Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Személyes adatok védelme

  A tantárgy angol neve: Privacy-Preserving Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. július 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus / Gazdaságinformatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV35   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Pejó Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pejó Balázs, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy részletes betekintést nyújt a személyes adatok védelmének problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe és gyakorlatába. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a személyes adatok védelmének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas adatvédelmi technológiák kiválasztását és integrálását. A tárgy célja olyan adatvédelmi alapismeretek átadása, amelyek az Általános Európai Adatvédelmi törvény (GDPR) által is megkövetelt adatvédelmi biztosok (DPO) háttértudását képezik.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Bevezetés (motiváció, adatvédelmi problémák, illusztratív esettanulmányok)
  2. hét: Sötét minták (fajtái, ellenintézkedések, kognitív elfogultság, manipuláció)
  3. hét: Webes nyomonkövetés (módszerei, pszichológia, védekezési lehetőségek)
  4. hét: GDPR (személyes / érzékeny adat, adatvédelmi elvek, adatfeldolgozás törvényessége)
  5. hét: GDPR (hozzájárulás, alapvető jogok, egyéb adatvédelmi törvények)
  6. hét: Kriptográfia (homomorfikus titkosítás, titok megosztás, nem feltáró bizonyítás)
  7. hét: Kriptográfia (titkosított üzenetküldés, TOR, kriptovaluták, e-szavazás)
  8. hét: Gépi tanulás (modell lopás / invertálás, tagsági / tulajdonsági támadás)
  9. hét: Gépi tanulás (visszafejtési támadás, igazságosság, mérgezés, hátsó ajtó)
  10. hét: (relációs) Adatok deanonimizálása (egyediség, következtetés, adatok összekötése)
  11. hét: (strukturálatlan) Adatok deanonimizálása (detekció gépi tanulással, ujjlenyomat)
  12. hét: (aggregált) Adatok deanonimizálása (lekérdezések auditálása, lokáció visszafejtése)
  13. hét: Anonimizáció (mesterségesen generált adatok, k-anonimitás, egyéb technikák)
  14. hét: Differenciális adatvédelem (fajtái, tulajdonsága, érzékenység, módszerei)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények 1 db nagy ZH elégséges szintű teljesítése, ami az összesen kapható pontszám legalább 40%-ának az elérését jelenti. A félévközi jegy a nagy ZH osztályzata.
  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
  A sikertelen pótzárthelyi egy alkalommal ismételten pótolható a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek Előadókkal külön egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadások anyaga on-line elérhető, minden témakörhöz külön irodalomjegyzékkel ellátva.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Pejó Balázs, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék