Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Forgalmi modellezés és teljesítményelemzés

  A tantárgy angol neve: Traffic Modeling and Performance Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2019. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV29   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Telek Miklós, egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Horváth Gábor, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM260" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM260", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:
  BMEVIHIM260    Forgalmi modellezés

  7. A tantárgy célkitűzése Véletlen környezetben működő mérnöki rendszerek teljesítményelemzési és optimalizálási ismereteinek elsajátítása. A tárgy olyan elméleti módszereket és alkalmazási gyakorlatokat ismertet, amelyek lehetővé teszik a véletlen környezetben működő mérnöki rendszerekben jelentkező tervezési, elemzési és méretezési feladatok egy széles körének megértését és az ilyen jellegű feladatok önálló megoldását. Az esettanulmányokban felmerülő mérnöki problémák pl: tömegkommunikációs rendszerek forgalmi analízise és méretezése a modellezési apparátus gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségeit és korlátait mutatják be.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1 Alapfogalmak bevezetése (2+0)
  Sorbanállási rendszerek elemei, forgalom, mint véletlen folyamat, forgalmi rendszerek teljesítményjellemzői, motiváló példák.
  2 Véletlen folyamatok rövid áttekintése az alkalmazások megalapozására(2+0)
  folytonos és diszkrét értékű folyamatok, folytonos és diszkrét indexű folyamatok, véletlen folyamatok definíciója, speciális véletlen folyamatok (független véletlen változók sorozata, Markov folyamat).
  3 Diszkrét idejű Markov folyamatok rövid áttekintése az alkalmazások megalapozására (2+0)
  ismétlés: definíció, leírás, tulajdonságok, tranziens és egyensúlyi viselkedés, számítási módszerek
  4 Protokoll és kapcsoló architektúra modellezése diszkrét idejű Markov folyamatokkal (2+0)
  modellezési példák:Aloha protokoll, ATM kapcsoló.
  5 Folytonos idejű Markov folyamatok áttekintése (2+0)
  ismétlés: definíció, leírás, tulajdonságok, tranziens és egyensúlyi viselkedés, számítási módszerek.
  6 Elemi sorbanálláselmélet áttekintése (2+0)
  alapvető sorbanállási rendszerek bevezetése, Kendall féle jelölésrendszer, Little szabály, folyam egyensúly
  7 Sorbanállási modellek fix sávszélesség igényű szolgáltatások vizsgálatára (2+0)
  véges kapacitású link egy és több forgalmi típus (sávszélesség, érkezési/távozási intenzitás), CBR forgalmi osztály
  8 Sorbanállási modellek változó sávszélesség igényű szolgáltatások vizsgálatára (2+0)
  véges kapacitású link egy és több forgalmi típus (sávszélesség, érkezési/távozási intenzitás, aktivitási ráta), VBR forgalmi osztály
  8 Sorbanállási modellek adaptív és elasztikus igényosztályok vizsgálatára (2+0)
  véges kapacitású link egy és több forgalmi típus (sávszélesség, érkezési/távozási intenzitás, aktivitási ráta), adaptív és elasztikus forgalmi osztály
  10 Markovi modellek kiterjesztése (2+0)
  Fázis típusú eloszlások, definíció, tulajdonságok, sorbanállási rendszerek fázis típusú eloszlásokkal.
  11 Ütemezési eljárások, forgalmi osztályonként különböző szolgáltatás minőség (2+0)
  ütemezési eljárások. prioritásos kiszolgálás, súlyozott erőforrás megosztás, kombinált erőforrás megosztási módszerek.
  12 Ütemezési eljárások, forgalmi osztályonként különböző szolgáltatás minőség (2+0)
  Hívás engedélyezés (CAC) hatása a csatorna megosztásra különböző forgalmi osztályok (CBR, VBR, adaptív, elasztikus) esetén.
  13 Hálózat szintű modellek (2+0)
  Sorbanállási hálózatok, definíció, tulajdonságok, analízis, végpontok közti késleletetés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, időszakonként az egyes egymásra épülő anyagrészek elsajátítása folyamatos tanulást igényel a segédanyagok és kijelölt irodalmak alapján.
  10. Követelmények a.     A szorgalmi időszakban: nagyzárthelyi és házi feladat.
  A félévközi jegy a nagyzárthelyi és a házi feladat érdemjegyének átlaga a közelebbi egészre kerekítve.

  11. Pótlási lehetőségek Meg nem írt vagy sikertelen nagyzárthelyi a szorgalmi időszakban és a pótlási héten is pótolható.
  Késedelmes házi feladat beadás a pótlási héten különeljárási díj ellenében.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom L. Lakatos, L. Szeidl, and M. Telek, Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications. Springer, 2013

  Leonard Kleinrock Sorbanállás – kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  További magyar és angol nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Telek Miklós, egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Horváth Gábor, egyetemi docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék