Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autonóm járművek kommunikációs technológiái

  A tantárgy angol neve: V2X Communication Technologies of Autonomous Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. november 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV37   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bokor László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bokor László

   egyetemi adjunktus

   HIT

  Dr. Simon Vilmos

   egyetemi docens

   HIT

  Dr. Koller István

   egyetemi mestertanár

   HIT

  Varga Norbert

  tud. smts.

  HIT

  Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  https://www.hit.bme.hu/staff

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (Szakirany("VIMM-OKOSV", _) VAGY
  Szakirany("VIAMVMSC", _) VAGY
  Szakirany("VIAMIMSC", _) VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMMA10" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: -

  Kizárások: A tárgyat nem vehetik fel a magyar nyelvű képzés villamosmérnöki mesterszak Okos város mellékspecializációjának hallgatói, valamint azok a hallgatók, aki megszerezték a VITMMA10 Intelligens közlekedési rendszerek tárgy kreditjeit.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű, járművekben használatos, vezetőt segítő rendszerek többek között támogatják a járművek sebesség- távolság- és sávtartását, segítik az előzéseket és a kereszteződéseken történő áthaladást, így javítva a közlekedés biztonságát és a járműforgalom kezelését. Az autonóm járművek, kisméretű ember nélküli repülőgép rendszerek (UAS), drónok hatékonysága tovább növelhető, a rájuk építhető alkalmazások skálája jelentősen bővíthető, ha az egyes járművek képesek egymással és az infrastruktúrával kommunikálni, folyamatosan információt cserélni. A járműkommunikációs technológiák pontosan ezt támogatják: szignifikánsan növelik a járművek és a forgalom-menedzsment központok által használható környezeti adatok mennyiségét és minőségét, és olyan új szolgáltatásoknak és alkalmazásoknak nyitnak utat, melyek extrém módon növelhetik a közlekedés biztonságát és hatékonyságát, csökkenthetik a környezet terhelését, valamint a legkülönfélébb forrásokból származó szenzoradatok fúziójához elengedhetetlen dinamikus jármű-jármű és jármű-infrastruktúra adatátvitel biztosításával elvezethetnek az önvezető járművek, autonóm drónflották és fejlett UAS alkalmazások korszakába.

   

  Mire tesz képessé a tárgy elvégzése:

  -        Autonóm járművek speciális kommunikációs igényeinek elméleti és gyakorlati ismerete

  -        Kooperatív járműkommunikációs technológiák elméleti és gyakorlati ismerete

  -        UAV tervezési és építési ismeretek

  -        Autonóm járművek mozgását koordináló algoritmusok tervezése és implementációja

  -        Járműkommunikációs megoldások optimalizációja

  8. A tantárgy részletes tematikája

  -        Bevezetés az autonóm járművek világába: történelmi áttekintés, autonóm és semi-autonóm járművek képességei, felépítése, alapvető (érzékelő) hardverei, működésük modelljei, összehasonlítás az emberi vezető képességeivel, előnyei, hátrányai, példák.

  V2X kommunikáció 8 előadás

  -        Bevezetés a járműkommunikációba: közlekedési rendszerek/járművek/autonóm járművek kommunikációs igényei és követelményei, kooperatív kommunikáció, kooperatív intelligens közlekedési rendszerek (V2X) és motivációik.

   

  -        A V2X napjainkban: szabványosítási testületek és aktivitások, V2X alkalmazások és szolgáltatások alapjai, típusai, követelményei, példák, esettanulmányok, létező tesztrendszerek, V2X-t használó okos városok.

   

  -        Szabványos V2X architektúrák: a jelenlegi szabványokon alapuló V2X rendszerarchitektúrák, horizontális és vertikális rétegelemek, cross-layer optimalizációt lehetővé tevő megoldások, heterogén hozzáférési módszerek támogatása, alrendszerek architektúrái.

   

  -        Szabványos V2X hálózati és transzport megoldások: földrajzi pozíció alapú kommunikációs sémák a V2X hálózatokban (pl. GeoNet), kompatibilitási kérdések a TCP/IP hálózati és transzport protokollokkal, GeoNet alapú alkalmazások esettanulmányai és használati esetei.

   

  -        Szabványos V2X alkalmazások támogatása: „facility" réteg a V2X rendszerekben, alkalmazási/információs/kommunikációs sík, periodikus és eseményvezérelt kommunikációs megoldások és üzenettípusok, jármű-jármű és jármű-infrastruktúra kommunikációs megoldások, kereszteződés-geometria és közlekedési lámpák viselkedésének leírása.

   

  -        Szabványos V2X biztonság és privátszféra-védelem: kihívások, követelmények, támadási modellek és fenyegetettség, kriptografikus megoldások és digitális aláírás a V2X biztonsági sémákban, biztonságos üzenetváltás, biztonságos útválasztás és csomagtovábbítás, biztonságos csoportkommunikáció, plauzabilitás-vizsgálat egyes alkalmazásokban.

  UAV-k (4 előadás)

  -        UAV rendszerek alapjai: merev- és forgószárnyas UAV (Unmanned Aerial Vehicle)-n alapuló UAS (Unmanned Aerial System) rendszerek, ezek elektronikus rendszerének felépítése, tipikus UAV misszió lebonyolítása, tipikus UAV alkalmazások.

   

  -        UAV rendszerek a gyakorlatban: Ardupilot - nyílt forráskódú UAV repülésvezérlő rendszer felépítése, alkalmazása merev és forgószárnyas repülőgépen.

   

  -        UAV rendszerek vezérlése: A tanszéken fejlesztett repülésvezérlő számítógép rendszer és a rajta futó - szintén a tanszéken fejlesztett - Linux alapú Kálmán-szűrős állapotbecslőn, nemlineáris, optimális szabályozón alapuló robotpilóta rendszer felépítése, működése.

   

  -        UAV kommunikáció: kommunikációs technológiák UAV alkalmazásokban (R/C modell távirányító technológiák, telemetria rádiók, payload rádiók, UWB alkalmazások, GPS technológia UAV-n).

   

  -        Autonóm rajmozgás: a rajmozgás jelentősége, alkalmazási területei, bemutatva a ma és a jövőben a világban megvalósuló, rajmozgáson alapuló rendszereket.

   

  -        A rajmozgás elméleti alapjai: előfordulása a természetben, virtuális potenciál mező, erők, Reynolds-féle alapok.

   

  -        Vezérlési problémák autonóm rajokban: leader-follower és minden változata, kommunikációs kérdések. Egy valós rajmozgást implementáló rendszer megtervezése és kivitelezése.

   

  Laboratóriumi gyakorlatok/mérések (2, egyenként 4 órás alkalom):

  Kooperatív járműkommunikációs laboratóriumi gyakorlatok (2 x 4 órás gyakorlat)

  -        szabványos V2X hálózati és facility protokollok és biztonsági mechanizmusaik konfigurációja/ használata a gyakorlatban

  -        alkalmazásfejlesztési alapok, kooperatív V2X SDK alapú alkalmazás fejlesztése

   

  UAV tervezés, megvalósítás (2 x 4 órás gyakorlat)

  -        Részvétel merev- és forgószárnyas szárnyas UAV reptetésén

  -        Gyárlátogatás a BHE telephelyén, „UAV-ok és rajtuk implementálható korszerű technológiák a gyakorlatban" témakörben

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 NHF elfogadott teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A NHF a pótlási hét végéig különeljárási díj mellett beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  NHF beadása előtt egy alkalommal, vizsga előtt igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadások anyaga és segédlet a gyakorlatokhoz (angol nyelven): https://moodle.hit.bme.hu bejelentkezés után a Moddle-kurzusnál.

   

  Felhasználható irodalom:

  • Vehicular Communications and Networks: Architectures, Protocols, Operation and Deployment: Wai Chen, ISBN-13: 978-1782422112, 2015.
  • Vehicular Networking: Christoph Sommer, Falko Dressler, ISBN-13: 978-1107046719, 2015.
  • Intelligent Transportation Systems: Technologies and Applications: Samuel Morgan, ISBN-13: 978-1632403148, 2015.
  • Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects: Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner, ISBN-13: 978-3662488454, 2016.
  • Autonomous Vehicles: Intelligent Transport Systems and Smart Technologies: Nicu Bizon, Lucian Dascalescu, Naser Mahdavi Tabatabaei, ISBN-13: 978-1633213241, 2014.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra: 3+1 ó hetente x 14 hét

  56

  Félévközi felkészülés: 0,5 ó hetente x 14 hét

  7

  Házi feladat elvégzése

  27

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bokor László

   Egyetemi adjunktus

   HIT

  Dr. Simon Vilmos

   Egyetemi docens

   HIT

  Dr. Koller István

   Egyetemi mestertanár

   HIT