Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Java-technológia

  A tantárgy angol neve: Java Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Gazdaságinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIJV37   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Wiandt Bernát,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simon Vilmos docens
  HIT
  Dr. Bokor László
  adjunktus HIT
   Wiandt Bernát
   tud. segédmunkatárs
   HIT
   Kőkuti András
   doktorandusz HIT
   Varga Norbert
   doktorandusz HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C programozás, objektum-orientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9037") )
  ÉS
  NEM
  (Training.Code=("5N-A8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Programozás alapjai 1.
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: BMEVIHI9037 Java-technológia, BMEVIIIAB00 A programozás alapjai 3., BMEVIIIJV51 Integrált fejlesztés Java platformon

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a Java programozási nyelvről és a hozzá kapcsolódó technológiákról.
  8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy a korábbi "Rendszerfejlesztés Java környezetben" című tárgy közvetlen utóda.


  Előadások
  1.    Java alapok, bevezető, típusok, operátorok, precedencia, utasítások, blokkok, ciklusok. Autoboxing, unboxing, cast-ok (implicit / explicit). Objektumok, osztályok, interfészek. Package-ek, kódolási stílus.
  2.    Tömbök, elemek felsorolása, tömbök hatékony kezelése (java.util.Arrays), enumerációk, kivételkezelés (java7 újdonságok), saját kivételtípus, kivételek csomagolása, programok a fájlrendszerben.
  3.    Java generikus osztályok, genericitás és öröklés, kovariancia, invariancia, wildcard típusparaméterek, alsó és felső korlátok típusparaméterekre, korlátok felhasználása, típustörlés, fordítási / futási idejű típusok, java7 diamond operátor.
  4.    Java kollekciók, kollekció-keretrendszer, interfészek: Collection, Iterator, List, ListIterator, Set, SortedSet, Map, SortedMap. Tipikus implementációk: array, linked, hash módosítók. Kollekciók kezelése (java.util.Collections): algoritmusok, mini implementációk, burkolók.
  5.    Osztálybetöltés: delegáció mechanizmusa, tipikus osztálybetöltő hierarchia, extension mechanism, classpath fogalma. Properties / Preferences: system properties, properties fájlformátum, preferences tárolás, eseménykezelők. Virtuális gépek, a platform fejlesztőeszközei.
  6.    Java I/O, stream fogalmának ismertetése, karakteres / bináris I/O. Reader, Writer, InputStream, OutputStream interfész, implementációk, burkolók. File kezelés, karakteres / bináris felhasználás. Pipe, memória alapú I/O, átjárás byte-os és karakteres csatornák között, szűrők, encoding. Objektumok írása / olvasása, szerializáció.
  7.    Szemétgyűjtés: stratégiák (copying, mark sweep compact, G1), stratégiák kombinációja, szemétgyűjtés ütemezése. Integrált fejlesztői környezetek, platform profiler. Referencia burkolók: soft, weak, phantom, felhasználási esetek, összehasonlítás a finalize metódussal.
  8.    Szálkezelés: kölcsönös kizárás, szinkronizálás, monitorok, jelzések küldése, kezelése. Szinkronizációs primitívek, szálbiztos kollekciók, speciális szálosztályok (java.util.concurrent). Executor framework: feladattípusok, feladatok ütemezése, executorok legyártása.
  9.    Hálózati kapcsolatok kezelése, IPv4 / IPv6 címek, socket címek, névfeloldás, UDP  csomagok forgalmazása, TCP stream kezelése, URI / URL kezelése, URLConnection használata. Proxy beállítása, Cookie objemtumok használata, egyszerű HTTPServer létrehozása.
  10.    Java GUI alapfogalmak, AWT és SWING könyvtárak. AWT osztályok ismertetése, Window, Frame, LayoutManager. AWT eseménykezelés, menük, dialógusok. Swing koncepció, MVC, szálkezelés, osztályhierarchia, különbségek az AWT-hez képest. Swing look and feel, komplex komponensek, JavaFX, egyéb GUI keretrendszerek, kitenkintés.
  11.    XML formátum ismertetése, névterek, jól formázott / érvényes dokumentumok, XSLT, DOM és SAX közti elvi különbségek. SAX API, esemény alapú XML feldolgozás. Parser, ParserFactory, InputSource osztályok, fontosabb kivételek. DOM API, DocumentBuilderFactory, Document és Node interfészek, dokumentum manipulálása, attribútumok kezelése.
  12.    Adatbáziskezelés (JDBC): osztályhierarchia, meghajtók, kapcsolat felépítése. SQL utasítások végrehajtása, eredmény feldolgozása, hibák kezelése. Prepared statement, stored procedure, tranzakciókezelés.
  13.    Reflection fogalma, használt osztályok: Package, Class, Method, stb. Class objektumok előállítása. Konstruktorok, metódusok hívása, módosítók kezelése, mezők manipulálása, dinamikus proxy létrehozása. Reguláris kifejezések. Naplózás, Logger osztályok hierarchiája, Handler osztályok ismertetése, naplózási szintek, log4J.
  14.    Tervezési minták, abstract factory, proxy, chain of responsibility, adapter. Effective java, néhány felhasználási eset áttekintése, immutábilis osztályok létrehozása, singleton minta, kivételek burkolásának fontossága. Vizsgafelkészítés, példafeladatok megoldása.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények Egy nagy házi feladat elkészítése, melynek része a feladat specifikációja, a működőképes program, valamint annak Javadoc dokumentációja. A feladat beadásának határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat elfogadható szintű elkészítése a vizsgára bocsátás feltétele.
  A félév lezárásának módja: írásbeli vizsga. A félévi osztályzat a vizsgán elért osztályzattal egyezik meg. A félév teljesítésének feltétele a vizsgán elért legalább elégséges osztályzat.
  a.       A szorgalmi időszakban: házi feladat
  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kathy Sierra, Bert Bates, Head First Java, 2nd Edition, 2005
  Bruce Eckel, Thinking in Java (4th Edition), 2006
  Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth Robson, Head First Design Patterns, 2004
  Joshua Bloch, Effective Java (2nd edition), 2008.
  Az előadások fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simon Vilmos
  egyetemi docens

  HIT

  Wiandt Bernát

  tud. segédmunkatárs

  HIT