Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tömegkiszolgáló rendszerek numerikus analízise

  A tantárgy angol neve: Numerical Analysis of Queuing Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID014 dokt. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telek Miklós

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószinűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, sorbanálláselmélet alapismeretei.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Sokfelhasználós hírközlés, Sorbanállásos rendszerek vagy Tömegkiszolgálás

  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjaink tömegkiszolgáláselméleti kutatásai sok ponton megelőzték a modellezési módszerekhez kapcsolódó numerikus eljárások fejlesztését, a módszerek “gyakorlati alkalmazhatóságának” elemzését. A tárgy célja, hogy bemutassa a tömegkiszolgáláselmélet korszerű modellezési módszereihez kapcsolódó numerikus eljárásokat, azok implementációs és számítási bonyolultságát, számíthatóságának korlátait. A tantárgy ezzel elő kívánja segíteni, hogy a hallgatók képessé váljanak a részben más tárgyak keretében ismertetett módszerek alkalmazására valós rendszerek elemzése során.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Általános Markov láncok numerikus analízisének módszerei:

  Egyensúlyi viselkedés: direkt módszerek, iteratív módszerek, több szintű iteratív módszerek.

  Tranziens viselkedés: tranziens sebessége, hatvány módszer, spektrál felbontás, Taylor sor, Jensen féle eljárás, adaptív randomizáció, numerikus differenciál egyenlet megoldás.

  Sor modellek numerikus analízisének módszerei:

  Véges Markovi sorok numerikus elemzése, kvázi születési-halálozási sorok numerikus elemzése (mátrix geometrikus eljárások: Neuts, Mitrani, Ramashwami), MG típusú sorok analízisének numerikus módszerei (Lucantoni)

  Sorbanállási hálózat modellek numerikus analízisének módszerei:

  Zárt szorzat alakú sorbanállási rendszerek normalizáló konstansa, szorzat alakú hálózatok számítása dekompozicióval, nem-szorzat alakú hálózatok közelítő számítási módszerei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és szakirodalom feldolgozása

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Adott témakörök önálló feldolgozása és előadása, számítási feladat elvégzése

  b. A vizsgaidőszakban: Számítási feladat, írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Stewart: “Numerical solution of Markov chains” Princeton, 1996.

  2. V. G. Kulkarni: “Modelling Analysis Design and control of stochastic systems” 1999

  3. Bolch, Greiner, De Meer, Trivedi: "Queueing networks and Markov chains" 1998.

  4. további folyóirat publikációk

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telek Miklós

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Jereb László

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék