Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID072   4/0/0/v 5 tavasz
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky János

  egy. docens

  HIT

  Dr. Németh Géza

  egy. docens

  TTT

  Dr. Osváth László

  egy. adjunktus

  TTT

  Tatai Péter

  tud. munkatárs

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy elsősorban a Jelek és rendszerek témakör ismeretére épít,

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A Jelfeldolgozás elemei, a Beszéd- és adatjelek feldolgozása és a Digitális jelek és rendszerek analízise

  7. A tantárgy célkitűzése

  A doktorandusz hallgatók számára olyan tudományos mélységű algoritmikus ismeretek nyújtása, amelyek a modern kommunikációs rendszerek működésének megértéséhez és továbbfejlesztéséhez szükségesek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, tudás homogenizálás

  Jelek és rendszerek osztályozása és matematikai leírása, mintavételezés és kvantálás, z-transzformáció és tulajdonságai, valószínűségi alapismeretek áttekintése, FIR és IIR szűrők, jellegzetes speciális eseteik, szűrősorok. DFT és DCT valamint FFT algoritmusok

  Diszkrét véletlen jelek modellezése és feldolgozása

  Spektrális jellemzők, ARMA folyamatok, a modellfokszám becslés információelméleti kritériumai, rács és állapottér modellek, ekvivalenciák. Becslési feladatok, maximum-likelihood és nemparametrikus becslés, kovariancia, autokorrelációs, all-pole, all-zero és pole-zero módszerek.

  Illesztett és adaptív jelfeldolgozás (lineáris és nemlineáris modellek)

  Wiener szűrés, adaptív szűrők, sztochasztikus approximáció, LMS algoritmus és tulajdonságai

  Reprezentáció és tanulás nemlineáris modelleknél, VC dimenzió, neurális jelfeldolgozás

  Alkalmazások

  Adaptív kiegyenlítés és zajcsökkentés, sokfelhasználójú detekció, lényegkiemelés, beszédfeldolgozás, csomagkapcsolt hálózatok forgalmi menedzsmentje.

  Jelfeldolgozási algoritmusok megvalósítása

  Jelfeldolgozó processzorok és architektúrák, fix és lebegőpontos számábrázolás problémái, a méréstechnikában használatos jelfeldolgozó kártyák áttekintése, PC alapú alkalmazások beszédfeldolgozásban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  2*2 óra előadás hetenként.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév végén az aláírás feltétele egy nagyzárthelyi legalább elégséges szintű megírása. A zárthelyi megírására a félév közepén kerül sor. A pótlásra a szorgalmi időszak során egy alkalom áll rendelkezésre, a vizsgaidőszakban csak iv. jelleggel lehetséges.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Candy: Signal Processing (The Modern Approach), Mc-Graw Hill, 1988

  J.G. Proakis, D.G. Manolakis: Digital signal Processing, Prentice Hall, 1996.

  S. Haykin: Adaptive filter theory, Prentice Hall, 1991

  Gordos G., Takács Gy.: Digitális beszédfeldolgozás, Műszaki Könyvkiadó, 1983

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky János

  egy. docens

  HIT

  Dr. Németh Géza

  egy. docens

  TTT

  Dr. Osváth László

  egy. adj.

  TTT

  Tatai Péter

  tmts.

  TTT