Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tömegkiszolgálás II.

  A tantárgy angol neve: Queueing Theory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktorandusz-képzésbeli kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID060   4/0/0/v 5 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telek Miklós

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Horváth Gábor
  egyetemi docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Sokfelhasználós hírközlés, Sorbanállásos rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tömegkiszolgálás elmélet kutatási feladatokban alkalmazható eredményeinek ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok leírása rövid idejű viselkedés és Markov felújítás elmélet alapján.

  Felújítási és Markov felújítási folyamatok.

  Diszkrét és folytonos idejű Phase type eloszlások és MAP érkezési folyamat.

  Kvázi születési-halálozási folyamat, martix geometrikus eloszlás.

  Összetett Markovi sorbanállási rendszerek (MAP, BMAP érkezés és phase-type kiszolgálás) és analízisuk (mátrix-analitikus módszer)

  Mártix geometrikus eloszlás meghatározásának numerikus módszerei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom lecture notes: http://webspn.hit.bme.hu/~telek/notes/pres.pdf
  Kleinrock: Queueing systems I-II.
  Latouche, Ramaswami: Introduction to Matrix Analytic Methods in Stochastic Modeling
  Marcel F. Neuts: Structured stochastic matrices of M/G/1 type and their applications
  Marcel F. Neuts: Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models, An Algorithmic Approach
  Lakatos, Szeidl, Telek: Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Telek Miklós

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék