Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Párhuzamos architektúrák

  A tantárgy angol neve: Parallel Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID043   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Németh Gábor

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép architektúrák, Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A modern számítástechnikában alapvető fontosságú párhuzamos és elosztott
  rendszerek információfeldolgozási modelljeinek, a nekik megfelelő
  architektúrák alapelveinek megismertetése. Formális tervezési módszerek
  alapjainak tárgyalása. Formális tervezési módszerek alkalmazása,
  garantáltan helyes logikai megoldást adó rendszerek tervezésére,
  tetszőleges részrendszerek alkalmazása esetén. A klasszikus modellek
  továbbfejlesztése és általánosításának tárgyalása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:   Információfeldolgozási modellek
   Vezérlésáramlásos szervezés (Multiprocesszoros rendszerek: lazán csatolt rendszerek, virtuálisan elosztott  memóriájú rendszerek; szorosan csatolt rendszerek, memória koherencia). 
            Adatáramlásos szervezés (utasítás- és eljárásszintű adatáramlásos architektúra)
   Igényvezérelt szervezés
      Intelligens hálózatok, tudást reprezentáló leíró rácsok.
      Információ vezérelt feldolgozás (asszociatív számítógépek és neurális hálózatok)

  2. hét: Folyamatok együttműködése, mozgó ügynök elv

  3. hét: Események sorrendezése, viselkedési modellek általánosítása, együttműködő folyamatok általános szinkronizálása  (igényvezérelt együttműködés, engedélyvezérelt együttműködés és szoros együttműködés).

  4. hét: Elosztott erőforrás vezérlési algoritmusok tervezési módszerei.
   Nemformális, nemteljes és nemkonzisztens feladatmegfogalmazásból formális, teljes és ellentmondásmentes  specifikációk létrehozása.

  5. hét: Közvetlenül végrehajtható specifikációs nyelvek elméleti alapjai.

  6. hét: Módosított véges automata modell kialakítása nagy párhuzamos és elosztott rendszerek tervezésére.

  7. hét: Módosított véges automata modell kialakítása nagy párhuzamos és elosztott rendszerek tervezésére (folytatás).

  8. hét: Módosított adatáramlásos modell kialakítása nagy párhuzamos és elosztott rendszerek tervezésére.

  9. hét: Módosított adatáramlásos modellen alapuló elosztott tervezői rendszerek.

  10. hét: Absztrakt (algebrai) specifikációs módszer elméleti alapjai.

  11. hét: Absztrakt (algebrai) specifikációs módszer elméleti alapjai (folytatás).

  12. hét: Nagy rendszerek tervezése absztrakt specifikációs módszerrel. A logikai tervezési modell kialakítása.

  13. hét: Nagy rendszerek logikai tervezése helyességének formális bizonyítása. Formális bizonyítási módszer (reláció- rendszer megoldása ismeretlen vagy feltételezett előfeltevésekre) alkalmazása a tervezés közben helyesen működő  rendszer kialakítására.

  14. hét: Kitekintés (új elméleti és gyakorlati eredmények, kvantum számítógépek).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: van

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 47
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 47
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Németh Gábor

  egyetemi docens

  Híradástechnika