Tömegkiszolgálás II.

A tantárgy angol neve: Queueing Theory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktorandusz-képzésbeli kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHID060   4/0/0/v 5 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Telek Miklós

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Horváth Gábor
egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Sokfelhasználós hírközlés, Sorbanállásos rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A tömegkiszolgálás elmélet kutatási feladatokban alkalmazható eredményeinek ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok leírása rövid idejű viselkedés és Markov felújítás elmélet alapján.

Felújítási és Markov felújítási folyamatok.

Diszkrét és folytonos idejű Phase type eloszlások és MAP érkezési folyamat.

Kvázi születési-halálozási folyamat, martix geometrikus eloszlás.

Összetett Markovi sorbanállási rendszerek (MAP, BMAP érkezés és phase-type kiszolgálás) és analízisuk (mátrix-analitikus módszer)

Mártix geometrikus eloszlás meghatározásának numerikus módszerei.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom lecture notes: http://webspn.hit.bme.hu/~telek/notes/pres.pdf
Kleinrock: Queueing systems I-II.
Latouche, Ramaswami: Introduction to Matrix Analytic Methods in Stochastic Modeling
Marcel F. Neuts: Structured stochastic matrices of M/G/1 type and their applications
Marcel F. Neuts: Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models, An Algorithmic Approach
Lakatos, Szeidl, Telek: Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Telek Miklós

egyetemi docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék