Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Voice over IP rendszerek: technikák, protokollok, tervezés

  A tantárgy angol neve: Voice over IP Systems: Technology, Protocols and Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID085   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Csaba Attila

  Egy. tanár

  HT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógéphálózatok, távközlés alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megértik a fő hajtóerőket jelentő alkalmazásokat, a legfontosabb rendszertechnikai kérdéseket, behatóan megismerkednek a működtető hívásvezérlő és szolgáltatásminőséget biztosító protokollokat. Segítséget kapnak nyitott kutatási kérdések meghatározásához. Megértik a VoIP-rendszerek fő tervezési kérdéseit, megismernek alkalmazási esettanulmányokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés: konvergáló hálózatok és hajtóerők

  1. A két hálózati világ konvergenciája
  2. Távközlő hálózatok
  3. Számítógép/adathálózatok
  4. Adatkapcsolati réteg feletti beszédátvitel WAN-okon és LAN-okon
  5. A VoIP hajtóerői

  2. Bevezetés: VoIP alkalmazások áttekintése

  1. VoIP az Interneten: “Internet-telefónia”
  2. VoIP intraneteken: hagyományos alközpontok összekapcsolása
  3. VoIP LAN-okon: IP-alapú alközpont
  4. Kapcsolódó alkalmazások: Web-alapú call center, fax over IP

  3. Az IP protokoll-család áttekintése

  1. Az Internet és a TCP/IP protokoll-stack
  2. Az IP protokoll-család
  3. Transzport-protokollok: UDP és TCP
  4. Az új generációs IP: IPv6
  5. A VoIP-t támogató protokollok áttekintése

  4. A beszéd-csomagkommunkáció alapkérdései

  1. A VoIP-rendszerekben alkalmazott tömörítési technikák
  2. Csomagolás és szünetdetektálás
  3. A késleltetés, csomagvesztés és visszhang forrásai
  4. Minőségi (QoS) követelmények
  5. Minőség-kiértékelési módszerek VoIP rendszerek számára

  5. Transzport-protokollok IP feletti beszédátvitelre

  1. RTP: fejrészformátum, profilok, payload multiplexelés
  2. Overhead-akkumuláció
  3. Fejrész-tömörítés
  4. Sávszélességigény-számítások normál és tömörített esetben
  5. Az RTCP protokoll funkciói.
  6. Példa RTCP-szolgáltatásra: késleltetés és késleltetés-ingadozás

  6. Hívásvezérlő protokollok VoIP hálózatokban

  1. Bevezetés: jelzésátvitel a távközlésben
  2. A VoIP hívásvezérlési megközelítések áttekintése
  3. A H.323-as “esernyő”-szabvány architektúrája
  4. Terminál, gateway, gatekeeper, MCU architektúrák
  5. A H.323 protokoll stack-ja
  6. Hívásvezérlő eljárások a H.323-ban
  7. MGCP, Megaco/H.248: a gateway dekompozíció elve
  8. A H.248 architektúrája
  9. Alapvető elvek: üzenetfelépítés, parancsok
  10. A Megaco és a hívásvezérlési protokollok együttműködése
  11. SIP. Architektúra: user agent, registrar, proxy server, redirect server
  12. Működés proxy és redirect módban.
  13. Multimédia kapcsolatok leírása
  14. Kapcsolódó protokollok: SDP, SAP
  15. Összegzés és összehasonlítás

  7. A QoS biztosításának módszerei

  1. Végponttól-végpontig történő QoS-biztosítás VoIP-hálózatokban
  2. Az IntServ-megközelítés elve
  3. Forgalom- és szolgáltatás-osztályok, RSVP
  4. A DiffServ-megközelítés elve
  5. PHB-k, forgalom-kondicionálás, SLA-k és TCA
  6. QoS mechanizmusok MPLS-hálózatokban
  7. QoS LAN-okon: IEEE 802.1d, IntServ/RSVP
  8. Összefoglalás
  9. 8. Rendszertervezési kérdések

   1. A VoIP-átvitel sávszélességigénye
   2. A beszéddforgalom és a trönk-igény kiszámítása
   3. A késleltetés tervezése
   4. Technikai tervezés és optimalizálás
   5. Forgalomszabályozás, sorbaállítási technikák
   6. Intreoperabilitás

  9. Termékek áttekintése és esettanulmányok

  1. A vezető gyártók megoldásainak architektúrája:
   1. Internet-telefónia
   2. Alközpontok összekapcsolása
   3. IP-alapú alközpontok
   4. Unified messaging
   5. Web-alapú call center
  2. Esettanulmányok
  3. 10. Összefoglalás, kitekintés

   1. Az áttekintett témakörök
   2. Tanulságok
   3. Trendek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  30 előadás, koncentráltan két hét alatt, napi 3 órában, további 30 konzultációs óra, egyeztetendő időpontokban.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadásokon és konzultációkon

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  l. 9. pont

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók az előadások anyagához (Powerpoint) az előadásokat megelőzően a tanszék szerverén hozzájuthatnak, ugyanitt találják meg az ajánlott irodalom jegyzékét.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  40

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Csaba Attila

  Egy. tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék