Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biztonság a gépi tanulásban

  A tantárgy angol neve: Security in Machine Learning

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. november 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2024. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak BSc és MSc képzés

  Szabadon választott

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV45   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ács Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ács Gergely

  Egyetemi adjunktus

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematikai analízis, Valószínűségszámítás, Programozási ismeretek legalább 1 nyelven

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy részletes betekintést nyújt a gépi tanulási modellek támadhatóságának, megkerülésének problémáiba, valamint az azok ellen létező védekezési technikákba.  A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a gépi modellek biztonságossá tételének alapját képezik. Továbbá a tárgy lehetővé teszi a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas védelmi technológiák kiválasztását és integrálását. A tárgy célja olyan ismeretek átadása, mely mára már a mindennapokban használt gépi tanulási modellek elengedhetetlen része.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Bevezetés és motiváció

  A félév során bemutatott gépi tanulási modellek bemutatása, matematikai hátterük áttekintése I:
  Tanulás alapjai, generalizáció, overfitting, lineáris modellek, döntési fák, random forest, ensemble tanulás, k-NN

   2. hét:

  A félév során bemutatott gépi tanulási modellek bemutatása, matematikai hátterük áttekintése II: Neurális hálók, tanuló algoritmusok (gradiens süllyedés), regularizáció

  3. hét:

  A gépi tanulási modellek támadhatósági problémájának részletes bemutatása, FGSM (Fast Gradient Sign Method), illusztratív esettanulmányok

   4. hét:

  Támadó minták a való világban. Önvezető autók megtévesztése, személy- és arcfelismerő alkalmazások kikerülése. Iteratív modellek. Deep fool.

   5.hét:

  Támadó minták transzferabilitása különböző modellek és tanító adathalmazok között. Kereszt-tanításos támadás. Együttes (ensemble) modellek használata.

   6.hét:

  Fekete doboz (black box) támadások. Modell-lopás, modell-visszafejtés.

   7.hét:

  A támadó minták létezésének vizsgálata. Túlzott linearitás, túltanulás és döntési határvonalak (Linearity Hypothesis and Curvature of Decision Boundaries).

   8.hét:

  Az „egypixeles" támadás bemutatása. Input megváltoztatásának minimalizálása.

   9.hét:

  Védekezési technikák bemutatása I. - Adversarial training, distillation, error correcting codes, droput, input reconstruction

   10.hét:

  Védekezési technikák bemutatása II. - Virtual adversarial training, generative pretraining, perturbation

   11.hét:

  Certified robustness. Differenciális adatvédelem és a támadó minták kapcsolata.

   12.hét:

  Értelmezhetőség (interpretability), leírhatóság (explainability) és vizuálizáció nehézségei, valamint ezek fontossága a támadások elkerülése céljából.

   13.hét:

  A támadó minták, mint nem robusztus attribútumok. Robosztus és nem robusztus attribútumok szétválasztása. Generalizációs korlátok, „no free lunch theorem".

   14.hét:

  Támadó minták az emberi agyban. Ember és gép képességeinek összehasonlítása jóindulatú és rosszindulatú minták esetén. Természetes támadó minták generálása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 db nagy házi feladat elvégzése, és legalább elégséges szintű teljesítése. A házi feladat szakcikkek feldolgozása és előadása. A cikkeket az első órán osztjuk ki, minden diák 1-2 cikket kap nehézségtől és terjedelemtől függően. A bevezető órák után következik a cikkek bemutatása. Egy cikket körülbelül 40-50 perc alatt kell előadni egy diáknak a csoport számára. Előadás közben bármilyen segédanyag használható. A cikkek feldolgozásához segítséget nyújtunk a hallgatóknak.
  Továbbá, csak az a hallgató kaphat jegyet, aki az órák legalább 80%-án részt vett. (Ez 13 óra esetén 10 órát jelent.)

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek A nem teljesített házi feladat a pótlási hét végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadókkal külön egyeztetett időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadások anyaga on-line elérhető, minden témakörhöz külön irodalomjegyzékkel ellátva.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése26
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Lestyán Szilvia

  doktorandusz

  HIT

  Dr. Ács Gergely

  adjunktus

  HIT