Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvázi születési és halálozási folyamatok

  A tantárgy angol neve: Quasi Birth and Death Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz-képzésbeli választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID082   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  Docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Tömegkiszolgálás

  Mátrix analízis

  Kommunikációs hálózatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  QBD, QBD-M folyamatok analízis technikáinak és alkalmazás lehetőségeinek megismertetése

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét : Alapfogalmak, jelölési rendszerek, QBD folyamatok, CPP

   

  2. hét : Spectral expansion, sajátérték és sajátvektorok számítása, numerikus megoldás, stabilitás

   

  3. hét : matrix-geometric megoldás és algoritmusok

   

  4. hét : QBD-M folyamatok, megoldásai és teljesítőképességi alkalmazások  

   

  5. hét : számítások megvalósítása CAS (Computer Algebra System) rendszerekkel és hagyományos program nyelvekkel, alkalmazások, számítási stabilitás

   

  6. hét : vakációs sorbanállási rendszerek megoldása a spektrális felbontási módszerrel és matrix geometriai megoldással, alkalmazás a virtualizált szerverek üzemeltetésére és karbantartására

   

  7. hét : fogalmak a retrial queue sorokkal kapcsolatban, matematikai leírás, újra-probálkozási (retrial queue) és hagyományos sorbanállási rendszerek közötti különbség

   

  8. hét : M/G/1 retrial queue és megoldásai, foglalt idő eloszlásai, teljesítőképességi jellemzők

   

  9. hét : M/M/c retrial queue és megoldásai, QBD leírás, rate matrix számítása, sajátértékek és sajátvektorok meghatározása a spektrális módszerhez, hatékony algoritmus

   

  10. hét : Esettanulmányok (1) : DHCP, MADCAP, wireless channel modellezése és hatékony megoldása

   

  11. hét  MM sum(k=1 to K of CPPk/GE/c/L) G sor homogén szerverekkel with homogeneous servers, transzformáció, QBD alak együtthatóinak meghatározása, negatív igény, törlési stratégiák

   

  12. hét MM sum(k=1 to K of CPPk/GE/c/L) G-sor heterogén szerverekkel, transzformáció, QBD alak együtthatóinak meghatározása, negatív igény, törlési stratégiák, stacioner megoldás, általánosítás

   

  13. hét Esettanulmányok  (2) OBS, OPS rendszerek modellezése

   

  14. hét Esettanulmányok (3) MPLS, HSDPA, Web
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás számítógépes gyakorlatokkal

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat megoldása az aláírás megszerzésének feltétele

  b. A vizsgaidőszakban: irásbeli és szóbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom R. Chakka, Performance and Reliability Modelling of Computing Systems Using Spectral Expansion, Ph.D. Thesis, University of Newcastle upon Tyne (Newcastle upon Tyne, 1995).

   

  H. T. Tran: Applied planning and analysis methods in telecommunications networks, BME Ph.D thesis 2002

   

  Ram Chakka, Tien Van Do: The MM sum(k=1 to K of CPPk/GE/c/L) G-queue with heterogeneous servers: Steady state solution and an application to performance evaluation. Perform. Eval. 64(3): 191-209 (2007)

   

  Tien Van Do, Udo R. Krieger, Ram Chakka: Performance modeling of an Apache Web server with a dynamic pool of service processes. Telecommunication Systems 39(2): 117-129 (2008)

   

  Tien Van Do, Udo R. Krieger: A Performance Model for Maintenance Tasks in an Environment of Virtualized Servers. Networking 2009: 931-942

   

  Tien Van Do, Ram Chakka: A Direction Towards the Generalisation of QBD Processes and Applications for Performance Evaluation In: Demetres Kouvatsos (szerk.) Performance Handbook on the Next Generation Internet: Performance Evaluation & Applications.  Springer LNCS, 2009

   

  Tien Van Do: Comments on ``Multi-Server System with Single Working Vacation", Applied Mathematical Modelling, 33, pp. 4435-4437. (2009)

   

  Tien Van Do: An Efficient Solution to a Retrial Queue for the Performability Evaluation of DHCP. Computers & Operations Research,, http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2009.05.014

   

  Tien Van Do A New Computational Algorithm for Retrial Queues to Cellular Mobile Systems with Guard Channels, kézirat

   

  Tien Van Do, Ram Chakka: Spectral Expansion Solutions and Illustrated Applications of Some Markovian Queuing (QBD) Models, kézirat

   

  J. R. Artalejo, A. Gómez-Corral Retrial Queueing Systems, Springer 2008

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  15

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

    

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék