Számítógép-rendszerek teljesítményelemzése

A tantárgy angol neve: Performance Analysis of Computer Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHID011 7., 9. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Telek Miklós

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószinűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, és a számítógép rendszerek alapismeretei

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a számítógép rendszerek tervezése, méretezése és hatékony üzemeltetése során felmerülő teljesítményelemzési feladatok megoldására kidolgozott módszerek közül bemutasson olyan fontos, gyakran alkalmazott módszereket, a hozzájuk kapcsolódó elméleti háttér ismertetésével együtt, amelyek jelenleg nem szerepelnek más tantárgyak anyagában. Az ismertetésre kerülő módszerek egy körének implementált változata számítógépes programmok formájában is rendelkezésre áll. Ezekkel a gyakorlatban is alkalmazott programokkal is megismerkednek a hallgatók a tantárgy kapcsán (SHARPE, WEBSPN). Az ismertetésre kerülő módszerek alkalmazási körét a szakterület irodalmából kiemelt alkalmazási mintapéldák szemléltetik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Teljesítményelemzésben alkalmazott sztochasztikus folyamatok: Phase type eloszlások, és Markov folyamatra vezető modellek kiterjesztése; Szemi-Markov és Markov regeneratív folyamatok; Sztochasztikus Petri hálók, hozam modellek és teljesítményelemzési alkalmazásaik (munkavesztés mentes, és munkavesztéses rendszerek, teljes és részleges munkavesztés pl: check point).

Alkalmazási példák: öregedés és hatékony felújítás, check point és roll back recovery, meghibásodások és hatékony üzemeltetés, prioritások hatása

Elszotott számítógép rendszerek teljesítményelemzése: sorbanállási rendszer és - hálózat modellek. Mintapéldák számítógéprendszerek erőforrás elemzésére.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és szakirodalom feldolgozása.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Adott témakörök önálló feldolgozása és előadása

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. R. Shaner, K. Trivedi, A. Puliafito: "Performance and reliability analysis of computer systems", Kluwer, 1996.

2. K. Trivedi: "Probability and statistics with reliability, queueing and computer science applications", Prentice-Hall, 1982

3. R. Jain:: "The art of computer systems performance analysis" Wiley and son, 1991.

4. M. Ajmone Marsan, G. Balbo, G. Conte: "Performance models of multiprocessor sysyems", MIT press, 1986.

5. további folyóirat publikációk

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Telek Miklós

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék