Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Neurális hálózatok és hírközlő alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Neural Networks and Their Applications in Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID239   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Levendovszky János

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Valószínűségszámítás, Hálózatok és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat, a gyakorlatban már megjelent, illetve jelenleg elterjedő neurális tervezési technikákkal, a jelfeldolgozás, illetve kommunikációs rendszerek területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - A hírközléselmélet néhány nevezetes jelfeldolgozási és detekciós problémája, valamint ezek hagyományos megoldási módjai

  - A neurális struktúrák hálózatelmélete

  adott függvényosztály approximációja előrecsatolt neurális hálózatokkal, az optimális súlyok megtanulása (determinisztikus, sztochasztikus módszerek)

  visszacsatolt neurális hálózatok (Hopfield típusú hálózatok) és stabilitásuk vizsgálata

  - Asszociatív memóriák és ezek felhasználása kommunikációs rendszerekben

  az asszociatív memóriák jellemzői (kapacitás, stabilitás, előhívási folyamatok, tranziensidő)

  asszociatív memóriák felhasználása hibajavító dekódolásban, képfelismerésben, logikai függvények szintézisében

  - Zajos és lineárisan torzított bináris jelek és üzenetek detekciója digitális kommunikációs rendszerekben neuron struktúrákkal (Hopfield hálózattal, szimulált lehűléssel, Boltzmann géppel)

  - Adaptivitás és tanulás kommunikációs rendszerekben

  az adaptivitás szükségessége rádiós és vezetékes rendszerekben

  klasszikus adaptív és tanuló algoritmusok (adaptív szűrők és kiegyenlítők)

  nemparametrikus detekció neurális hálózattal

  - Neurális hálózat implementációi

  optikai realizálás, VLSI implementáció

  - A neurális hálózatok alkalmazása ATM hálózatokban

  a hívásengedélyezés mint halmazszeparálás approximációja neurális hálózatokkal

  súlyozott hibájú tanulási módszer ATM hálózatok forgalmi irányítására

  Routing neurális hálózatokkal

  Large deviation elmélet a cellavesztési valószínűség kiszámítására

  sor analízis az ATM kapcsolón

  - Neurális hálózatok hierarchikus jelfeldolgozásra és állapotfüggő monitorozásra

  hierarchikus rendszerek nagy ipari folyamatok felügyeletére (pl. állapotfüggő karbantartás)

  neuron fuzzy alapú döntési rendszerek

  főkomponens analízis neurális hálókkal

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az ismeretek elsajátítása előadások formájában történik. A félév utolsó előadásain, egy adott részproblémában elmélyedni kívánó hallgatók saját szemináriumot tartanak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszak lezárásának feltétele: az előadások rendszeres látogatása

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  “Neural Networks in Telecommunications” ed. by B. Yuhas, N. Ansari, Kluwer Academic Publishers, 1994.

  “Digital Communications” J. Proakis, McGraw Hill, 1986

  A témához kapcsolódó sokszorosított cikkek

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Levendovszky János

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék