Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata

  A tantárgy angol neve: Project Management Theory & Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. február 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV24   0/4/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Prónay Gábor
  c. egyetemi docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Egyes speciális témákban illetve az esettanulmányokban további, nemzetközileg elismert hazai szakemberek nyújtanak segítséget

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, programozási és közgazdasági alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIJV95" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIJV95", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs kötelező előtanulmány előírás.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók megismerkedjenek komplex (műszaki, pénzügyi, üzleti, jogi, marketing) ismereteket felhasználó, adott határidejű és költségvetésű, nagyméretű, összetett informatikai és távközlési rendszerek megvalósításának módszertanával, eszközrendszerével; találkozzanak hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkező projekt menedzserekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat; a megszerzett ismeretek birtokában, valamint képességeik ismeretében el tudják dönteni menedzseri munkára való alkalmasságukat.
  A tárgy tematikája az IPMA Registered Education Programme-ban akkreditált.
  A tantárgy megfelelő szintű elvégzése lehetővé teszi nemzetközi projektmenedzsment minősítés megszerzését.

  8. A tantárgy részletes tematikája (az általános áttekintés és bevezetés után a tematikában szereplő ismeretek oktatásának meghatározó szempontja a gyakorlati, alkalmazási vonatkozás, ezt a részletes tematikában külön nem hangsúlyozzuk):
  1.hét:
  Projekt definíciók, jellemzők és fajták. Projekt igény. Funkcionális és projekt menedzsment. Projektek ellenőrzése. Távközlési és informatikai projektek specialitásai. Projektek folyamata (fázisok, szintek bemutatása). Menedzsment funkciók. Projekt menedzsment funkciója (rendszerismeret és rendszerelemzés, rendszerintegrálás).
  2.hét:
  A projekt menedzsment szervezete (szervezeti formák, projekt szervezet és a vállalati funkcionális szervezet összehasonlító elemzése, projekt szereplők és feladataik), szervezési kérdések (projektiroda/PMO szerepe és feladatai). A szervezet felépítés hatása a sikertényezőkre. A szervezeti hatékonyság dimenziói. Portfoliómenedzsment. PM érettségi modell (CMM). PM módszertanok : klasszikus (PMBok), Agilis, Scrum, Lean, Kaizen, Six Sigma.
  3.hét:
  A projekt erőforrásai. Alapfogalmak. Hatékony pénzügyi erőforrás-felhasználás. A pénz időértéke. Költségek és beruházások elemzése. Üzleti elemzés adatkövetelményei. Költségfogalmak. Inputköltségek: tőke, munka, anyag, energia, stb. Outputköltségek. Költségek változási tendenciái. Beruházási projektek értékelés. Költségvetés készítés.
  4.hét:
  Projektek előkészítése és tervezése. Projektek definiálásának, célok meghatározásának lépései. A projekt definiálás sémája. A projekt célrendszere (a vállalati és a projekt célrendszerének kapcsolata, a projekt célrendszer elemeinek illeszkedése, a projekt átfogó és részletes céljai).
  5.hét:
  Döntéshozás-probléma megoldás (kategóriák, összetevők, résztvevők, megoldási módszerek, szempontok). Feladatok megfogalmazása, koncepció, tervezés.
  Projektterv elkészítésének menete. Rendszerszemlélet a projekttervezésben. A hatékony tervezés követelményei. Feladatlebontási struktúra (FLS) kialakítása.
  6.hét:
  Erőforrás tervezés. Logikai kapcsolatok meghatározása (hálóterv elkészítése). Mérföldkövek rögzítése. A becslés (lépések a tervezésnél, megbízhatóság). Rövidítési módszerek. Projekt kommunikáció tervezése (szintek, formák, irányelvek, PR). Projektterv elfogadása. Projektek megvalósítása és lezárása.
  7.hét:
  Minőségbiztosítás. Emberi erőforrás menedzsment. PM kompetencia (tudás-képességek-attitűdök-tapasztalat) modell. Ösztönzés menedzsment (motiváció). Teljesítményértékelés. Konfliktusok menedzselése. Stressz menedzsment. Felelősségvállalás feltételei. Bizalom építés módszerei. Hatékony csapatépítés. Csapat és egyén (célok, funkciók, érdekek). Csapatszellem fenntartása. Projektmenedzser kiválasztásának szempontjai (MBTI személyiség teszt, kompetencia mérés).
  8.hét:
  A különböző kultúrák hatása a projektmenedzsmentre.
  Az egyéni eredményesség korlátainak vizsgálata, értékelése. A korlátozó tényezők fejlesztésének módszerei (az "én" korlátok fejlesztése). Projekt kommunikáció tervezése (kommunikáció iránti elvárások, jó kommunikáció feltételei, projekt dokumentumok).
  9.hét:
  Projekt kockázatok menedzsmentje (kockázatok becslése, kockázati terv készítése, kockázatok felügyelete). Projekt kudarcok okai. Sikertelenség jelentése. Sikeres projektek és vállalatok titka. Projekt menedzsmentet támogató szoftverek típusai és azok gyakorlati alkalmazása. Példák a sikertelen projektekre (az okok elemzése, a tanulságok levonása). Példák a sikeres projektekre (a sikertényezők meghatározása, a tanulságok általánosítása).
  10.hét:
  Komplex távközlési és informatikai rendszerek beszerzésével kapcsolatos alapismeretek: beszerzési eljárások (különös tekintettel a tenderezési eljárásokra), ajánlatkérések (tenderek) műszaki és kereskedelmi anyagainak kidolgozása, az ajánlatok kiértékelése, szerződések összeállítása. Projektmenedzsment szempontok és feltételek érvényesítése a beszerzés előkészítése és szerződéskötés során
  11.hét:
   Projektmenedzsment jogi kérdései : jogrendszer, jogágak és szerződés típusok kapcsolata, szerződés menedzselés (ajánlat, szerződéskötés, szerződés követés, szankciók, jótállás, szavatosság, szerződés megszüntetés megoldásai), együttműködés különböző szakemberek és jogászok között
  12.hét:
  Az 1. tanuló esettanulmány megoldása. Megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában). Projekt menedzsment esettanulmányok (pl.: infokommunikációs szolgáltatások fejlesztése, informatikai támogató rendszerek létesítése, alkalmazás integráció, üzleti folyamat átszervezése).
  13.hét:
  A 2. tanuló esettanulmány megoldása. Megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában). Projekt menedzsment esettanulmányok (pl.: banki szolgáltatások fejlesztése, pénzügyi támogató rendszerek létesítése, alkalmazás integráció, üzleti folyamat átszervezése).
  14.hét:
  Megvalósított projekt menedzsment esettanulmány (felkért projekt menedzserek előadásában). Projekt menedzsment esettanulmányok (pl.: ipari tevékenység fejlesztése, termelői támogató rendszerek létesítése, alkalmazás integráció, üzleti folyamat átszervezése).  

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra gyakorlat (max. 35 fős kurzusokban). A gyakorlat jellegből adódóan egyes témakörök folyamatos tanulást, felkészülést igényelnek.
  2015. tavaszi újraakkreditálási folyamat során javasolt változtatás (a KT elfogadó határozata alapján válik véglegessé).
  A folyamatos tanulás során szerzett ismeretek alkalmazásának szubjektív megítélése a gyakorlati órákon folyó szakmai munkában történő részvétel alapján (általános követelményként szerepeltetésének célja a motíválás, figyelemfelhívás).
  A házi feladat keretében 3-4-5 fős csapatok valós, vállalati hátterű (MT, T-Systesm, Eriscsson, RacioNet), múltbeli projektekből származtatott feladatot kapnak, a félév végére az összes tervet tartalmazó projektindító dokumentumot kell elkészíteniük.

  10. Követelmények Aláírás feltétele:
  •    a gyakorlatok rendszeres, pontos látogatása.  a TVSZ 14. § 3. pontja szerint a gyakorlatokra vonatkozó része alapján hiányzás maximum két alkalommal, késés maximum két alkalommal,
  •    a félévközi szakmai munkában aktív részvétel
  •    házi feladat  sikeres elkészítése (feladatkiadás az első, feladatbeadás az utolsó oktatási héten, a félév során négy részbeszámoló, a félév végén záróbeszámoló előre egyeztetett időpontokban, illetve a tanóra keretében)
  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga (kérdések a tananyagból).
  Elővizsga: hallgatói megbeszélés alapján van.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj ellenében a szorgalmi időszak végéig leadható, a beszámoló a házi feladat leadása után a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Hallgatói megbeszélés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom T. J. Peters, R.H. Watermann : A siker nyomában. KJK, 1986.
  Csath Magdolna : Stratégiai vezetés - vállalkozás. KJK 1990
  Brealy/Myers : Modern vállalati pénzügyek. McGraw Hill, Budapest, 1992.
  Aggteleky Béla, Bajna Miklós : Projekttervezés. Projektmenedzsment. KÖZDOK, Budapest, 1994.
  Menedzsment műszakiaknak. Szerkesztette dr. Kocsis József. Műszaki Könyvkiadó, 1993.
  Görög Mihály : Bevezetés a projektmenedzsmentbe. AULA kiadó, 1993.
  Tátrai Tibor : MS PROJECT. ComputerBooks, Budapest, 1996.
  Személyzeti, emberi erőforrás menedzsment. Szerkesztette : Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, Poór József. KJK, 1994.
  Görög Mihály : Általános projektmenedzsment, AULA, 1996
  E.R.Smith, D.M. Mackie : Szociálpszihológia, Osiris, Budapest, 2002
  Projektmenedzsment útmutató, PMBOK Guide, Akadémia Kiadó, 2006
  R. Gareis : Projekt ? Örömmel ! – Projekt- és programmenedzsment, projektportfolió  menedzsment, projektorientált szervezetek menedzselése, HVG Kiadó, Budapest, 2007
   Randall L. Englund, Alfonso Bucero : Projektszponzorálás, Akadémia Kiadó, 2009
   Projektportfóliómenedzsment, PMI szabvány, Akadémia Kiadó, 2011

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire21
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Prónay Gábor
  c. egyetemi docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék