Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások

A tantárgy angol neve: nincs megadva

Adatlap utolsó módosítása: 2021. október 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak
Műszaki informatika szak
Üzemmérnök-informatikus szak

Szabadon választott
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV48   0/0/4/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas Károly

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.

Gódor Győző

tud. segmts

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.

Varga György

tud. segmts

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.

Dr. Zsóka Zoltán

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Kommunikációs hálózatok
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A „Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban I" (VIHIAV39) és a „Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban II" (VIHIAV42) tárgy anyagának megfelelő ismerete erősen ajánlott.

A BProf képzésen tanulóknál erősen ajánlott a „Hálózatok és biztonság" specializáció „Számítógép hálózatok a gyakorlatban" (VIHIBB03) tárgy elvégzése.

A tárgy elvégzéséhez alapfokú angol nyelvtudás szükséges.

7. A tantárgy célkitűzése

A „Számítógép-hálózatok professzionális kezelése - Routing és szolgáltatások" tárgy alapvető célja, hogy tovább mélyítse a hallgatóknak a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetéséről szerzett ismereteit. A cél ezen belül az útválasztási (routing) és hálózati szolgáltatás (services) jellegű technológiákkal kapcsolatos tudás bővítése, és gyakorlati tapasztalat megszerzése a hálózati eszközök megfelelő beállításában. A tárgy nagy hangsúlyt fektet a beállításokból fakadó hibák megkeresésének és kijavításának folyamataira (troubleshooting).

 

A tárgyat sikeresen elvégzők a Cisco CCNP (Cisco Certified Network Professional) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag „ENARSI" részének birtokába jutnak. A minősítés megszerzése az egyetemi képzéstől függetlenül, erre feljogosított vizsgaközpontokban leteendő vizsga útján történhet.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. hét

A korábbi ismeretek felidézése. EIGRP routing. Áttekintés: IPv4 és IPv6 címzés, statikus routing lehetőségek. Az EIGRP működése. Metrikák és súlyok.

Laborfeladat: IP címzési és statikus routing hibák keresése. EIGRP konfigurációja

 

 1. hét

EIGRP haladó szinten. EIGRPv6. Áttekintés: EIGRP szomszédosság. Címösszevonás EIGRP-ben. Stub routerek.

Laborfeladat: EIGRP haladó konfigurálása. EIGRPv6 konfigurálása. Hibakeresés EIGRP és EIGRPv6 esetén.

 

 1. hét

OSPF routing. Áttekintés: OSPF hálózattípusok és a szomszédosság feltételei. LSA-k fajtái, stub areák, virtuális linkek.

Laborfeladat: Haladó OSPF konfigurálás.

 

 1. hét

OSPFv3 routing. Áttekintés: Az OSPF és az OSPFv3 különbségei.

Laborfeladat: Hibakeresés OSPF és OSPFv3 esetén. Haladó OSPFv3 konfigurálás.

 

 1. hét

BGP routing. Áttekintés: A BGP-ről tanultak átismétlése. Összegzés és szűrések. Közösségek (community) kezelése.

Laborfeladat: eBGP konfigurálása, utak módosítása.

 

 1. hét

Útválasztás a BGP-ben. Áttekintés: Attribútumok befolyása az útválasztásra.

Laborfeladat: BGP közösségek konfigurálása. Hibakeresés BGP esetén.

 

 1. hét

Feltételes továbbítás. Útvonalak protokollok közötti áthirdetése. Áttekintés: Szűrési és korlátozási lehetőségek. Policy-alapú útválasztás. Az áthirdetés beállítása és hatásai.

Laborfeladat: Routing korlátozások beállítása. Az áthirdetés konfigurálása.

 

 1. hét

VRF és MPLS. Áttekintés: Harmadik rétegbeli privát magánhálózat (L3 VPN) létrehozása MPLS felett.

Laborfeladat: Hibakeresés áthirdetés esetén. VRF megoldások konfigurálása.

 

 1. hét

DMVPN alagutak és biztonságuk. Áttekintés: A DMVPN működése. Jellemző problémák DMVPN feletti IPv4 és IPv6 hálózatokban. Biztonságos DMVPN alagutak kiépítése IPSec alapon.

Laborfeladat: DMVPN konfigurálása különböző topológiák esetén. Biztonságos DMVPN alagút létrehozása.

 

 1. hét

Szűrési listák és az infrastruktúra biztonsági beállítások tipikus hibái. Áttekintés: ACL-ek és prefix listák hibáinak keresési stratégiái. AAA, uRPF és CoPP beállítások hibái.

Laborfeladat: Hibakeresés ACL-ek és prefix listák esetén. Biztonsági megoldások hibakeresése.

 

 1. hét

Hibakeresés menedzsment megodásokban. Hibakereső eszközök.

Laborfeladat: Hibakeresés SNMP, SysLog, IP SLA és Netlow beállításokban.

 

 1. hét

Ismeretek összefoglalása. Zárthelyi dolgozat. Gyakorlás a gyakorlati tesztre.

 

 1. hét

Gyakorlati teszt.

 

 1. hét

A felmerülő kérdések megvitatása.

Pótlási lehetőség.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgyból heti egy alkalommal tartunk laboratóriumi, mérés jellegű órát. Ezen a hallgatók valódi hálózati eszközök, illetve szimulációs program használatával végzik el a kijelölt feladatokat. Az órákon külön időt biztosítunk az új ismeretek áttekintésére, egyes részek részletesebb elmagyarázására, és a felmerülő kérdések tisztázására.

10. Követelmények

A tantárgy aláírásának és a félévközi jegy megszerzésnek feltételei a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban a következők:

 

 • Jelenlét: A laboratóriumi órákon a részvétel kötelező. Hiányozni maximum 2 alkalommal lehet (ez 11 oktatási héttel, heti 4x45 perces laboratóriumi órával számolva minimum 82%-os részvételt jelent). A hiányzásokat pótolni kell.
 • Órai ellenőrzések: A laboratóriumi órákra történő otthoni felkészülés a mérési alkalmak elején ellenőrzésre kerül beugró formájában. Az órán való részvételhez a beugró feladatsor legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. Ezen szintet nem teljesítő hallgatók a laboratóriumi órát nem folytathatják. Ezeket a laboratóriumi órákat, beleértve az ellenőrzést is, pótolni kell a tárgy teljesítéséhez.

A gyakorlati feladatot pótolni a „Pótlási lehetőségek"-ben leírtaknak megfelelően lehet.

 • Gyakorlati teszt: A félév végén egy összetettebb gyakorlati feladat önálló megoldására kerül sor az arra kijelölt tanórán. Ezen feladat legalább elégséges szintű megoldása szükséges a tárgy teljesítéséhez.

A gyakorlati feladatot pótolni a „Pótlási lehetőségek"-ben leírtaknak megfelelően lehet.

 • Zárthelyi: A félév végén egy zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása szükséges.

A zárthelyit pótolni a „Pótlási lehetőségek"-ben leírtaknak megfelelően lehet.

A zárthelyi dolgozatot és gyakorlati tesztet százalékos formában értékeljük. A félévközi jegyet a fenti feltételek teljesítése esetén a két eredmény átlaga adja, amely alapján a jegy kialakítása a következőképpen történik:

 

  0-49 %        elégtelen (1)

50-65 %        elégséges (2)

66-76 %        közepes (3)

77-87 %        jó (4)

88-100 %    jeles (5)

 

Megszerzett képességek és ismeret:
a)         IGP routing protokollok részleteinek megismerése

b)         IGP konfigurációk haladó szintű hibakeresési technikáinak elsajátítása

c)         A BGP protokoll részleteinek megismerése és konfigurációja

d)        EGP konfigurációk haladó szintű hibakeresési technikáinak elsajátítása

e)         Alagutak konfigurációja, és hibakeresési technikáinak elsajátítása

f)         Az infrastruktúra biztonsági és menedzsment megoldások  hibakeresési technikáinak

11. Pótlási lehetőségek
 • Részvétel és órai ellenőrzés: A hiányzás vagy az órára történő elégtelen felkészülés miatt kieső alkalmakból együttesen legfeljebb 2 pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten), a zárthelyi dolgozat és a gyakorlati teszt előtt, vagy után. (A 3 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.)
 • Gyakorlati teszt: A gyakorlati feladat pótolható, és azt az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten) lehet megtenni
 • Zárthelyi: A zárthelyi dolgozat pótolható, és azt az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten) lehet megtenni.

 

Egyéb megjegyzések

A tárgy tematikája és számonkérései a Cisco CCNPv8 ENARSI tananyaga alapján, az egyetemi képzés követelményeinek figyelembevételével került kidolgozásra.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén, egyeztetett időpontban konzultációs lehetőség biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • A CISCO hivatalos CCNP ENARSI kurzus tananyaga (angol nyelven), mely a tárgy minden hallgatója számára elektronikus formában elérhető.

 

 • Raymond Lacoste, Brad Edgeworth: CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert Guide, Cisco Press

 

 • Jeff Doyle, Jennifer DeHaven Carroll: Routing TCP/IP, Volume 1-2, Cisco Press
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56

Készülés előadásokra

0

Készülés gyakorlatokra

0

Készülés laborra

24

Készülés zárthelyire

24

Ellenőrző mérés

16

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Összesen

120


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zsóka Zoltán

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.

Dr. Farkas Károly

habil. docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.

Varga György

tud. segmts.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.