Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai távközlési rendszerek

  A tantárgy angol neve: Optical Fiber Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szabadon választható tárgy

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök-informatikus szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV50   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  4. A tantárgy előadója

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter egyetemi docens, HIT

  Dr. Schranz Ágoston egyetemi adjunktus, HIT

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon a modern optikai távközlési hálózatok felépítéséről, a bennük alkalmazott eszközök azon tulajdonságairól, melyek befolyásolják a rendszer működését. Bemutatja a fény alkalmazásának sokféle lehetőségét; nyomatékosítja, hogy az üvegszálas technológia nem csak az internet gerincét adja, hanem számos további alkalmazása van.
  A tárgy a hatékony száloptikai kommunikációs rendszerhez szükséges kulcsfontosságú komponensek működésének bemutatásával kezdődik, majd ismerteti, hogy ezek a komponensek hogyan hatnak egymásra rendszerszinten. Végül a kurzus a jövőbeli irányok áttekintésével zárul, a jelenlegi hálózatok képességeinek kiterjesztésével, a nagyobb átviteli kapacitás biztosításával, és a biztonságos kommunikációval foglalkozik. A tárgy a tématerület gyakorlatias ismertetésére helyezi a hangsúlyt.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.    Bevezetés: Optikai átvitel alapelve, jellemzői. Optikai hálózatok generációi, fejlődése. Alkalmazási lehetőségek sokszínűségének bemutatása
  2.    Egycsatornás optikai átviteli rendszer felépítése, alkalmazott eszközök definiálása, azokkal kapcsolatos elvárások. Alkalmazott moduláció ismertetése.
  3.    Optikai átviteli közeg: anyaga, csillapítás, diszperziótípusok, nemlineáris jelenségek (négyhullámkeverés, ön- és keresztfázis-moduláció, nemlineáris Raman szórás).
  4.    Fényvezető szál és kábel felépítése, optikai csatlakozók és szálhegesztés ismertetése
  5.    Optikai adó, fényforrás: lézerdióda, jellemző karakterisztikák, lézerdióda-típusok összehasonlítása
  6.    Optikai adó, intenzitásmoduláció megvalósítása: közvetlen modulálás és külső modulátor alkalmazásának összehasonlítása.
  7.    Optikai vevő, fotodióda működési elve, típusok összehasonlítása, vevőstruktúrák.
  8.    Optikai összeköttetés csillapítás-, zaj-, és diszperziókorlátai, modulációs sebességhatárok
  9.    Optikai erősítők, ismétlők felépítése, típusai, tulajdonságai
  10.    Hullámhossz-szelektív eszközök, optikai szűrők, optikai multiplexálás, demultiplexálás
  11.    Optikai kapcsolók, útvonalválasztás
  12.    10 Gbps sebességig alkalmazott megoldások korlátai. Átviteli kapacitás növelésének megoldásai.
  13.    Többcsatornás rendszerek. Hullámhosszosztás; eszközök tulajdonságainak hatása a rendszer kapacitására.
  14.    Koherens optikai rendszerek. 40 Gbps és feletti sebesség megvalósítása egy csatornán, nagysebességű rendszerek, alkalmazott modulációs formák
  15.    Optikai hozzáférési hálózatok, FTTX megoldások
  16.    Szabadtéri és tengeralatti összeköttetés kihívásai
  17.    Mobil- és optikai hálózatok integrációja
  18.    Optikai távközlő rendszerek méréstechnikája
  19.    Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja. Az optikai távközlés szimulációs módszerei.
  20.    Jelenleg alkalmazott hálózati architektúrák (TDM, DWDM, QPSK, QAM)
  21.    Jövő optikai hálózatai: flexibilis optikai hálózat elve, működése.
  22.    Jövő optikai hálózatai: WDM a fiber-to-the-home rendszerekben
  23.    Jövő optikai hálózatai: Adatközpontok
  24.    Jövő optikai hálózatai: Optikai kvantumkommunikációs rendszerek
  25.    Jövő optikai hálózatai: Modus multiplexing és multicore kábelek alkalmazása a modern távközlési rendszerekben
  26.    összefoglalás, kitekintés
  27.    tartalék
  28.    tartalék
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (illusztratív példákkal, esettanulmányokkal)
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: nagy feladat (esszé) készítése a tárgyhoz kapcsolódó kijelölt tématerületen

  Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga (tételsor alapján)

  11. Pótlási lehetőségek A sikertelen házi feladat pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Oktatókkal egyeztetett alkalmi időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Előadásokhoz rendelt online olvasnivalók (könyvfejezetek, cikkek)
  • Előadások fóliái
  • Govind P. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems
  • John M. Senior: Optical Fiber Communications, Principles and Practice
  • Rajiv Ramaswami,: Optical Networks: A Practical Perspective
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Gerhátné Dr. Udvary Eszter egyetemi docens, HIT