Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rezgésakusztika

  A tantárgy angol neve: Vibrational Acoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID045   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Augusztinovicz Fülöp

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Akusztika, műszaki akusztika, rezgéstan, mátrixanalízis, jelfeldolgozás, akusztikai méréstechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat azoknak célszerű felvenniük, akik korábban már hallgatták az alábbi tárgyak valamelyikét:

  Neptun-kód Cím

  vihi4107 Műszaki akusztika

  vihi4148 Akusztikai mérések

  vihi9313 Akusztikai tervezés számítógépi módszerei

  A tárgy anyaga nincs 25 %-ot meghaladó átfedésben más, jelenleg oktatott tárggyal, ezért felvételét korábbi tárgyak hallgatása nem korlátozza.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy mechanikai szerkezetek és a velük kontaktusban levő rugalmas közegek közötti, a hallható frekvenciatartományban fellépő dinamikus kölcsönhatások egységes, kvalitatív és kvantitatív bemutatását tűzi ki célul. Az alapvető fizikai folyamatok ismertetését követően elsősorban a kölcsönhatások elemzésére és modellezésére fekteti a hangsúlyt, egységes keretben tárgyalva a hagyományos kisfrekvenciás (koncentrált paraméterű) helyettesítő képeket, a közepes frekvenciasávban alkalmazható modális modelleket és a nagyfrekvenciás tartományban alkalmazható közelítő és statisztikus eljárásokat. A tárgy elméleti anyagát számos, gyakorlatból vett példa, numerikus szimuláció és alkalmazás szemlélteti.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hullámok szilárd szerkezetekben és rugalmas közegekben

  Hullámtani alapfogalmak

  Szilárd szerkezetek hullámformái, hullámok rugalmas közegben

  Állóhullámok, sajátfrekvenciák, normál módusok és rezonancia

  Akusztikai rendszerek leírása különböző frekvenciatartományokban

  Kisfrekvenciás közelítés: koncentrált paraméteres helyettesítés

  Modális megközelítés

  Mechanikai rendszerek modális modellje, tipikus jellemzői

  Akusztikai rendszerek modális modellje, tipikus jellemzői

  Csatolt rezgésakusztikai rendszerek modális modellje, jellemzői

  Nagyfrekvenciás közelítés: statisztikai energiaanalízis, geometriai akusztika

  A "középfrekvenciás krízis" problematikája

  Szerkezet > közeg kölcsönhatás: lesugárzás rezgő felületekről

  Elemi sugárzók

  Hangsugárzás hajlítóhullámot vezető szerkezetről

  Lesugárzás pontszerű erővel gerjesztett lemezekről

  Gyakorlati alkalmazások, sugárzók analízise és szintézise

  Közeg > szerkezet kölcsönhatás: rezgő szerkezetek közegterhelése

  Nyomástér szilárd szerkezetek közelében

  Közegterhelés hatása szerkezetek modális modelljére

  Szerkezet ó közeg szoros kölcsönhatás

  Csatolt rezgésakusztikai rendszerek, alkalmazási terület és korlátok

  Közegó szerkezetó közeg kölcsönhatás

  Hangátvezetés/hanggátlás szilárd szerkezeteken

  (egyrétegű, kétrétegű, véges és végtelen falak viselkedése)

  Akusztikai és szerkezeti csillapítás: fizikai folyamatok és modellezés

  Rezgésakusztikai reciprocitás: alapelv és alkalmazások

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, rendszeres (műszeres és numerikus szimulációs) demonstrációkkal kiegészítve.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók két kis ZH-t írnak. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki mindkét ZH-t legalább elégséges eredménnyel megírta.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga:

  Lehetséges, a tárgy oktatójával történt előzetes megállapodás alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók érdeklődésének és szűkebb szakterületének megfelelően, az előadóval való megbeszélés alapján állítható össze.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Augusztinovicz Fülöp

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék