Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.

  A tantárgy angol neve: Administrating Computer Networks II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. július 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2021. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak
  Villamosmérnöki Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV97   0/0/4/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Farkas Károly    docens    HIT
  Dr. Huszák Árpád    adjunktus    HIT
  Bokor László    óraadó    HIT
  Varga György    rendszermenedzser, óraadó    HIT
  Gódor Győző    tudományos segédmunkatárs    HIT
  Szandi Lajos    mérnök    HIT
  Kaczúrné Tóth Katalin    ügyvivő szakértő    HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép-hálózatok alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -
  Mérnöki informatikus hallgatók számára ajánlott ezt megelőzően a „Számítógép-hálózatok” (VIHIA215) tárgy előzetes teljesítése.
  Villamosmérnök hallgatók számára a „Számítógép-hálózatok” (VIHIA215) tárgy anyagának megfelelő ismeret ajánlott.
  Mindenki számára ajánlott a „Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.” (VIHIAV96) tárgy előzetes teljesítése, így a jelen tárgyat a 6. félévben javasoljuk felvenni.
  A tárgy elvégzéséhez alapfokú angol nyelvtudás szükséges.
  7. A tantárgy célkitűzése A „Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását.
  A tárgy oktatása törekszik arra, hogy a „Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.” (VIHIAV96) tárggyal együtt megfelelő elméleti és gyakorlati tudást biztosítson a tárgy keretében tanultak közvetlen alkalmazásához. A mindkét tárgyat  sikeresen elvégzők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak. A minősítés megszerzése az egyetemi képzéstől függetlenül, erre feljogosított vizsgaközpontokban leteendő vizsga útján történhet.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A.    modul: LAN-ok összekapcsolása és vezeték nélküli hálózatok konfigurálása

  I. mérés:

  1.    LAN-ok tervezése: kapcsolt LAN architektúra, switchek és LAN funkcionalitások kapcsolata, switchek KKV-k számára
  a)    Kis hálózatok fizikai és logikai kiépítése, tesztelése
  b)    Kis hálózatok hibakeresése
  2.    Switchek működési megoldásai és konfigurációja: Ethernet hálózatok elemei, Ethernet hálózatok tervezése, switchek működése (kerettovábbítás, pufferelés, L2 és L3 switch),
  Cisco IOSR Software felépítésének, alapvető parancsainak használta, konfigurálása és biztonsági beállítások
  a)    Switchek alapvető beállítása
  b)    Switchek operációs rendszerének konfigurálása

  II. mérés:
  3.    VLAN-ok: VLAN-ok típusai, switch portjainak VLAN beállításai, broadcast domainek kezelése, VLAN trönkölés és konfigurálása
  a)    Alapvető VLAN konfigurálása
  b)    VLAN konfigurálása haladóknak
  c)    VLAN-ok hibakeresése
  4.    VTP – VLAN Trunking Protocol: VTP elvek és működése (tartományok, hirdetés, üzemmódok), VTP konfigurálása
  a)    A VTP alapvető konfigurálása
  b)    A VTP konfigurálása haladóknak
  c)    VTP hibakeresés


  III. mérés:

  5.    STP – Spanning Tree Protocol: redundáns L2 hálózatok, feszítőfa-algoritmusok, bridge ID, portszabályok, STP állapotok és időzítők, STP konvergencia
  STP változatok (PVST+, RSTP, Rapid-PVST+) működése és konfigurálása
  a)    Az STP alapvető konfigurálása
  b)    Az STP konfigurálása haladóknak
  c)    STP hibakeresés

  IV. mérés:
  6.    Inter-VLAN Routing elvek, interfészek és beállítások
  a)    Alapvető inter-VLAN routing konfigurálása
  b)    Inter-VLAN routing konfigurálása haladóknak
  c)    Inter-VLAN routing hibakeresése

  V. mérés:
  7.    Vezeték nélküli hálózatok: motivációk, WLAN szabványok, komponensek, WLAN-ok tervezése, WLAN-ok biztonsága és protokolljai
  a)    Alapvető WLAN konfigurálás
  b)    WLAN-ok konfigurálása haladóknak
  c)    WLAN-ok hibakeresése

  Megszerzett képességek és ismeret:
  a.    Általános hálózati hibakeresés
  b.    Hálózati diagramok értelmezése
  c.    Switchek konfigurálása és ellenőrzése (beleértve a távoli hozzáférés-kezelést)
  d.    VLAN-ok és VLAN-ok közötti routing beállítása, tesztelése és hibakeresése Cisco eszközökön (VLAN, interVLAN routing, VTP, trunking, RSTP)
  e.    IOS konfigurációs fájlok kezelése
  f.    Vezeték nélküli hálózatok paramétereinek azonosítása, beállítása, hálózatok implementálása

  B.    modul: WAN-hozzáférés

  VI. mérés:
  8.    WAN technológiák: elvek a gyakorlatban (fizikai, adatkapcsolati réteg, kapcsolás); dedikált kapcsolat, áram- és csomagkapcsolás; Forgalommenedzsment (Access Control List) beállításai és működésének vizsgálata
  a)    Hálózati topológia kiépítése, a routerek konfigurálása
  b)    A STP, VTP, VLAN-ok, RIP. OSPF és EIGRP konfigurálása

  VII. mérés: 

  9.    PPP - Point-to-Point Protocol: soros port (DTE, DCE, HDLC keretezés), PPP konfigurálása, PPP biztonsági beállításai
  a)    Alapvető PPP konfigurálás
  b)    PPP konfigurálása haladóknak
  c)    PPP hibakeresés
  10.    Frame Relay: elvek, virtuális áramkörök, becsomagolás, topológiák, címtársítás, folyamszabályozás konfigurálása
  a)    Alapvető Frame Relay konfigurálás
  b)    Frame Relay konfigurálása haladóknak
  c)    Frame Relay hibakeresés

  VIII. mérés: 

  11.    Hálózatbiztonság: biztonsági alapelvek, általános fenyegetettségek, támadástípusok
  Cisco routerek biztonsága: A Cisco IOS biztonsági beállításai, távoli hozzáférés biztonságossá tétele, router tevékenységének naplózása, routing protokollok biztonságossá tétele, Cisco SDM (Security Device Manager)
  a)    Alapvető biztonsági beállítások
  b)    Haladó biztonsági beállítások
  c)    Biztonsági hibakeresés
  12.    Hozzáférési jogosultságok (ACL) ellenőrzése, megfigyelése és hibakeresése hálózati környezetben: ACL műveletek, működése, elnevezés és számozás, egyszerű és kiterjesztett ACL-ek
  a)    Alapvető ACL beállítások
  b)    ACL beállítások haladóknak
  c)    ACL hibakeresés
  Távmunka-szolgáltatások: kábelmodemes, ADSL és szélessávú vezeték nélküli hozzáférés, VPN technológiák (összetevők, adatintegritás), IPSec protokollok

  IX. mérés: 

  13.    IP címzési szolgáltatások:
  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konfigurálása: szerver és kliens konfigurálása, BOOTP, DHCP relay
  Network Address Translation (NAT) konfigurálása: statikus, dinamikus, port forwarding
  IPv6 beállítások: címzés, áttérési stratégiák, Cisco IOS Dual Stack, routing (RIPng)
  a)    Alapvető DHCP és NAT beállítások
  b)    DHCP és NAT beállítások haladóknak
  c)    DHCP és NAT hibakeresés
  14.    Hálózati hibakeresés: hálózat dokumentálása, hibakeresési módszerek és eszközök, WAN kapacitás tervezése és implementálási kérdések; hibakeresés fizikai, adatkapcsolati, hálózati, szállítási és alkalmazási rétegben
  a)    Nagyvállalati hálózati hibakeresési gyakorlatok

  Megszerzett képességek és ismeret:
  a.    Hálózati alkalmazások (Voice Over IP and Video Over IP) hatása
  b.    Routerek DHCP és DNS konfigurációja és hibakeresése
  c.    Hozzáférési jogosultságok (ACL) ellenőrzése, megfigyelése és hibakeresése hálózati környezetben
  d.    WAN soros kapcsolatok beállítása, ellenőrzése
  e.    PPP-kapcsolatok és Frame Relay beállítása, ellenőrzése
  f.    WAN hibák felderítése, megoldása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A heti 4 óra laboratóriumi körülmények között kerül megtartásra, melyen az otthoni felkészülés során elsajátított elmélet gyakorlati alkalmazására van szükség. Éppen ezért a tárgy nagymértékben épít a kiadott anyagok otthoni elsajátítására, a tanórákra való felkészülésre, házi feladatok elkészítésére. Ezeket főként elektronikus segédanyagok segítik.
  10. Követelmények

  A tantárgy aláírásának és félévközi jegyének megszerzésnek feltételei a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban:
  a. A szorgalmi időszakban:
  •    Részvétel: A laboratóriumi órákon a részvétel kötelező. Hiányozni maximum 2 alkalommal lehet (ez 14 oktatási héttel, heti 4x45 perces laboratóriumi órával számolva, minimum 85%-os részvételt jelent). A hiányzásokat pótolni kell.
  •    Órai ellenőrzések: Az órákra történő előzetes felkészülés minden óra kezdetén ellenőrzésre kerül.  Az órán történő részvételhez legalább az elégséges szintű tudás szükséges. Az ezt nem teljesítő hallgató a tanórát nem folytathatja, ami az órai részvétel hiányát is maga után vonja, így ezt pótolni kell.


  A laboratóriumi órákra történő otthoni felkészülést a mérési alkalmak hozzávetőlegesen 70%-ánál (max. 10 alkalommal) ellenőrizzük beugró formájájban. Az órán való részvételhez a beugró feladatsor legalább elégséges szintű megoldása szükséges. Ezen szintet nem teljesített hallgatók a laboratóriumi órát nem folytathatják. Ezeket a laboratóriumi órákat a tárgy teljesítéséhez pótolniuk kell.


  •    Gyakorlati feladatok: A félév során 2 összetettebb gyakorlati feladat önálló megoldására kerül sor az arra kijelölt tanórán, ebből az 1. modulhoz kapcsolódó a félév közepén, a 2. modulhoz kapcsolódó pedig a félév végén. Ezen feladatok legalább elégséges szintű megoldása szükséges.
  •    Zárthelyik: A félév során 2 zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása szükséges. Az 1. modulhoz kapcsolódó zárthelyi dolgozatra a félév közepén, a 2. modulhoz kapcsolódóra a félév végén kerül sor a tanóra időpontjában. A zárthelyi dolgozat megírásának feltétele az ahhoz kapcsolódó modulban található órai ellenőrzések mindegyikének legalább elégséges szintű teljesítése.
  A fentieket pótolni a „Pótlási lehetőségek”-ben leírtaknak megfelelően lehet.
  A zárthelyi dolgozatok és gyakorlati feladatok értékelése az alábbiak alapján történik:
   0-49 %        elégtelen (1)
  50-69 %        elégséges (2)
  70-79 %        közepes (3)
  80-89 %        jó (4)
  90-100 %    jeles (5)
  A félévközi jegyet a fenti feltételek teljesítése esetén a két zárthelyi dolgozat, és a két gyakorlati feladat teljesítményének átlaga adja a fenti értékelési rendszer alapján.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  •    Részvétel és órai ellenőrzés: A hiányzás vagy az órára történő elégtelen felkészülés miatt kieső alkalmakból együttesen legfeljebb 2 pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten). (A 3 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.)
  •    Gyakorlati feladatok: A gyakorlati feladatok közül legfeljebb az egyik pótolható – azaz legalább egy feladatot sikeresen kell teljesíteni félévközben – az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten).
  •    Zárthelyik: A zárthelyik közül legfeljebb az egyik pótolható – azaz legalább egy zárthelyit sikeresen kell teljesíteni félévközben – az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten).

   2015. tavaszi újraakkreditálási folyamat során javasolt változtatás (a KT elfogadó határozata alapján válik véglegessé).

  A zárthelyi dolgozat pótolható az erre kijelölt pótlási időpontban a szorgalmi időszakban (pót ZH) és a pótlási héten (pót-pót ZH).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén konzultációs lehetőség biztosítható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A CISCO hivatalos CCNA Exploration kurzus tananyaga (angol nyelven), mely a tárgy minden hallgatója számára elektronikus formában elérhető.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra34
  Felkészülés zárthelyire20
  Felkészülés a gyakorlati feladatok megoldására10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 0
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Dr. Szabó Csaba Attila    egyetemi tanár    HIT
  Dr. Farkas Károly    adjunktus    HIT
  Horváth Zoltán    egyetemi tanársegéd    HIT
  Bokor László    óraadó    HIT
  Varga György    rendszermenedzser, óraadó    HIT
  Bessenyei Csilla    Cisco CCNA instruktor    HIT

  Egyéb megjegyzések * A Cisco CCNA tananyaga alapján, az egyetemi képzés követelményeinek figyelembevételével.