Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-rendszerek teljesítményelemzése

  A tantárgy angol neve: Performance Analysis of Computer Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHID011 7., 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Telek Miklós

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószinűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, és a számítógép rendszerek alapismeretei

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a számítógép rendszerek tervezése, méretezése és hatékony üzemeltetése során felmerülő teljesítményelemzési feladatok megoldására kidolgozott módszerek közül bemutasson olyan fontos, gyakran alkalmazott módszereket, a hozzájuk kapcsolódó elméleti háttér ismertetésével együtt, amelyek jelenleg nem szerepelnek más tantárgyak anyagában. Az ismertetésre kerülő módszerek egy körének implementált változata számítógépes programmok formájában is rendelkezésre áll. Ezekkel a gyakorlatban is alkalmazott programokkal is megismerkednek a hallgatók a tantárgy kapcsán (SHARPE, WEBSPN). Az ismertetésre kerülő módszerek alkalmazási körét a szakterület irodalmából kiemelt alkalmazási mintapéldák szemléltetik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Teljesítményelemzésben alkalmazott sztochasztikus folyamatok: Phase type eloszlások, és Markov folyamatra vezető modellek kiterjesztése; Szemi-Markov és Markov regeneratív folyamatok; Sztochasztikus Petri hálók, hozam modellek és teljesítményelemzési alkalmazásaik (munkavesztés mentes, és munkavesztéses rendszerek, teljes és részleges munkavesztés pl: check point).

  Alkalmazási példák: öregedés és hatékony felújítás, check point és roll back recovery, meghibásodások és hatékony üzemeltetés, prioritások hatása

  Elszotott számítógép rendszerek teljesítményelemzése: sorbanállási rendszer és - hálózat modellek. Mintapéldák számítógéprendszerek erőforrás elemzésére.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és szakirodalom feldolgozása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Adott témakörök önálló feldolgozása és előadása

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. R. Shaner, K. Trivedi, A. Puliafito: "Performance and reliability analysis of computer systems", Kluwer, 1996.

  2. K. Trivedi: "Probability and statistics with reliability, queueing and computer science applications", Prentice-Hall, 1982

  3. R. Jain:: "The art of computer systems performance analysis" Wiley and son, 1991.

  4. M. Ajmone Marsan, G. Balbo, G. Conte: "Performance models of multiprocessor sysyems", MIT press, 1986.

  5. további folyóirat publikációk

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Telek Miklós

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék