Rezgésakusztika

A tantárgy angol neve: Vibrational Acoustics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHID045   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Augusztinovicz Fülöp

egyetemi docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Akusztika, műszaki akusztika, rezgéstan, mátrixanalízis, jelfeldolgozás, akusztikai méréstechnika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat azoknak célszerű felvenniük, akik korábban már hallgatták az alábbi tárgyak valamelyikét:

Neptun-kód Cím

vihi4107 Műszaki akusztika

vihi4148 Akusztikai mérések

vihi9313 Akusztikai tervezés számítógépi módszerei

A tárgy anyaga nincs 25 %-ot meghaladó átfedésben más, jelenleg oktatott tárggyal, ezért felvételét korábbi tárgyak hallgatása nem korlátozza.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy mechanikai szerkezetek és a velük kontaktusban levő rugalmas közegek közötti, a hallható frekvenciatartományban fellépő dinamikus kölcsönhatások egységes, kvalitatív és kvantitatív bemutatását tűzi ki célul. Az alapvető fizikai folyamatok ismertetését követően elsősorban a kölcsönhatások elemzésére és modellezésére fekteti a hangsúlyt, egységes keretben tárgyalva a hagyományos kisfrekvenciás (koncentrált paraméterű) helyettesítő képeket, a közepes frekvenciasávban alkalmazható modális modelleket és a nagyfrekvenciás tartományban alkalmazható közelítő és statisztikus eljárásokat. A tárgy elméleti anyagát számos, gyakorlatból vett példa, numerikus szimuláció és alkalmazás szemlélteti.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hullámok szilárd szerkezetekben és rugalmas közegekben

Hullámtani alapfogalmak

Szilárd szerkezetek hullámformái, hullámok rugalmas közegben

Állóhullámok, sajátfrekvenciák, normál módusok és rezonancia

Akusztikai rendszerek leírása különböző frekvenciatartományokban

Kisfrekvenciás közelítés: koncentrált paraméteres helyettesítés

Modális megközelítés

Mechanikai rendszerek modális modellje, tipikus jellemzői

Akusztikai rendszerek modális modellje, tipikus jellemzői

Csatolt rezgésakusztikai rendszerek modális modellje, jellemzői

Nagyfrekvenciás közelítés: statisztikai energiaanalízis, geometriai akusztika

A "középfrekvenciás krízis" problematikája

Szerkezet > közeg kölcsönhatás: lesugárzás rezgő felületekről

Elemi sugárzók

Hangsugárzás hajlítóhullámot vezető szerkezetről

Lesugárzás pontszerű erővel gerjesztett lemezekről

Gyakorlati alkalmazások, sugárzók analízise és szintézise

Közeg > szerkezet kölcsönhatás: rezgő szerkezetek közegterhelése

Nyomástér szilárd szerkezetek közelében

Közegterhelés hatása szerkezetek modális modelljére

Szerkezet ó közeg szoros kölcsönhatás

Csatolt rezgésakusztikai rendszerek, alkalmazási terület és korlátok

Közegó szerkezetó közeg kölcsönhatás

Hangátvezetés/hanggátlás szilárd szerkezeteken

(egyrétegű, kétrétegű, véges és végtelen falak viselkedése)

Akusztikai és szerkezeti csillapítás: fizikai folyamatok és modellezés

Rezgésakusztikai reciprocitás: alapelv és alkalmazások

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadások, rendszeres (műszeres és numerikus szimulációs) demonstrációkkal kiegészítve.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév során a hallgatók két kis ZH-t írnak. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki mindkét ZH-t legalább elégséges eredménnyel megírta.

b. A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga.

c. Elővizsga:

Lehetséges, a tárgy oktatójával történt előzetes megállapodás alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgatók érdeklődésének és szűkebb szakterületének megfelelően, az előadóval való megbeszélés alapján állítható össze.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Augusztinovicz Fülöp

egyetemi docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék