Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Híradástechnikai jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Signal Processing in Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV28   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gaál József,
  4. A tantárgy előadója Név:                  Beosztás:            Tanszék, Int.:
  Dr. Gaál József    címzetes docens    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít •    Algebra
  •    Valós és komplex analízis
  •    Valószínűségszámítás
  •    Jelek és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM159" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM159", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:
  BMEVIHIM159        Híradástechnikai jelfeldolgozás

  7. A tantárgy célkitűzése A híradástechnikai jelfeldolgozás két nagy alapmodellje:
  •    Analóg jel átvitele digitális csatornán: kódolás, dekódolás.
  •    Digitális jel átvitele analóg csatornán: modulálás, demodulálás.
  A tárgy célja a nagybonyolultságú kodekekben és modemekben alkalmazandó összetett digitális jelfeldolgozási eljárások analíziséhez és tervezéséhez szükséges fogalmak, elméletek, és módszertanok ismertetése. különös tekintettel a korszerű implementációs technológiai lehetőségekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája •    A digitális jelfeldolgozás jel-, rendszer-, hálózat- és algoritmuselméleti alapjainak összefoglalása: idő-, frekvencia- és operátortartománybeli matematikai modellek, nevezetes osztályok, transzformációk, struktúrák. Véletlen jelmodellek.
  •    Sebességkonverziós jelfeldolgozás: decimálás, interpolálás, alul- és túl-mintavételezés, szűrőbankok.
  •    Jeldigitalizálás és rekonstrukció: illesztett, és optimalizált kvantálás; adaptív kvantálók, kódolók; memóriás, optimalizált, (differenciális-prediktív, részsávú, transzformációs) kódolók.
  •    Digitális modulációs eljárások, architektúrák (FSK, BPSK, QPSK, QAM, kódolt modulációk, OFDM, szoftver rádió).
  •    A digitális jelfeldolgozás alapfeladatai (specifikációk, méretezés, implementációk): digitális jelszintézis, szűrők, transzformációk (FFT, Hilbert), keverők, fázis detektorok, PLL, kiegyenlítők, adaptív szűrők, döntők, Viterbi dekóder.
  •    Implementációs kitekintés: Szimuláció, DSP, FPGA
  Részletes ütemezés:

  1. hét:  Idő- és frekvenciatománybeli jel-modellek (függvények, sorozatok, indexelt tömbök) nevezetes osztályai és alapvető műveletei (eltolás, megfordítás, konvolúció, periódikus kiterjesztés, ablakolás, mintavételezés, interpolálás).
  2. hét:   A Fourier transzformációk (F. integrál, F. sorfejtés, Diszkrét idejű F. tr., diszkrét idejű F. sor, DFT, FFT) tulajdonságainak egységes tárgyalása.
  3. hét:   Diszkrét idejű jelek operátor tartományi leírása: körgyűrű felett analitikus függvények. A Z- transzformáció tulajdonságai, az inverz Z-transzformáció módszerei, szemléleti következményei.
  4. hét:  Diszkrét idejű sztochasztikus jel-modellek osztályai, alkalmazásai
  5. hét:   Input-output rendszermodellek osztályai (lineáris, memóramentes, invariáns, valós, kauzális, stabil, FIR, IIR, ARMA, minimálfázisú), egyenletei, rendszerjellemzői, tulajdonságai, alkalmazásai.
  6. hét:  Diszkrét idejű jelfeldolgozó rendszerek alternatív hálózati reprezentációi, implementációi: absztrakt (gráf, egyenletrendszer), hardver (elvi kapcsolási rajz), szoftver (DSP kód). Hálózat analízis: jelfolyamgráf, Mason formula és következményei. Hálózat szintézis: paraméterezhető direkt, kaszkád, parallel és rezonátoros struktúrák.
  7. hét:   Sebességkonverziós jelfeldolgozás: decimálás, interpolálás, alul- és túl-mintavételezés, szűrőbankok.
  8. hét: Jeldigitalizálás és rekonstrukció: illesztett, és optimalizált kvantálás; adaptív kvantálók, kódolók; memóriás, optimalizált, (differenciális-prediktív, részsávú, transzformációs) kódolók.
  9. hét:  Jeldigitalizálás és rekonstrukció, hullámforma kódolók, illesztett, és optimalizált kvantálás (egyenletes, logaritmikus, Max-Loyd), adaptív kvantálók, kódolók.
  10. hét: Memóriás, optimalizált, kódolók: differenciális-prediktív (ADPCM), részsávú, transzformációs (JPEG) kódolók.
  11. hét: Digitális modulációs eljárások, architektúrák (FSK, BPSK, QPSK, QAM, kódolt modulációk, OFDM, szoftver rádió).
  12. hét: Univerzális QAM modem.
  13. hét: OFDM modem
  14. hét: Összefoglalás: a digitális jelfeldolgozás alapfeladatai (specifikációk, méretezés, implementációk): digitális jelszintézis, szűrők, transzformációk (FFT, Hilbert), keverők, fázis detektorok, PLL, kiegyenlítők, adaptív szűrők, döntők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, időszakonként az egyes egymásra épülő anyagrészek elsajátítása folyamatos tanulást igényel a jegyzet és a segédanyagok alapján.

  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi

  b.    A vizsgaidőszakban: kombinált vizsga, példamegoldó írásbeli részből és egy témakör szóbeli kifejtéséből áll.

  c.    Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek nagyzárthelyi pótlására pótzh és pótpótzh.
  12. Konzultációs lehetőségek igény szerint, alkalmilag egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus jegyzet, előadás vázlatok, ellenőrző kérdések PDF formában a tárgy honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Név:                  Beosztás:            Tanszék, Int.:
  Dr. Gaál József    címzetes docens    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék