Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bizonyított biztonság

  A tantárgy angol neve: Provable Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. november 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Doktorandusz képzés
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID022   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vajda Istvánegy. tan.Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Kriptográfiai alapismeretek. Algoritmusok bonyolultság-elmélete alapismeretek. Diszkrét valószínűségszámítási alapok.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Az MSc képzés témakörrel kapcsolatos kötelező bevezető tárgyainak (Diszkrét matematika, Valószínűségszámítás, Adatbiztonság) legalább jó rendű teljesítése ajánlott előfeltétel. Az összes további szükséges előismeretet a tárgy nyújtja. A tárgy angol nyelvű segédanyagokat is használ.
  7. A tantárgy célkitűzése A kriptográfiai feladatokra kidolgozott algoritmusok tradicionálisan, de ma is tipikusan informális megfontolásokon alapszanak, ami gyakran vezet hibás, nem biztonságos megoldásokhoz.
  A tárgy célja, hogy bevezetést adjon a bizonyított biztonságot nyújtó módszertanba, amely az algoritmikus megkülönböztethetetlenségen és a szimulációs paradigmákon alapszik.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Bevezetés

   

  Alapvető paradigmák a bizonyított biztonságban: algoritmikus redukció, algoritmikus megkülönböztethetőség, szimulálhatóság. UC (univerzális kompozíciós) módszertan.

   

   

  UC módszertani alapok

   

   

  2. hét:

   

  Protokoll modellezés: A csupasz modell. Környezet modellje. A támadó modelljei. Ideális funkcionalitás, ideális protokoll. Hibrid protokoll. Számítási modellek: interaktív Turing-gép (ITM), PPT ITM. ITM-ek rendszere.

   

   

  3. hét: Protokoll biztonságossága definíciója: Protokoll UC-emuláció. Emuláció tranzitivitás. Szimulációs overhead tétel.

   

   

  4. hét: Bizonyítástechnikai eszközök: Statiszta (dummy) támadó és a kapcsolatos UC-emulációs tétel. Black-box szimuláció és a kapcsolatos UC-emulációs tétel. Környezetfüggő szimuláció tétele.

   

   

  5. hét: Standard hibrid bizonyítástechnika példákkal. Univerzális kompozíció (UC) definíciója. UC-tétel.

   

   

  6. hét: UC-tétel kiterjesztése és diszkussziója speciális feladatokban: Különböző protokollok kompozíciója. Protokoll példányok egymásba ágyazása és tétele.

   

   

  7. hét: UC-tétel kiterjesztése a példányok által nem szeparált (közös használatú) állapotváltozók és véletlen elemek esetére.

   

  UC-módszertan előnyei: stand-alone modell specifikáció és analízis; automatizált bizonyítás lehetőségei.

   

   

   

  Ideális funkcionalitás definíciók kriptográfiai feladatokban és kapcsolatos realizációs tételek

   

   

  UC-modellek specializálásai

   

   

  8. hét: Hitelesített kommunikáció, Biztonságos kommunikáció, Szinkron kommunikáció

   

   

  9. hét: Set up modellek, trust modellek: közös referencia string model, kulcs set-up modellek, Korrupció modellek

   

   

  Alap protokoll primitívek

   

   

  10. hét: Biztonságos kommunikációs kapcsolat, kulcscsere: kapcsolatkulcs

   

   

  11. hét: Nyilvános kulcsú rejtjelezés, digitális aláírás

   

   

   

  Speciális protokollok

   

   

  12. hét: Bit elkötelezés, Távoli pénzfeldobás, Zero knowledge, Oblivious transfer, Sokrésztvevős biztonságos függvény-kiértékelés

   

   

   

  Alkalmazási példák UC-tervezésre es analízisre

   

   

  13. hét: Kulcscsere: Needham-Scroeder-Lowe protokoll, Routing protokollok ad-hoc hálózatokban

   

   

  14. hét: Anonim kommunikáció, Realizálhatóság korlátai

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, az előadáson megoldott szemléltető feladatokkal
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 NZH

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga választott tételekkel.

  c. Elővizsga: megbeszélés szerint

  11. Pótlási lehetőségek

  NZH pótlása a vizsgaidőszak első hetében.

  Vizsga pótlása a vizsgaidőszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom - Goldreich: Foundations of Cryptography, Cambridge Press, 2004
  - R.Canetti: Universally Composable Security: A New Paradigm for Cryptographic Protocols, IACR   
  Archieve, 2005
  - M.Backes, B. Pfitzmann, M.Waidner: A Universally Composable Cryptographic Library, IACR
  Archieve, 2003
  - Angol nyelvű cikkek az egyes hetekhez (előadáson szétosztva)
  - Előadás slide-sorozat.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vajda Istvánegy. tan.HIT