Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Security and Privacy: an Economic Approach

  A tantárgy angol neve: Security and Privacy: an Economic Approach

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV34   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biczók Gergely,
  4. A tantárgy előadója Dr. Biczók Gergely adjunktus     Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít számítógép-hálózatok , hálózatbiztonság
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok, akik a VIHIAV15 Economics of Security and Privacy tárgyat hallgatták.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a számítógépes hálózatok biztonsági problémáinak egy újszerű megközelítésével, a közgazdaságtani kockázatelemzéssel. A közgazdaságtani nézőpont rendkívül alkalmas az emberi tényezők és a biztonsági protokollok alkalmazását akadályozó tényezők feltérképezésére. A tárgy során a hallgatók betekintést kapnak a biztonság kockázat-szempontú elemzésének módszertanába. Az oktatás nyelve az angol.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  Bevezetés a rendszerbiztonságba, fogalmak, szereplők és biztonsági megoldások. Részletes gazdasági összefoglaló, résztvevők motivációja és elcsúszott ösztönzők.

  2. hét
  Bevezetés a mikroökonómiába: játékelmélet alapjai, normál és extenzív alak, megoldások és egyensúlyok, fogolydilemma, externáliák, a közlegelők tragédiája.

  3. hét
  Összefonódó biztonság, kockázatok és függések, total effort, weakest link és best shot modellek, önző résztvevők IT biztonsági beruházásai és egyensúlyi megoldások.

  4.hét
  Résztvevők elcsúszott gazdasági ösztönzői, hálózati szolgáltatók szerepe a biztonsági kockázatok csökkentésében,, egyes szereplők intervenciós ereje, felhasználók motivációja és ennek elégtelensége, aszimmetrikus információ és Akerlof tragacspiaca.

  5. hét
  IT biztonsági beruházások általános modellezése: a Gordon-Loeb modell és származékai, iterált biztonsági beruházások és opciók.

  6. hét
  A spam problémaköre, spammerek motivációja, gazdasági megoldások szoftver biztonsági hibákra.

  7. hét
  Az online feketepiac mérése, spammer, carder, exploit.

  8. hét
  Információ-megosztási modellek, ösztönzők és a biztonsági rések felfedésének hatása, a szoftver sebezhetőségek közzététele: sebezhetőség piacok, összefogás a phishing ellen.

  9. hét
  A privátszféra és az anonimitás gazdaságtana, privacy gondok és fenyegetések, viselkedés-gazdaságtani aspektusok, privacy kiértékelés, árdiszkrimináció és használhatóság, privacy policy.

  10. hét
  Privacy gazdaságtana közösségi hálókban, Facebook privacy, személyes adatok anonimizációja.

  11. hét
  Biztonságos technológiák elterjedése: SSH és PGP, digitális jogok kezelése (DRM), megbízható számítások
  .
  12. hét
  Kiberbiztosítás az IT biztonsági és privacy kockázatok kezelésében, gondok és megoldások, piaci modellek, aszimmetrikus információ és korrelált események.

  13-14. hét
  Haladó témák és további diszkusszió.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:
      1 db nagy ZH elégséges szintű teljesítése, ami az összesen kapható pontszám legalább 40%-ának az elérését jelenti. A félévközi jegy a nagy ZH osztályzata

  b.    A vizsgaidőszakban:
  -
  c.    Elővizsga:
  -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.

  A sikertelen pótzárthelyi egy alkalommal ismételten pótolható a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy honlapján megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus óraanyag
  Ross Anderson, Rainer Böhme, Richard Clayton, and Tyler Moore, "Security, Economics, and the Internal Market," published by the European Network and Information Security Agency (ENISA)”, 2008

  "Anderson, Ross J. Security Engineering: A
  Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons,
  2010."

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés előadásra16
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Félegyházi Márk    adjunktus    BME - HIT
  Dr. Buttyán Levente docens BME-HIT
  Dr. Biczók Gergely adjunktus     BME-HIT