ufw, stb.), node minek? Iptables és barátai.

  Hálózati címkonverzió a mozgó hálózatok kiszolgálásához

  NAT, IP masquerading működése és beállítása iptables-szel

  13. Hálózati forgalom vizsgálata

  Ethernet/WiFi keretek és IP csomagok figyelése (tcpdump, ethereal, wireshark, stb.)

  IP cím hamisítás és IP szintű támadások (IPv4-ben és IPv6-ban)

  14. Csomagszűrők használata, állapottartó csomagszűrők (iptables)

  Kapupásztázás (portscan), ellenőrzés pásztázókkal (nmap, unicornscan) és védekezési módok (scanlogd, pkdump, psad, fwknop, fwsnort)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti egyszer két órás előadások keretében
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: két ZH teljesítése

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga letétele

  Elővizsga: nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ szerint:

  Szorgalmi időszakban két pótZH.

  Pótlási héten: 1 pót-pót ZH

  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A. S. Tannenbaum, Számítógép hálózatok, Panem-Prentice-Hall, 1999.

  F. Wilder, A Guide to the TCP/IP Protocol Suite, 2nd ed., Artech House, 1998.

  D. J. Wright, Voice over Packet Networks, John Wiley & Sons, 2001.

  http://www.ietf.org

  http://www.linux.org

  http://www.freebsd.org

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 12
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 10
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Sándor

  Egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Schulcz Róbert

  Tudományos segédmunkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Huszák Árpád

  óraadó

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Kanizsai Zoltán

  Ügyvivő szakértő

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Jeney Gábor

  Tudományos főmunkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék