Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszaki kommunikáció az iparban és a tudományos életben

  A tantárgy angol neve: Technical Communication in Industry and Academia

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV51   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kara Péter András,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Kara Péter András
  egyetemi tanársegéd
   HIT
  7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja a modern műszaki dokumentáció szerkezetének, stílusának és modularitásának mélyreható megismertetése. E cél érdekében, bevezetést nyújt a műszaki szövegírás történetébe és alapelveibe, az információ gyűjtés és feldolgozás folyamataiba, a szerkesztésbe, a revideálási módszerekbe, a szövegek felhasználóra való optimalizálásába, valamint a kapcsolódó alapvető technológiákba. A kurzus sikeres elvégzése után a hallgató képes lesz a következőkre:
  •    Hatékony műszaki dokumentumok tervezése mind a nyomtatott, mind a digitális média számára.
  •    Átstrukturálni és átírni a kapott inputot a minőség és a felhasználói élmény javítása érdekében.
  •    Megérteni a minőségi műszaki dokumentáció készítéséhez szükséges információáramlást.
  •    Használni az információs architektúra különböző, a műszaki dokumentumok digitális környezetben történő felhasználására alkalmas eszközeit.
  •    Megérteni és használni a műszaki íráshoz kapcsolódó technológiákát és eszközöket.
  •    Felismerni a műszaki illusztráció és az „instructional design” jelentőséget a szövegírásban.

  A kurzus emellett foglalkozik a műszaki írással az akadémiai szférában. Az erről szóló előadások célja olyan készségek fejlesztése, amelyek szükségesek a konferencia- és folyóiratcikkek minőségének javításához a műszaki kommunikáció szintjén, és ezáltal az ilyen kéziratok versenyképességének növelése a lektorált tudományos publikációkban.
  8. A tantárgy részletes tematikája A kurzus célja, hogy felhasználóbarát műszaki dokumentáció létrehozásához és karbantartásához szükséges készségeket és ismereteket nyújtson. Ehhez a hallgatóknak meg kell ismerniük a műszaki dokumentáció történetét, különböző típusait és felhasználási módjait, nyelvezetét, struktúráját, az iparáganként változó formai és nyelvi követelményeket. Emellett a legelterjedtebb dokumentáláshoz használt jelölőnyelvek, tartalomkezelő szoftverek, szövegszerkesztők és grafikai megoldások is bemutatásra kerülnek. A hallgatók betekintést nyerhetnek továbbá a műszaki szakszövegírás munkafolyamataiba, a kapcsolattartás és információszerzés legpraktikusabb módszereibe, valamint a végfelhasználók visszajelzéseinek kezelésébe is.

  A kurzus sikeres elvégzésével a hallgatók ismeret szereznek mind nyomtatott, mind digitális formában készült komplex, moduláris műszaki szakszöveg előállításához. A kapott technikai információk alapján strukturális és nyelvi változtatásokat tudnak eszközölni a szövegben a rendelkezésre álló eszközökkel az iparág tartalmi és formai követelményrendszerének figyelembevételével.

  A tudományos írás tekintetében a kurzus kiemeli a legjobb gyakorlatokat, és felhívja a figyelmet a gyakori hibákra. A szerkesztéssel és lektorálással kapcsolatos feladatokat a globális tudományos közösség által használt legelterjedtebb publikációs stílus kézikönyveknek megfelelően írt konkrét példákon keresztül elemzi és tárgyalja. A kurzus tartalma nincs átfedésben a VIHIAV44 (Tudományos publikálás) kurzussal, hanem a műszaki kommunikáció szempontjából történő kibővítésként szolgál.

  A félév során az iparág különböző szakértői meghívást kapnak, hogy további betekintést nyújtsanak a műszaki kommunikáció szabványosított eljárásaival kapcsolatban. A kurzus szinopszisa kilenc fő témakörből áll:

  1.    A műszaki írás fejlődése és jelentősége (1. és 2. hét)
  o    Mit nevezünk műszaki szakszövegírásnak?
  o    Hogyan fejlődött a műszaki írás?

  2.    Hogyan jön létre a műszaki szakszöveg? (3. és 4. hét)
  o    Hogyan készül egy új dokumentum?
  o    Melyek a technikai inputok típusai, és hogyan kell feldolgozni őket?
  o    Mitől lesz egy dokumentáció „jó”?
  o    Mi a műszaki írás munkafolyamata?

  3.    Nyelvi és szerkezeti követelmények (5. és 6. hét)
  o    Miben különbözik a műszaki írás stílusa más írásmódoktól?
  o    Milyen nyelvi, stilisztikai és szerkezeti követelményei vannak a műszaki írásnak?

  4.    Jelölőnyelvek és szövegszerkesztők (8. és 9. hét)
  o    Az XML jelölőnyelv alapjai
  o    Hogyan használjuk a DITA módszertant a tartalom létrehozásához?
  o    Tartalomkezelő szoftverek alapjai
  o    oXygen szerkesztő alapjai

  5.    Grafikai megoldások, instructional design és tipográfia (10. hét)
  o    Miért fontos a grafika és az animáció a műszaki szövegekben?
  o    Milyen megoldások állnak rendelkezésre?
  o    Melyek a nyomtatott szövegek legfontosabb tipográfiai szabályai?

  6.    A végfelhasználói visszajelzések kezelése (11. hét)
  o    Hogyan kérjünk és fogadjunk visszajelzést?
  o    Hogyan lehet a visszajelzések alapján javítani a dokumentáció felhasználói élményét?

  7.    Nyelvtan a tudományos publikálásban (12. hét)
  o    Melyik igeidőt használjuk egy adott szövegkörnyezetben?
  o    Hogyan hivatkozzunk korábbi tudományos munkákra?
  o    Hogyan válasszuk ki a megfelelő írásjeleket a mondathoz?
  o    Milyen hosszú legyen egy mondat?

  8.    Gyakori hibák a tudományos publikációk írásakor (13. hét)
  o    Melyek a leggyakoribb hibák, amelyek ronthatják a publikáció minőségét?

  9.    Példák kamerakész és publikált cikkekre (14. hét)
  o    Szerkesztés, lektorálás és az ezzel kapcsolatos feladatok.
  o    Hogyan finomhangolhatunk egy cikket anélkül, hogy eltérnénk a sablontól?
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 2 óra (1 × 2 óra) előadás minden héten.
  10. Követelmények •    1 zárthelyi dolgozat a 7. héten, mely az első 6 hét témaköreit fedi le.
  •    1 beadandó házi dolgozat, melynek beadási határideje a 13. hét. A házi dolgozat keretein belül a hallgatónak műszaki dokumentációt (egy adott rendszer vagy szolgáltatás útmutatóját) kell készítenie, melyhez felhasználja a félév során tanultakat. A témák a 4. héten kerülnek kiosztásra.
  •    A zárthelyi dolgozat 40%, míg a beadandó házi dolgozat 60% súlyozással kerül beszámításba a végső jegybe.
  •    A tárgy sikeres elvégzéséhez mindkét követelményt legalább elégségesre (a megszerezhető pontok legalább 40%-nak elérésével) teljesíteni kell.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat pótolható a 15. héten. A házi dolgozat késedelmes beadási határideje a 15. hét.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a félév bármely pontján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •    Alan S. Pringle and Sarah S. O'Keefe: Technical Writing 101: A Real-World Guide to Planning and Writing Technical Content
  •    Edmond H. Weiss: How to Write Usable User Documentation
  •    JoAnn Hackos: Managing Your Documentation Projects
  •    Michael J. Young: XML Step by Step
  •    Robert Jacobson: Information Design
  •    William Horton: Designing and Writing Online Documentation
  •    William W. Lee and Diana L. Owens: Multimedia-Based Instructional Design
  •    Kate L. Turabian: Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (Chicago Style for Students and Researchers)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra: 1 x 2 óra 14 héten keresztül
  28
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Kara Péter András
  egyetemi tanársegéd
   HIT