Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Személyes adatok védelme

  A tantárgy angol neve: Privacy-Preserving Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc Mérnökinformatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV35   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIETM294 Személyes és közadatok kezelése

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy részletes betekintést nyújt a személyes adatok (privacy) védelmének problémáiba, azok megoldási lehetőségeibe és gyakorlatába. A tárgyat elvégző hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek a személyes adatok védelmének alapját képezik, lehetővé téve a fenyegetettségek megértését és felmérését, az alkalmas privacy védelmi technológiák kiválasztását és integrálását. A tárgy célja olyan adatvédelmi alapismeretek átadása, amelyek a közelgő Általános Európai Adatvédelmi törvény (GDPR) által is megkövetelt adatvédelmi biztosok (DPO) háttértudását képezik.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét: Bevezetés és motiváció

  Személyes információk adatvédelmi problémái, támadások fajtái, illusztratív esettanulmányok

  2. hét: A személyes adatok védelmének (privacy) rövid jogi háttere, definíciói
  Általános Európai Adatvédelmi Törvény (GDPR), személyes adatok védelmének jogi meghatározása, nemzetközi meghatározások közötti különbségek, anonimizált adat (jogi) meghatározása


  3. hét: Személyes adatok védelmét szolgáló technológiák (PETS)
  Kriptográfiai alapfogalmak (rejtjelezés, hitelesítés, integritásvédelem), az adatvédelm gyakorlati eszközei: Tor, Secure Messaging, crypto alapú fizető eszközök

  4. hét: Privacy védelem a weben 1

  Webes nyomonkövetési technikák (third party cookies), védekezési lehetőségek 


  5. hét: Privacy védelem a weben 2

  Fingerprinting technikák, védekezési lehetőségek

  6. hét: Privacy védelmének kriptográfiai megoldásai
  Secure Multiparty Computation, homomorfikus rejtjelezés, funkcionális rejtjelezés

  7. hét: Adatbázisokhoz történő hozzáférés során felmerülő adatvédelmi problémák: Private Information Retrieval (PIR) és Query Auditing

  8.hét: Adatok anonimizálása 1
  Anonimizálás fogalma, nehézsége, alapvető anonimizálási modellek (k-anonymity, l-diversity, Differential Privacy)

  9.hét: Adatok anonimizálása 2
  Anonimizálási technikák és algoritmusok a gyakorlatban, statisztikai adatok gyűjtése Google Chrome-ban: RAPPOR

  10. hét: Személyes adatok védelme gépi tanulást használó rendszerekben 1
  Gépi tanulás alapfogalmai és célja, gépi tanulási algoritmusok támadásai (model inversion, fairness, adversarial examples) és védekezések

  11. hét: Személyes adatok védelme gépi tanulást használó rendszerekben 2
  Gépi tanulási modellek értelmezhetőségi problémája

  12. hét: Keresztfüggőségi adatvédelmi problémák
  Keresztfüggőségek adatvédelmi döntésekben, negatív következmények, játék elméleti formalizálás, példák: közösségi hálók, genetikai adatok, felhő alapú szolgáltatások

  13. hét: Személyes adatok védelmének gazdasági szerepe
  Személyes adatok védelmének és megosztásának gazdasági haszna, személyes adatot felhasználók döntési folyamatai, hatása az egyéni és társadalmi jólétre, tökéletlen/aszimmetrikus információ

  14. hét: Adatvédelmi problémák közösségi hálózatokban
  Személyes adatok predikciója közösségi hálózatokban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények 1 db nagy ZH elégséges szintű teljesítése, ami az összesen kapható pontszám legalább 40%-ának az elérését jelenti.
  A félévközi jegy a nagy ZH osztályzata.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
  A sikertelen pótzárthelyi egy alkalommal ismételten pótolható a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek Előadókkal külön egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadások anyaga on-line elérhető, minden témakörhöz külön irodalomjegyzékkel ellátva.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Ács Gergely, egyetemi adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Buttyán Levente, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék