Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Személyes adatok védelme

  A tantárgy angol neve: Privacy-Preserving Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. június 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc Mérnökinformatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV35   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ács Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIETM294 Személyes és közadatok kezelése

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy részletes betekintést nyújt a személyes adatok (privacy) védelmének problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe és gyakorlatába. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a személyes adatok védelmének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas privacy védelmi technológiák kiválasztását és integrálását. A tárgy célja olyan adatvédelmi alapismeretek átadása, amelyek az Általános Európai Adatvédelmi törvény (GDPR) által is megkövetelt adatvédelmi biztosok (DPO) háttértudását képezik.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét: Bevezetés és motiváció


  Személyes információk adatvédelmi problémái, támadások fajtái, illusztratív esettanulmányok

   

  2. hét: A személyes adatok védelmének (privacy) rövid jogi háttere, definíciói,

  Általános Európai Adatvédelmi Törvény (GDPR): hozzájárulás, személyes és érzékeny adat fogalmai, alapvető adatvédelmi jogok

   

  3. hét: Személyes Adatok védelmét szolgáló technológiák (PETS)

  Kriptográfiai alapfogalmak (rejtjelezés, hitelesítés, integritásvédelem),

  Homomorfikus rejtjelezés, Private Set Intersection, Secure Multiparty Computation

   

  4. hét: Biztonságos kommunikáció 1: TOR és támadásai

   

  5. hét: Biztonságos kommunikáció 2: Biztonságos üzenetküldés (Signal), Oblivious Transfer, Private Information Retrieval

   

  6. hét: Webes nyomonkövetési technikák (third party cookies), browser fingerprinting, védekezési lehetőségek 


   

  7. hét: Személyes adatok visszafejtése relációs adatokból: rekordok egyediségének vizsgálata, attribútum inferencia, személyes rekordok összekapcsolása

   

  8. hét: Személyes adatok visszafejtése struktúrálatlan adatokból: Detekció gépi tanulással, Web-page fingerprinting, Code stylometry

   

  9. hét: Személyes adatok visszafejtése aggregált adatokból: Adatbázis lekérdezések auditálása, Tagsági támadás, Helyzet-információk visszaállitási aggregált geográfiai statsztikákból

   

  10. hét: Anonimizáció: Anonimitási modell (k-anonimitás, differential privacy), RAPPOR

   

  11. hét: Személyes adatok védelme gépi tanulást használó rendszerekben: modell inverzió, tagsági támadás, etikai problémák (fairness), védekezések   

   

  12. hét: Keresztfüggőségi adatvédelmi problémák

  Keresztfüggőségek Adatvédelmi döntésekben, negatív következmények, játék elméleti formalizálás, példák: közösségi hálók, genetikai adatok, felhő alapú szolgáltatások

   

  13-14. hét: Pszichológiai profilozás és manipuláció, kognitív biztonság
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények 1 db nagy ZH elégséges szintű teljesítése, ami az összesen kapható pontszám legalább 40%-ának az elérését jelenti.
  A félévközi jegy a nagy ZH osztályzata.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
  A sikertelen pótzárthelyi egy alkalommal ismételten pótolható a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek Előadókkal külön egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadások anyaga on-line elérhető, minden témakörhöz külön irodalomjegyzékkel ellátva.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék