Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok modellezése és nyilvántartása

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV31   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója Név:      Beosztás:     Tanszék, Int.:
   Jakab Tivadar     címzetes docens     Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Zsóka Zoltán     egyetemi docens     Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vezetékes hálózati technológiákkal kapcsolatos alapvető ismeretek, alapvető adatbázis ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA318" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA318", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Az infokmmunikációs hálózatok mérete és elterjedtsége jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben. Ezek üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele, hogy a hálózat fizikailag vagy logikailag létező elemeit és azok kapcsolatait nyilvántartsuk. Ugyanakkor a hálózat továbbfejlesztése és hangolása során felmerülő tervezési és elemzési problémákhoz illeszkedő hálózatmodellekre is szükség van, melyek a nyilvántartásokkal kapcsolatban állnak, de jelentős eltéréseket is mutatnak azoktól.
  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyilvántartások felépítésének legfontosabb alapgondolataival, a többrétegű hálózatok modellezésének szintjeivel és lehetőségeivel. Az anyag esettanulmányokat is tartalmaz, melyekben működő rendszereket, valós, vagy valószerű tervezési, illetve elemzési problémák megoldásait mutatjuk be.
  A tárgyban átadott ismeretek kiegészítik a vezetékes hálózatokkal foglalkozó szakirányokat (Infokommunikációs hálózatok, Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja, Internet architektúra és szolgáltatások, Infokommunikációs rendszerek, Multimédia rendszerek és szolgáltatások), bemutatva a nyilvántartást, mint az üzemeltetés lényeges részét, továbbá a tervezés és elemzés alapját.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.    hét: Bevezetés, motivációk. A hálózat-nyilvántartás célja, felhasználási lehetőségei.
  2.    hét: Menedzselt és nem menedzselt hálózati elemek. A nyilvántartások információforrásai. Általános és gyártófüggő hálózat-menedzsment rendszerek (TMN, SNMP), konfigurációs fájlok, SDN hálózatok specialitásai.
  3.    hét: Rétegelt szemléletű hálózatmodellek. A nyilvántartási adatszerkezet felépítése, a hálózatelemek modellezése a nyilvántartásban. A nem menedzselt rétegek adatbázisa. A topológia adatbázisa.
  4.    hét: A menedzselt rétegek adatbázisai és illesztésük egymáshoz, illetve a nem menedzselt elemekhez.
  5.    hét: A nyilvántartott adatok elérése, megjelenítése nyilvános, illetve elterjedt üzleti eszközökben.
  6.    hét: Térinformatikai kitekintés, elterjedten használt koordinátarendszerek a nyilvántartásokban, leképezések.
  7.    hét: Tipikus tervezési és elemzési feladatok, és azok alapján a tervezési/elemzési célú többrétegű hálózatmodell követelményeinek meghatározása. A flat, illetve berendezésszintű modell jellemzői.
  8.    hét: A tervezési modell felépítése a nyilvántartási adatbázis alapján. Hiányos, illetve hibás adatok kezelése.
  9.    hét: Igények, multiplex rendszerek, csomagkapcsolás modellezése. Csomóponti képességek modellezése.
  10.    hét: Zárthelyi dolgozat. Adatgyűjtési esettanulmányok: IP hálózat, WDM hálózat.
  11.    hét Nyilvántartó rendszer esettanulmányok.
  12.    hét: Tervező/elemző modellek és feladatok esettanulmányai.
  13.    hét: Félévközi feladatok bemutatása.
  14.    hét: További esettanulmányok. Összefoglalás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.) A szorgalmi időszakban: két alkalommal zárthelyit íratunk.
  A hallgatók nem kötelező házi feladatot kapnak, aminek sikeres teljesítésével kiválthatják az egyik  zárthelyi dolgozatot. A házi feladat sikeres teljesítésének határideje az utolsó előtti szorgalmi hét hétfő 6 óra.A félévközi jegy a nagyzárthelyikre kapott érdemjegyek átlaga a közelebbi egészre kerekítve.
  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban egy  meg nem írt vagy sikertelen zárthelyi pótlására van lehetőség. A sikeresen megírt zárthelyi a pótlás idején egy alkalommal javítható. Javított zárthelyi esetén a javítás érdemjegye szerepel a félévközi jegy meghatározásában.
  A nem kötelező házi feladat nem pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások fóliái a hallgatók számára elektronikus formában a tárgy tanszéki honlapján elérhetők.
  Javasolt irodalom:
  •    Mathematical methods and modelling tools for designing communication networks, Gerasimov, A.T. , Fifth IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling, Analysis, and Design of Communication Links and Networks, 1994. (CAMAD '94)
  •    további válogatott összefoglaló (angol nyelvű) szakcikkek folyamatos bővülő, frissülő listája a tárgy honlapján elérhető.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire, vagy a házi feladat elkészítésére
  32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Név:      Beosztás:     Tanszék, Int.:
   Jakab Tivadar     címzetes docens     Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Zsóka Zoltán     egyetemi docens     Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék