Párhuzamos architektúrák

A tantárgy angol neve: Parallel Architectures

Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori képzés

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHID043   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Németh Gábor

egyetemi docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép architektúrák, Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A modern számítástechnikában alapvető fontosságú párhuzamos és elosztott
rendszerek információfeldolgozási modelljeinek, a nekik megfelelő
architektúrák alapelveinek megismertetése. Formális tervezési módszerek
alapjainak tárgyalása. Formális tervezési módszerek alkalmazása,
garantáltan helyes logikai megoldást adó rendszerek tervezésére,
tetszőleges részrendszerek alkalmazása esetén. A klasszikus modellek
továbbfejlesztése és általánosításának tárgyalása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét:   Információfeldolgozási modellek
 Vezérlésáramlásos szervezés (Multiprocesszoros rendszerek: lazán csatolt rendszerek, virtuálisan elosztott  memóriájú rendszerek; szorosan csatolt rendszerek, memória koherencia). 
          Adatáramlásos szervezés (utasítás- és eljárásszintű adatáramlásos architektúra)
 Igényvezérelt szervezés
    Intelligens hálózatok, tudást reprezentáló leíró rácsok.
    Információ vezérelt feldolgozás (asszociatív számítógépek és neurális hálózatok)

2. hét: Folyamatok együttműködése, mozgó ügynök elv

3. hét: Események sorrendezése, viselkedési modellek általánosítása, együttműködő folyamatok általános szinkronizálása  (igényvezérelt együttműködés, engedélyvezérelt együttműködés és szoros együttműködés).

4. hét: Elosztott erőforrás vezérlési algoritmusok tervezési módszerei.
 Nemformális, nemteljes és nemkonzisztens feladatmegfogalmazásból formális, teljes és ellentmondásmentes  specifikációk létrehozása.

5. hét: Közvetlenül végrehajtható specifikációs nyelvek elméleti alapjai.

6. hét: Módosított véges automata modell kialakítása nagy párhuzamos és elosztott rendszerek tervezésére.

7. hét: Módosított véges automata modell kialakítása nagy párhuzamos és elosztott rendszerek tervezésére (folytatás).

8. hét: Módosított adatáramlásos modell kialakítása nagy párhuzamos és elosztott rendszerek tervezésére.

9. hét: Módosított adatáramlásos modellen alapuló elosztott tervezői rendszerek.

10. hét: Absztrakt (algebrai) specifikációs módszer elméleti alapjai.

11. hét: Absztrakt (algebrai) specifikációs módszer elméleti alapjai (folytatás).

12. hét: Nagy rendszerek tervezése absztrakt specifikációs módszerrel. A logikai tervezési modell kialakítása.

13. hét: Nagy rendszerek logikai tervezése helyességének formális bizonyítása. Formális bizonyítási módszer (reláció- rendszer megoldása ismeretlen vagy feltételezett előfeltevésekre) alkalmazása a tervezés közben helyesen működő  rendszer kialakítására.

14. hét: Kitekintés (új elméleti és gyakorlati eredmények, kvantum számítógépek).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: van

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Félévközi készülés órákra 47
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 47
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Németh Gábor

egyetemi docens

Híradástechnika