Személyes adatok védelme

A tantárgy angol neve: Privacy-Preserving Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2019. június 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc Mérnökinformatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV35   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
4. A tantárgy előadója

Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

VIETM294 Személyes és közadatok kezelése

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy részletes betekintést nyújt a személyes adatok (privacy) védelmének problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe és gyakorlatába. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a személyes adatok védelmének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas privacy védelmi technológiák kiválasztását és integrálását. A tárgy célja olyan adatvédelmi alapismeretek átadása, amelyek az Általános Európai Adatvédelmi törvény (GDPR) által is megkövetelt adatvédelmi biztosok (DPO) háttértudását képezik.
8. A tantárgy részletes tematikája

1.hét: Bevezetés és motiváció


Személyes információk adatvédelmi problémái, támadások fajtái, illusztratív esettanulmányok

 

2. hét: A személyes adatok védelmének (privacy) rövid jogi háttere, definíciói,

Általános Európai Adatvédelmi Törvény (GDPR): hozzájárulás, személyes és érzékeny adat fogalmai, alapvető adatvédelmi jogok

 

3. hét: Személyes Adatok védelmét szolgáló technológiák (PETS)

Kriptográfiai alapfogalmak (rejtjelezés, hitelesítés, integritásvédelem),

Homomorfikus rejtjelezés, Private Set Intersection, Secure Multiparty Computation

 

4. hét: Biztonságos kommunikáció 1: TOR és támadásai

 

5. hét: Biztonságos kommunikáció 2: Biztonságos üzenetküldés (Signal), Oblivious Transfer, Private Information Retrieval

 

6. hét: Webes nyomonkövetési technikák (third party cookies), browser fingerprinting, védekezési lehetőségek 


 

7. hét: Személyes adatok visszafejtése relációs adatokból: rekordok egyediségének vizsgálata, attribútum inferencia, személyes rekordok összekapcsolása

 

8. hét: Személyes adatok visszafejtése struktúrálatlan adatokból: Detekció gépi tanulással, Web-page fingerprinting, Code stylometry

 

9. hét: Személyes adatok visszafejtése aggregált adatokból: Adatbázis lekérdezések auditálása, Tagsági támadás, Helyzet-információk visszaállitási aggregált geográfiai statsztikákból

 

10. hét: Anonimizáció: Anonimitási modell (k-anonimitás, differential privacy), RAPPOR

 

11. hét: Személyes adatok védelme gépi tanulást használó rendszerekben: modell inverzió, tagsági támadás, etikai problémák (fairness), védekezések   

 

12. hét: Keresztfüggőségi adatvédelmi problémák

Keresztfüggőségek Adatvédelmi döntésekben, negatív következmények, játék elméleti formalizálás, példák: közösségi hálók, genetikai adatok, felhő alapú szolgáltatások

 

13-14. hét: Pszichológiai profilozás és manipuláció, kognitív biztonság
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények 1 db nagy ZH elégséges szintű teljesítése, ami az összesen kapható pontszám legalább 40%-ának az elérését jelenti.
A félévközi jegy a nagy ZH osztályzata.

11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
A sikertelen pótzárthelyi egy alkalommal ismételten pótolható a pótlási héten.

12. Konzultációs lehetőségek Előadókkal külön egyeztetett időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadások anyaga on-line elérhető, minden témakörhöz külön irodalomjegyzékkel ellátva.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék