Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai kvantumkommunikációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Photon Based Quantum Communication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök Informatikus szak

  BSc és MSc képzés

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV46   1/0/1/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter

  egyetemi docens

  HIT

  Dr. Bacsárdi László

  egyetemi docens

  HIT

  Schranz Ágoston

  tudományos segédmunkatárs

  HIT

  Matolcsy Balázs

  tudományos segédmunkatárs

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  fizika, kommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba (VIHIAV06) vagy Kvantum-informatika és kommunikáció (VIHIMA14)
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a kvantumkommunikáció és az optikai távközlés iránt érdeklődő hallgatók gyakorlati tudásának megalapozása. A tantárgy bemutatja a korszerű kvantumkommunikációs rendszerekben alkalmazott fizikai eszközöket, a felhasznált jelenségeket, majd a biztonságos adattovábbításhoz szükséges véletlenszám-generátorok és a generált kulcs biztonságos szétosztásának példáján keresztül mutatja be a kvantummechanika jelenségeinek felhasználását. Az elméleti ismeretek elmélyítését vezetett labormérések és mérésbemutatók segítik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét (előadás):    Bevezetés. A klasszikus optikai átvitel és az optikai alapú kvantumkommunikáció ismertetése. Összefonódáson alapuló rendszerek. Az alkalmazott eszközök összehasonlítása.

  2.hét  (előadás):  Fény modellezése, geometriai optika, kapcsolódó kísérletek. Fény polarizációja, Brewster-szög. Polarizáció jelentősége a kvantumkommunikációs rendszerekben.

  3.hét (labor):      Optikai szál, fényvezetés. Üveg törésmutatójának mérése a fénytörés alapján. Az üveg törésmutatójának mérése a Brewster-szög alapján. Optikai szál numerikus apertúra mérése.

  4.hét (előadás):   Félvezető lézerdióda típusai és tulajdonságai. Lézer közvetlen modulációja, ki/be kapcsolás. Nem tökéletes kikapcsolás által okozott problémák kvantumkommunikációs rendszerben. Fotodióda-típusok és tulajdonságok.

  5.hét (labor):      Félvezető lézerdióda optikai teljesítmény-áram karakterisztika mérése. Fotodióda vett optikai egyenteljesítmény-fotoáram karakterisztika mérése. Kvantumkommunikációs rendszerekben használt passzív optikai eszközök áttekintése.

  6.hét (labor):        Optikai reflexió hatása, kiküszöbölés. A kvantumkommunikációs rendszer reflexióra való érzékenysége. Az optikai reflexió jelenségének felhasználása szálhossz mérésére, hibák felderítésére. Optikai időtartománybeli reflektométer elrendezés felépítése és mérése.

  7.hét (előadás):   Kvantumkommunikációs rendszerekben használt fényforrások áttekintése. Egyfoton-források, helyettesítésük lézerrel. Összefonódott fotonpárokat generáló források.

  8.hét (labor):      Fotonszámláló alkalmazási kérdései, egyfoton-detektorok: fotoelektron-sokszorozók, egyfoton-lavinadiódák. Fotoelektron-sokszorozó paramétereinek mérése, működtetésének bemutatása. Külső zaj hatásának áttekintése.

  9.hét (előadás):   Véletlenszám-generátorok, optikai kvantum-véletlenszámgenerátor (QRNG) struktúrák.

  10.hét (labor):     Véletlenszám-generálás erősített spontán emisszió alapján. Erbium-adalékolású szál alapú optikai erősítő alkalmazása véletlenszám-generálásra, eszköz paramétereinek mérése.

  11.hét (labor):     Véletlenségtesztelés demonstrációja, jó minőségű valódi véletlenszámok teszteredményeinek összehasonlítása álvéletlen és egyéb determinisztikus számsorozatokkal. Optikai alapú, kvantum-véletlenszámgenerátor bemutató mérése.

  12.hét (előadás): Kvantum alapú kulcsszétosztás. Kvantumkulcsszétosztó protokollok és topológiák ismertetése. Nagy távolságú kvantumkommunikációs rendszerek implementációs problémái.

  13.hét (labor):     Kvantum alapő kulcsszétosztás, bemutató mérés.

  14.hét (előadás): Összefoglalás és kitekintés. A tanult témakörök összegzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás elméleti előadások és ahhoz kötődő laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. Az elméleti ismeretek bemutatása után, a laboratóriumi mérések rész a téma gyakorlati oldalát ismerteti.

  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban:     A félév elején meghatározott házi feladat elkészítése. A házi feladat két összefüggő részből áll. Az első rész beadási határideje a szorgalmi időszak 7. hete, a második rész beadási határideje a szorgalmi időszak 14. hete. A félév végi osztályzatot a két részfeladatra kapott érdemjegy átlaga adja.

  b.         A vizsgaidőszakban:            nincs

  c.        Elővizsga:    -

  11. Pótlási lehetőségek

  Házi feladat utólagos beadása a pótlási héten. Mindkét rész pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - A tantárgy weboldalán elérhető elektronikus segédanyag

  - Imre Sándor,  Gyöngyösi László: Advanced Quantum Communications: An Engineering Approach, John Willey & Sons, 2012, ISBN 9781118002360

  - Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 4th Edition, 2010, ISBN: 978-0-470-50511-3

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Félévközi készülés laborokra
  8
  Házi feladat elkészítése18
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter

  egyetemi docens

  HIT

  Dr. Bacsárdi László

  egyetemi docens

  HIT

  Schranz Ágoston

  tudományos segédmunkatárs

  HIT