Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban II.

  A tantárgy angol neve: Administrating Computer Networks in Practice II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV42   0/0/4/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója
  Név
  Beosztás
  Tanszék
   Dr. Farkas Károly
   egyetemi docens
   HIT
   Dr. Zsóka Zoltán
   egyetemi docens
   HIT
   Dr. Mészáros András Gergely
   egyetemi adjunktus
   HIT
   Varga György
   tudományos segédmunkatárs
   HIT
   Gódor Győző
   tudományos segédmunkatárs
   HIT
   Szandi Lajos
   tudományos segédmunkatárs
   HIT
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott a Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban I., VIHIAV39 tárgy előzetes elvégzése, vagy a CiscoCCNAv7 ITN szemeszterének megfelelő előtanulmány.

  Kizárás:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: VIHIAV97, VIHIBA01, VIHIBB03, VIHIBB02 (Bprof hálózatos tárgyak)
  A tárgy elvégzéséhez alapfokú angol nyelvtudás szükséges.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetésének alapjait - beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását. 
  A tárgy oktatása törekszik arra, hogy megfelelő elméleti és gyakorlati tudást biztosítson a tárgy keretében tanultak közvetlen alkalmazásához. A tárgyat sikeresen elvégzők a Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) minősítésének megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak. A minősítés megszerzése az egyetemi képzéstől függetlenül, erre feljogosított vizsgaközpontokban leteendő vizsga útján történhet.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Alapvető beállítások hálózati eszközökön. Kapcsolt hálózatok alapjai.
  a)   Hálózat kiépítése a laborkörnyezetben
  b)   Switchek alapbeállításai
  c)   Routerek alapbeállításai

   

  2. Virtuális LAN hálózatok kialakítása. InterVLAN routing alkalmazása.
  a)   VLAN-ok létrehozása és konfigurálása
  b)   Trunkök beállítása
  c)   A DTP protokoll használata
  d)   VLAN-ok közötti átkapcsolás implementálása

  3. Hálózati kapcsolatok redundanciája.
  a)   LAN-ok feszítőfa protokolljainak megismerése
  b)   EtherChannel linkek kialakítása
  c)   EtherChannel ellenőrzése és hibajavítása

   

  4. Elérhető és megbízható hálózatok. Hálózati elemek redundanciája.
  a)   Automatikus cím-hozzárendelés (DHCP) konfigurálása IPv4-ben
  b)   Automatikus cím-hozzárendelés (SLAAC és DHCP) konfigurálása IPv6-ban
  c)   HSRP redundancia alkalmazása


  5. Biztonsági megoldások az L2 rétegben. Vezetéknélküli LAN-ok.
  a)   Switch portjainak biztonsági beállításai
  b)   WLAN hálózat implementálása és beállításai
  c)   WLC eszköz konfigurálása

  6. Statikus routing használata hálózatokban.

  a)   Statikus utak beállítása routerekben
  b)   Alapértelmezett utak konfigurálása
  c)   Statikus utak ellenőrzése, hibakeresése és hibajavítása

  7. Első gyakorlati teszt. Ismeretek összefoglalása.

  8. Dinamikus routing használata hálózatokban.
  a)   OSPF routing konfigurálása
  b)   Az OSPF beállításainak és működésének ellenőrzése

  9. Alapszintű hálózat-biztonság. Hozzáférési listák (ACL).

  a)   Az ACL alapú forgalomszűrés megtervezése
  b)   Standard IPv4 ACL-ek beállítása
  c)   Extended IPv4 ACL-ek beállítása

  10. IPv4 címfordítás (NAT). WAN hálózatok.
  a)   IPv4 NAT konfigurálása
  b)   IPv4 NAT ellenőrzése
  c)   Ismerkedés WAN megoldásokkal


  11. Hálózat optimalizálása. Hálózat-monitorozás és menedzsment. Hibajavítási módszerek.

  a)   Hálózat-monitorozó eszközök beállítása és használata
  b)   Hibajavítási (troubleshooting) stratégiák gyakorlása

  12. Automatizált hálózatüzemeltetés. Második gyakorlati teszt.

   

  13. Ismeretek összefoglalása. Zárthelyi dolgozat.

   

  14. Pótlási lehetőség.

   

  Megszerzett képességek és ismeret:
  a)      Virtuális LAN-ok kialakítása és a köztük való átkapcsolás konfigurálása

  b)      Hálózati kapcsolatok és elemek redundanciájának kezelése

  c)      Egyszerű vezetéknélküli hálózatok építése és konfigurációja

  d)      Alapvető hálózat-biztonsági beállítások alkalmazása

  e)      Statikus és dinamikus routing konfigurálása

  f)       Alapvető WAN hálózati megoldások ismerete

  g)      Hálózat-monitorozás, hálózati hibakeresés és -javítás implementációja

  h)      Modern hálózatüzemeltetési technikák ismerete

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 4 óra laboratóriumi körülmények között kerül megtartásra, melyen az otthoni felkészülés során elsajátított elmélet gyakorlati alkalmazására van szükség. Éppen ezért a tárgy nagymértékben épít az elektronikus formában kiadott segédanyagok otthoni elsajátítására, és a tanórákra ezek alapján való felkészülésre.

  10. Követelmények A tantárgyi aláírás és félévközi jegy megszerzésének feltételei a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban a következők:
  a. A szorgalmi időszakban:
  • Részvétel: A laboratóriumi órákon a részvétel kötelező. Hiányozni maximum 2 alkalommal lehet (ez 11 alkalommal, heti 4x45 perces laboratóriumi órával számolva, minimum 82%-os részvételt jelent). A hiányzásokat pótolni kell.
  • Órai ellenőrzések: Az órákra történő előzetes felkészülés minden óra kezdetén ellenőrzésre kerül. Az órán történő részvételhez az adott témához kapcsolódóan elvárt minimális szintű tudás szükséges. Az ezt nem teljesítő hallgató a tanórát nem folytathatja, ami órai részvétel hiányát is maga után vonja, és az adott laboratóriumi órát pótolnia kell. Az otthoni felkészülést a mérési alkalmak hozzávetőlegesen 70%-ánál (max. 10 alkalommal) ellenőrizzük beugró formájában.
  • Gyakorlati tesztek: A félév közepén és végén egy-egy összetettebb gyakorlati feladat önálló megoldására kerül sor az arra kijelölt tanórán. Ezen feladatok legalább elégséges szintű megoldása szükséges a tárgy teljesítéséhez. A gyakorlati feladatokat pótolni a „Pótlási lehetőségek"-ben leírtaknak megfelelően lehet.
  • Zárthelyi: A félév végén egy zárthelyi dolgozat elégséges szintű megírása szükséges.
  A zárthelyit pótolni a „Pótlási lehetőségek"-ben leírtaknak megfelelően lehet.
  A zárthelyi dolgozatot és gyakorlati teszteket százalékos formában értékeljük. A félévközi jegyet a fenti feltételek teljesítése esetén a három eredmény átlaga adja, amely alapján a jegy kialakítása a következőképpen történik:
  0-49 % elégtelen (1)
  50-65 % elégséges (2)
  66-76 % közepes (3)
  77-87 % jó (4)
  88-100 % jeles (5)


  b. A vizsgaidőszakban: -


  11. Pótlási lehetőségek
  • Részvétel és órai ellenőrzés: A hiányzás vagy az órára történő elégtelen felkészülés miatt kieső alkalmakból együttesen legfeljebb 2 pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten), a zárthelyi dolgozat és a gyakorlati tesztek előtt vagy után. (A 3 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.)
  •    Gyakorlati tesztek: A gyakorlati feladatok közül egy pótolható, és azt az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten) lehet megtenni.
   •    Zárthelyi: A zárthelyi dolgozat pótolható, és azt az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten) lehet megtenni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén egyeztetett időpontban konzultációs lehetőség biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A CISCO hivatalos CCNAv7 SRWE és ENSA kurzusok tananyaga (angol nyelven), mely a tárgy minden hallgatója számára elektronikus formában elérhető.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra44
  Felkészülés zárthelyire10
  Felkészülés a gyakorlati feladatok megoldására
  10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név
  Beosztás
  Tanszék
   Dr. Farkas Károly
   egyetemi docens
   HIT
   Varga György
   tudományos segédmunkatárs
   HIT
   Dr. Zsóka Zoltán
   egyetemi docens
   HIT