Személyes adatok védelme

A tantárgy angol neve: Privacy-Preserving Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2017. március 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc Mérnökinformatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV35   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
4. A tantárgy előadója

Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

VIETM294 Személyes és közadatok kezelése

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy részletes betekintést nyújt a személyes adatok (privacy) védelmének problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe és gyakorlatába. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a személyes adatok védelmének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas privacy védelmi technológiák kiválasztását és integrálását. A tárgy célja olyan adatvédelmi alapismeretek átadása, amelyek a közelgő Általános Európai Adatvédelmi törvény (GDPR) által is megkövetelt adatvédelmi biztosok (DPO) háttértudását képezik.
8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét: Bevezetés és motiváció

Személyes információk adatvédelmi problémái, támadások fajtái, illusztratív esettanulmányok

2. hét: A személyes adatok védelmének (privacy) rövid jogi háttere, definíciói
Általános Európai Adatvédelmi Törvény (GDPR), személyes adatok védelmének jogi meghatározása, nemzetközi meghatározások közötti különbségek, anonimizált adat (jogi) meghatározása


3. hét: Személyes adatok védelmét szolgáló technológiák (PETS)
Kriptográfiai alapfogalmak (rejtjelezés, hitelesítés, integritásvédelem), az adatvédelm gyakorlati eszközei: Tor, Secure Messaging, crypto alapú fizető eszközök

4. hét: Privacy védelem a weben 1

Webes nyomonkövetési technikák (third party cookies), védekezési lehetőségek 


5. hét: Privacy védelem a weben 2

Fingerprinting technikák, védekezési lehetőségek

6. hét: Privacy védelmének kriptográfiai megoldásai
Secure Multiparty Computation, homomorfikus rejtjelezés, funkcionális rejtjelezés

7. hét: Adatbázisokhoz történő hozzáférés során felmerülő adatvédelmi problémák: Private Information Retrieval (PIR) és Query Auditing

8.hét: Adatok anonimizálása 1
Anonimizálás fogalma, nehézsége, alapvető anonimizálási modellek (k-anonymity, l-diversity, Differential Privacy)

9.hét: Adatok anonimizálása 2
Anonimizálási technikák és algoritmusok a gyakorlatban, statisztikai adatok gyűjtése Google Chrome-ban: RAPPOR

10. hét: Személyes adatok védelme gépi tanulást használó rendszerekben 1
Gépi tanulás alapfogalmai és célja, gépi tanulási algoritmusok támadásai (model inversion, fairness, adversarial examples) és védekezések

11. hét: Személyes adatok védelme gépi tanulást használó rendszerekben 2
Gépi tanulási modellek értelmezhetőségi problémája

12. hét: Keresztfüggőségi adatvédelmi problémák
Keresztfüggőségek adatvédelmi döntésekben, negatív következmények, játék elméleti formalizálás, példák: közösségi hálók, genetikai adatok, felhő alapú szolgáltatások

13. hét: Személyes adatok védelmének gazdasági szerepe
Személyes adatok védelmének és megosztásának gazdasági haszna, személyes adatot felhasználók döntési folyamatai, hatása az egyéni és társadalmi jólétre, tökéletlen/aszimmetrikus információ

14. hét: Adatvédelmi problémák közösségi hálózatokban
Személyes adatok predikciója közösségi hálózatokban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények 1 db nagy ZH elégséges szintű teljesítése, ami az összesen kapható pontszám legalább 40%-ának az elérését jelenti.
A félévközi jegy a nagy ZH osztályzata.

11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
A sikertelen pótzárthelyi egy alkalommal ismételten pótolható a pótlási héten.

12. Konzultációs lehetőségek Előadókkal külön egyeztetett időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadások anyaga on-line elérhető, minden témakörhöz külön irodalomjegyzékkel ellátva.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék